Ga naar content

12-07-2024 Duo-trekkers Slim Verstedelijken: ‘Enorme snelwegverbredingen, dat ligt écht achter ons’

Sinds begin dit jaar wordt de programmalijn Slim Verstedelijken aangevoerd door een nieuw duo. In hun eerste maanden begonnen zij direct aan een fikse klus: voor de gehele MRA brengen zij in kaart welke bereikbaarheidsmaatregelen er te nemen zijn in de… Lees meer over Duo-trekkers Slim Verstedelijken: ‘Enorme snelwegverbredingen, dat ligt écht achter ons’

Lees meer over Duo-trekkers Slim Verstedelijken: ‘Enorme snelwegverbredingen, dat ligt écht achter ons’

18-06-2024 Directeur OBS Blijhaven: ‘Met onze fietslessen ontwikkelen de leerlingen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben’

Fietsen is als vervoersmiddel ruimte-efficiënt en duurzaam. Daarmee is het één van de sturingsprincipes van het Multimodaal Toekomstbeeld (MTB) en draagt het bovendien bij aan onze kernboodschap van spreiden en mijden. Vaker fietsen betekent namelijk… Lees meer over Directeur OBS Blijhaven: ‘Met onze fietslessen ontwikkelen de leerlingen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben’

Lees meer over Directeur OBS Blijhaven: ‘Met onze fietslessen ontwikkelen de leerlingen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben’

13-06-2024 Publicatie programmaplan 2024 – 2026

Het programmaplan 2024 – 2026 van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid is herijkt. Hierin staat beschreven hoe we het Multimodaal Toekomstbeeld (MTB) van papier naar praktijk brengen door middel van zeven sturingsprincipes. Lees hier het gehele programmaplan. Lees meer over Publicatie programmaplan 2024 – 2026

Lees meer over Publicatie programmaplan 2024 – 2026

03-06-2024 Overdracht Groot Schiphol Bereikbaar naar Breikers: ‘We maken een doorstart vanuit een goede positie!’

De verantwoordelijkheid voor Groot Schiphol Bereikbaar (GSB) is overgedragen aan Breikers. Waar staat GSB na vijf jaar en hoe wordt het op een gedegen manier voortgezet? ‘Het was voor ons belangrijk het kind niet met het badwater weg te gooien’, vertelt… Lees meer over Overdracht Groot Schiphol Bereikbaar naar Breikers: ‘We maken een doorstart vanuit een goede positie!’

Lees meer over Overdracht Groot Schiphol Bereikbaar naar Breikers: ‘We maken een doorstart vanuit een goede positie!’

13-05-2024 Interview 'spitsmeiden' Irma Winkenius en Peggy Laurs: de spits mijden, het werk spreiden

Ambassadeur Spreiden en Mijden Irma Winkenius (NS) en voormalig collega-ambassadeur Peggy Laurs (Vervoerregio Amsterdam) willen dat iedereen het weet: we moeten het woon-werkverkeer veranderen. De volle wegen en de grote drukte in het openbaar vervoer voor… Lees meer over Interview 'spitsmeiden' Irma Winkenius en Peggy Laurs: de spits mijden, het werk spreiden

Lees meer over Interview 'spitsmeiden' Irma Winkenius en Peggy Laurs: de spits mijden, het werk spreiden

29-04-2024 Almere's Skip de Spits boekt succes; gedragsverandering in woon-werkverkeer op komst

Ongeveer 60% van de Almeerders werkt buiten de stad. Voor dit woon-werkverkeer wordt veel gebruik gemaakt van de auto. Dagelijks zijn er ongeveer 20.000 autoverplaatsingen tussen Almere en Amsterdam Zuidoost, de Zuidas en Groot-Schiphol. De gemeente Almere… Lees meer over Almere's Skip de Spits boekt succes; gedragsverandering in woon-werkverkeer op komst

Lees meer over Almere's Skip de Spits boekt succes; gedragsverandering in woon-werkverkeer op komst

24-04-2024 Samenwerking tussen drie West-Friese gemeenten leidt tot duurzaam mobiliteitsbeleid

Drie gemeenten, één ambtelijk apparaat: in West-Friesland bundelen de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED) hun krachten. Dat biedt uitkomst in een Nederland waar gemeenten in toenemende mate te maken krijgen met een verbreed takenpakket.… Lees meer over Samenwerking tussen drie West-Friese gemeenten leidt tot duurzaam mobiliteitsbeleid

Lees meer over Samenwerking tussen drie West-Friese gemeenten leidt tot duurzaam mobiliteitsbeleid

08-04-2024 Een toekomstbestendig multimodaal netwerk voor goederenvervoer

‘Goederenvervoer vormt de bloedsomloop van de regio, zonder goederenvervoer staat Nederland stil. Het thema logistiek moet een volwaardige plek krijgen in beleid en programma’s van overheden’, vinden SBaB-thematrekkers Ton Geuzendam (Vervoerregio… Lees meer over Een toekomstbestendig multimodaal netwerk voor goederenvervoer

Lees meer over Een toekomstbestendig multimodaal netwerk voor goederenvervoer

25-03-2024 Brandbrief: ‘Stimuleer slim en bewust reisgedrag binnen de eigen organisaties’

Ambassadeurs Spreiden & Mijden – één van de sturingsprincipes binnen het Multimodaal Toekomstbeeld – Peggy Laurs (Vervoerregio Amsterdam) en Irma Winkenius (NS) schreven een brandbrief aan de directeuren van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Centrale… Lees meer over Brandbrief: ‘Stimuleer slim en bewust reisgedrag binnen de eigen organisaties’

Lees meer over Brandbrief: ‘Stimuleer slim en bewust reisgedrag binnen de eigen organisaties’

26-02-2024 ROC Amsterdam-Flevoland bewijst: beleid omtrent mobiliteit en duurzaamheid gaan hand in hand

Het ROC Amsterdam-Flevoland zag zich recent voor verschillende uitdagingen gesteld: verouderd mobiliteitsbeleid en verduurzaming van de organisatie. Francien Al, beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden, vond in deze opgaven een gezamenlijke oplossingsrichting.… Lees meer over ROC Amsterdam-Flevoland bewijst: beleid omtrent mobiliteit en duurzaamheid gaan hand in hand

Lees meer over ROC Amsterdam-Flevoland bewijst: beleid omtrent mobiliteit en duurzaamheid gaan hand in hand

15-01-2024 Met de e-bike naar je werk: gemeente Amstelveen zet in op duurzamer woon-werkverkeer

Hoe verleid je mensen tot het vaker pakken van de fiets? Zeker als je werkplek niet makkelijk te bereiken is met het openbaar vervoer. In Amstelveen deed de gemeente dat met een hogere fietsregeling en het verbeteren van de randvoorwaarden zoals meer… Lees meer over Met de e-bike naar je werk: gemeente Amstelveen zet in op duurzamer woon-werkverkeer

Lees meer over Met de e-bike naar je werk: gemeente Amstelveen zet in op duurzamer woon-werkverkeer

20-12-2023 Aan de slag met duurzame mobiliteit in Noord-Holland en Flevoland

Met het groeien van de bevolking en bedrijvigheid in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) neemt ook de mobiliteit toe. Het Regionaal Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland (RMP) werkt daarom aan slimme en duurzame mobiliteit en daarmee aan het… Lees meer over Aan de slag met duurzame mobiliteit in Noord-Holland en Flevoland

Lees meer over Aan de slag met duurzame mobiliteit in Noord-Holland en Flevoland

20-12-2023 Een leefbare metropool door hubs

Tot 2040 komen er 250.000 woningen bij in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dat is een stad zo groot als Den Haag. Die verdere verstedelijking biedt kansen voor nieuwe woonmilieus, maar heeft ook een schaduwzijde die van invloed is op de bereikbaarheid… Lees meer over Een leefbare metropool door hubs

Lees meer over Een leefbare metropool door hubs

20-12-2023 Een nóg beter mobiliteitsbeleid: Port of Amsterdam aan de slag

Port of Amsterdam zet zich in voor een duurzame havenregio. Ze stimuleren bedrijven die zich in het havengebied bevinden om duurzame maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door het aanleggen van zonneparken op de daken. ‘Wanneer we onze klanten vragen om te… Lees meer over Een nóg beter mobiliteitsbeleid: Port of Amsterdam aan de slag

Lees meer over Een nóg beter mobiliteitsbeleid: Port of Amsterdam aan de slag

20-12-2023 Ivo Frantzen: ‘Het Multimodaal Toekomstbeeld is het startpunt voor het moeilijke gesprek’

Voor het Multimodaal Toekomstbeeld (MTB) breekt een nieuwe fase aan. Een fase waarin de zeven sturingsprincipes van het MTB vertaald moeten worden van papier naar praktijk. Zonder projectmanager Ivo Frantzen die begin januari afscheid neemt van het… Lees meer over Ivo Frantzen: ‘Het Multimodaal Toekomstbeeld is het startpunt voor het moeilijke gesprek’

Lees meer over Ivo Frantzen: ‘Het Multimodaal Toekomstbeeld is het startpunt voor het moeilijke gesprek’

20-12-2023 Samenwerken en aanjagen: SBaB blikt terug en vooruit op de bereikbaarheidsopgaven in de MRA

Het afgelopen jaar werkte het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) hard aan de heroriëntatie voor de steeds drukker wordende Metropoolregio Amsterdam (MRA). Daarbij kregen we te maken met schaarste op allerlei gebieden die een voortvarende… Lees meer over Samenwerken en aanjagen: SBaB blikt terug en vooruit op de bereikbaarheidsopgaven in de MRA

Lees meer over Samenwerken en aanjagen: SBaB blikt terug en vooruit op de bereikbaarheidsopgaven in de MRA

22-11-2023 Rijk en MRA zetten in op slimme keuzes en innovatieve oplossingen bij de aanpak van de bereikbaarheid

Het Rijk heeft nadere afspraken gemaakt met de samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) over de herprioritering van het Mobiliteitsfonds, waarbij een aantal weg- en vaarwegprojecten worden gepauzeerd. Dat is een van de uitkomsten van… Lees meer over Rijk en MRA zetten in op slimme keuzes en innovatieve oplossingen bij de aanpak van de bereikbaarheid

Lees meer over Rijk en MRA zetten in op slimme keuzes en innovatieve oplossingen bij de aanpak van de bereikbaarheid

12-10-2023 De perfecte match: Breikers helpt Bugaboo-werknemers op de fiets

Waar begin je als je als werkgever slimmer en duurzamer wilt omgaan met je mobiliteitsbeleid? Breikers is als een van de uitvoeringsorganisaties van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid een sparringpartner voor werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).… Lees meer over De perfecte match: Breikers helpt Bugaboo-werknemers op de fiets

Lees meer over De perfecte match: Breikers helpt Bugaboo-werknemers op de fiets

11-10-2023 Maak slimmere reiskeuzes en skip de spits

Woon jij in Almere, en werk je in Amsterdam-Zuidoost, op de Zuidas of op Schiphol? En reis je vaak in de spits? Dan is de kans groot dat je vaak in de file staat of in een drukke trein zit. Met de campagne ‘Skip de spits’ wil gemeente Almere deze doelgroep… Lees meer over Maak slimmere reiskeuzes en skip de spits

Lees meer over Maak slimmere reiskeuzes en skip de spits

11-10-2023 Een leefbare MRA: meer dan alleen mobiliteit

De drukte in de spits bewijst het: we moeten nú doorpakken voor een aantrekkelijke, duurzame en bereikbare metropoolregio. Welke bereikbaarheidsmaatregelen kunnen we nemen in een landschap waarin de financiële middelen en de menskracht beperkt zijn? Met… Lees meer over Een leefbare MRA: meer dan alleen mobiliteit

Lees meer over Een leefbare MRA: meer dan alleen mobiliteit

11-10-2023 BO MIRT Noordwest volop in voorbereiding

Het BO MIRT Noordwest op 7 november gaat door ondanks de demissionaire status van het kabinet. Dat heeft minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers aangegeven. De voorbereidingen op het BO MIRT zijn hiermee in volle gang zodat er bij het BO… Lees meer over BO MIRT Noordwest volop in voorbereiding

Lees meer over BO MIRT Noordwest volop in voorbereiding

29-09-2023 Brede welvaart door mobiliteit: het vergroten van de bereikbaarheid voor iedereen in de MRA

De druk op de vierkante meter wordt groter. In heel Nederland en in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) vindt er een forse verstedelijking plaats. In de MRA komen er 250.000 huizen bij en 230.000 arbeidsplekken in de komende 20 jaar. Hoe zorgen we ervoor dat… Lees meer over Brede welvaart door mobiliteit: het vergroten van de bereikbaarheid voor iedereen in de MRA

Lees meer over Brede welvaart door mobiliteit: het vergroten van de bereikbaarheid voor iedereen in de MRA

24-08-2023 In gesprek over bereikbaarheidsongelijkheid

Op maandag 25 september 2023 organiseren Pakhuis de Zwijger en het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) een avond die in het teken staat van de vraag: ‘Hoe houden we de groeiende Metropoolregio Amsterdam (MRA) bereikbaar voor iedereen?’. We… Lees meer over In gesprek over bereikbaarheidsongelijkheid

Lees meer over In gesprek over bereikbaarheidsongelijkheid

18-07-2023 Nieuwe programmalijn Verstedelijking en Mobiliteit van start

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) groeit hard. En die groei zal de komende jaren blijven doorzetten. Tot 2040 komen er 250.000 woningen bij en groeit de werkgelegenheid met 230.000 arbeidsplaatsen. Hiervan worden al 175.000 woningen tot 2030 gebouwd. Dat… Lees meer over Nieuwe programmalijn Verstedelijking en Mobiliteit van start

Lees meer over Nieuwe programmalijn Verstedelijking en Mobiliteit van start

12-07-2023 SBaB: 5 jaar succesvolle samenwerking tussen Rijk en regio

Deze maand bestaat het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) vijf jaar! Al vijf jaar lang spelen mobiliteit en bereikbaarheid een sleutelrol in de uitdagende opgaven waar de Metropoolregio Amsterdam voor staat. Bij verdere verstedelijking zonder… Lees meer over SBaB: 5 jaar succesvolle samenwerking tussen Rijk en regio

Lees meer over SBaB: 5 jaar succesvolle samenwerking tussen Rijk en regio

12-07-2023 Focus op duurzame mobiliteit in Metropoolregio Amsterdam

Bewust kiezen voor duurzame mobiliteit en daarmee minder broeikasgassen in het verkeer. Werkgevers met meer dan 100 werknemers zijn vanaf volgend jaar verplicht gegevens aan te leveren over hun zakelijke en woon-werkverkeer van werknemers. Het doel is om… Lees meer over Focus op duurzame mobiliteit in Metropoolregio Amsterdam

Lees meer over Focus op duurzame mobiliteit in Metropoolregio Amsterdam

12-07-2023 Multimodaal Toekomstbeeld: van onderzoek naar uitvoering

Het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) ontwikkelde vorig jaar een Multimodaal Toekomstbeeld MRA (MTB). Dit rapport geeft de belangrijkste beleidskeuzes voor mobiliteit weer waar Rijk en regio voor staan en biedt daarbij sturingsprincipes.… Lees meer over Multimodaal Toekomstbeeld: van onderzoek naar uitvoering

Lees meer over Multimodaal Toekomstbeeld: van onderzoek naar uitvoering

29-06-2023 Belangrijke mijlpaal bereikt voor de OV Verbinding Sloterdijk - Amsterdam Centrum

Op 15 juni is het startdocument OV Verbinding Sloterdijk – Amsterdam Centrum vastgesteld. Dit document markeert het begin van de fase waarin de Ringlijn wordt gesloten. Dit is belangrijk voor de toekomst van de stad en de regio; het sluiten van de ringlijn… Lees meer over Belangrijke mijlpaal bereikt voor de OV Verbinding Sloterdijk - Amsterdam Centrum

Lees meer over Belangrijke mijlpaal bereikt voor de OV Verbinding Sloterdijk - Amsterdam Centrum

09-06-2023 Scholen gaan lestijden spreiden

Het Amsterdamse stadsbestuur heeft afspraken gemaakt met de toekomstige scholen in de nieuwe wijk Zeeburgereiland over het spreiden van de lestijden. Het spreiden van lestijden draagt eraan bij dat minder mensen tegelijkertijd van en naar de wijk reizen.… Lees meer over Scholen gaan lestijden spreiden

Lees meer over Scholen gaan lestijden spreiden

28-03-2023 Aan de slag met de 7 sturingsprincipes van het MTB

Op donderdag 16 maart jl. kwam het netwerk van het samenwerkingsprogramma – van Rijk en regio – Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) samen in het Van Der Valk Hotel in Haarlem. Bij de goed bezochte bijeenkomst gaf iedereen input op de voorbereidingen… Lees meer over Aan de slag met de 7 sturingsprincipes van het MTB

Lees meer over Aan de slag met de 7 sturingsprincipes van het MTB

08-03-2023 Werkgevers uitdagen om te kiezen voor duurzame mobiliteit

Voor werkgevers is het niet altijd vanzelfsprekend of een makkelijke opgave om met de verduurzaming van hun mobiliteit aan de slag te gaan. Hoe zorg je er namelijk voor dat het voor werknemers aantrekkelijk wordt om bijvoorbeeld met een e-bike naar het… Lees meer over Werkgevers uitdagen om te kiezen voor duurzame mobiliteit

Lees meer over Werkgevers uitdagen om te kiezen voor duurzame mobiliteit

08-03-2023 Julius Lindenbergh: ‘Door oog te hebben voor elkaars standpunten kun je gezamenlijk een visie ontwikkelen’

Mobiliteit en bereikbaarheid hebben een sleutelrol in verschillende maatschappelijke opgaven waar de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor staat: de verstedelijking, de woningopgave, de werkgeversaanpak, de klimaatdoelen en de brede welvaartsdoelen. Julius… Lees meer over Julius Lindenbergh: ‘Door oog te hebben voor elkaars standpunten kun je gezamenlijk een visie ontwikkelen’

Lees meer over Julius Lindenbergh: ‘Door oog te hebben voor elkaars standpunten kun je gezamenlijk een visie ontwikkelen’

08-03-2023 Frank Hoekemeijer: ‘SBaB gaat ook over de gebruiker in het mobiliteitssysteem’

Frank Hoekemeijer is sinds december vorig jaar programmamanager van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB), samen met Martijn Kas. Hoekemeijer is geen onbekende voor het programma. Eerder was hij vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat… Lees meer over Frank Hoekemeijer: ‘SBaB gaat ook over de gebruiker in het mobiliteitssysteem’

Lees meer over Frank Hoekemeijer: ‘SBaB gaat ook over de gebruiker in het mobiliteitssysteem’

10-02-2023 SBaB in voorwaartse richting na BO MIRT met MTB en gedragsaanpak

Bereikbaarheid gaat over meer dan vervoer alleen. Het raakt aan vraagstukken op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening en klimaat. Met deze uitdagingen in het achterhoofd gaat SBaB de komende tijd aan de slag met afspraken uit het laatste BO MIRT. Het… Lees meer over SBaB in voorwaartse richting na BO MIRT met MTB en gedragsaanpak

Lees meer over SBaB in voorwaartse richting na BO MIRT met MTB en gedragsaanpak

21-12-2022 RMP: samen aan de slag met het verduurzamen van mobiliteit

Hoe zorgen we ervoor dat we de CO2-uitstoot van onze mobiliteit verminderen en dat we slim, schoon en veilig reizen, en dat voor zowel personen- als goederenvervoer? Dit vormt een belangrijk vraagstuk uit het Klimaatakkoord waar de provincies Noord-Holland… Lees meer over RMP: samen aan de slag met het verduurzamen van mobiliteit

Lees meer over RMP: samen aan de slag met het verduurzamen van mobiliteit

21-12-2022 Melanie van der Horst: ‘We moeten echt toe naar gedurfde keuzes’

In de zomer werd het team van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) uitgebreid. En wel in de vorm van Melanie van der Horst die aanschoof als voorzitter van de Programmaraad SBaB. Van der Horst is wethouder in Amsterdam en onder andere portefeuillehouder… Lees meer over Melanie van der Horst: ‘We moeten echt toe naar gedurfde keuzes’

Lees meer over Melanie van der Horst: ‘We moeten echt toe naar gedurfde keuzes’

21-12-2022 SBaB stoomt verder door: voortgang en resultaten in het kort

We hebben het afgelopen jaar flink wat gediscussieerd met z’n allen in Nederland. Over bijvoorbeeld de lange wachtrijen bij Schiphol, de stikstofproblematiek en de hoge grondstofprijzen. De urgentie om veranderingen teweeg te brengen is groot als we in een… Lees meer over SBaB stoomt verder door: voortgang en resultaten in het kort

Lees meer over SBaB stoomt verder door: voortgang en resultaten in het kort

22-11-2022 Verstedelijkingsopgave multimodaal benaderen

Dat er veel woningen bij moeten komen, is voor veel mensen geen verrassing. Hoe gaan we daar, specifiek in de metropoolregio Amsterdam (MRA), mee om zodat de regio nog wel bereikbaar en leefbaar blijft? Het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB)… Lees meer over Verstedelijkingsopgave multimodaal benaderen

Lees meer over Verstedelijkingsopgave multimodaal benaderen

22-11-2022 BO MIRT: belangrijkste opbrengsten voor SBaB

Afgelopen 11 november vond het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) weer plaats. Rijk en regio overleggen dan over infrastructuur, ruimte en transport, en nemen hier belangrijke besluiten over. Een deel van… Lees meer over BO MIRT: belangrijkste opbrengsten voor SBaB

Lees meer over BO MIRT: belangrijkste opbrengsten voor SBaB

15-11-2022 Verrijkt rapport Multimodaal Toekomstbeeld MRA gepubliceerd

Het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) ontwikkelde een Multimodaal Toekomstbeeld MRA (MTB). Dit rapport is onderdeel van de Verstedelijkingsstrategie MRA die mogelijkheden biedt voor een andere kijk op mobiliteit. Het MTB geeft de… Lees meer over Verrijkt rapport Multimodaal Toekomstbeeld MRA gepubliceerd

Lees meer over Verrijkt rapport Multimodaal Toekomstbeeld MRA gepubliceerd

15-11-2022 Vervolgstappen ZWASH naar 2023

In het BO MIRT van november 2022 hebben Rijk en regio overeenstemming bereikt over dat de scope van ZWASH in 2023 verder gaat als twee MIRT-verkenningen. Eén voor de OV-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer (verlengen Noordzuidlijn via Schiphol naar… Lees meer over Vervolgstappen ZWASH naar 2023

Lees meer over Vervolgstappen ZWASH naar 2023

12-07-2022 ‘Aan ons de taak om een podium te bieden aan bestuurders om ambities te realiseren’

Het is een spannende en drukke tijd voor MIRT-coördinator Edwin Konings en de rest van het team die alles aan het voorbereiden is voor het komend bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT). Op 8 november a.s. vindt… Lees meer over ‘Aan ons de taak om een podium te bieden aan bestuurders om ambities te realiseren’

Lees meer over ‘Aan ons de taak om een podium te bieden aan bestuurders om ambities te realiseren’

12-07-2022 Dit zijn de winnaars van de Zo Werkt Het Award

Steeds meer mensen werken waar het werkt. Oftewel; hybride werken. Een paar dagen thuis, een paar dagen op kantoor. Veel bedrijven hebben deze manier van werken al prima op orde, maar wie zette nou net dat stapje extra? Zo Werkt Het hield deze campagne om… Lees meer over Dit zijn de winnaars van de Zo Werkt Het Award

Lees meer over Dit zijn de winnaars van de Zo Werkt Het Award

12-07-2022 ‘Bewustwording is de eerste stap voor gedragsverandering’

De rust in het OV en op de snelwegen was na de derde coronagolf ver te zoeken tijdens de spits. Terwijl de wegen en het openbaar vervoer hun grenzen bijna bereiken, wordt de noodzaak voor een mobiliteitstransitie belangrijker dan ooit. En… Lees meer over ‘Bewustwording is de eerste stap voor gedragsverandering’

Lees meer over ‘Bewustwording is de eerste stap voor gedragsverandering’

12-07-2022 ‘Het beste resultaat behaal je als je iedereen meekrijgt’

Overvolle treinen, drukke snelwegen en te weinig woningen. Het zijn problemen waar we in het hele land mee kampen, en dus zeker ook in de metropoolregio Amsterdam (MRA). Hoe zorgen we ervoor dat de regio bereikbaar blijft en wat kunnen we nu al doen?… Lees meer over ‘Het beste resultaat behaal je als je iedereen meekrijgt’

Lees meer over ‘Het beste resultaat behaal je als je iedereen meekrijgt’

07-07-2022 Multimodaal Toekomstbeeld MRA 2040 gepubliceerd

Nederland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) verstedelijken de komende decennia in rap tempo. In het regeerakkoord is opgenomen dat er jaarlijks 100.000 woningen gebouwd moeten worden. Het rapport Multimodaal Toekomstbeeld MRA 2040 (MTB 2040) onderzocht… Lees meer over Multimodaal Toekomstbeeld MRA 2040 gepubliceerd

Lees meer over Multimodaal Toekomstbeeld MRA 2040 gepubliceerd

07-04-2022 MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area vastgesteld

Het MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area 2020-2021 is in februari 2022 vastgesteld in de Programmaraad Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB). In dit onderzoek is de haalbaarheid van de ontwikkeling van de Amsterdam Bay Area als integrale woningbouw en… Lees meer over MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area vastgesteld

Lees meer over MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area vastgesteld

17-02-2022 ‘De vraag naar regionaal openbaar vervoer blijft groeien’

Op 1 januari 2022 is Derck Buitendijk officieel begonnen als projectleider van de programmalijn Amsterdam Bay Area. Wie is hij en wat is precies zijn rol in het programma? Vijf vragen aan Derck. Lees meer over ‘De vraag naar regionaal openbaar vervoer blijft groeien’

Lees meer over ‘De vraag naar regionaal openbaar vervoer blijft groeien’

17-02-2022 ‘Hoe meer ambassadeurs van SBaB, hoe beter’

Christiaan de Groot is sinds half oktober 2021 omgevingsmanager voor Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB). Wie is hij en wat is precies zijn rol in het programma? Vijf vragen aan Christiaan. Lees meer over ‘Hoe meer ambassadeurs van SBaB, hoe beter’

Lees meer over ‘Hoe meer ambassadeurs van SBaB, hoe beter’

17-02-2022 Korte versie Multimodaal Toekomstbeeld

Van de opgaven en urgentie van het Multimodaal Toekomstbeeld hebben we een korte versie gemaakt. Hierin leest u wat dit betekent voor de toekomst, bijvoorbeeld voor ons mobiliteitssysteem en andere keuzes die we gaan maken om de forse mobiliteitsopgave aan… Lees meer over Korte versie Multimodaal Toekomstbeeld

Lees meer over Korte versie Multimodaal Toekomstbeeld

17-02-2022 Multimodaal Toekomstbeeld 2040: opgaven en urgentie

Als we ons mobiliteitsgedrag niet aanpassen en de vervoersvraag blijven faciliteren, dan loopt het mobiliteitssysteem al in 2030 vast. Hierdoor gaat de leefkwaliteit, bereikbaarheid en (internationale) concurrentiepositie van de MRA sterk achteruit. Lees meer over Multimodaal Toekomstbeeld 2040: opgaven en urgentie

Lees meer over Multimodaal Toekomstbeeld 2040: opgaven en urgentie

17-02-2022 Bereikbare Steden: van plannen naar uitvoering

Bereikbare Steden van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid heeft een nieuwe mijlpaal bereikt: 9 gemeenten, waarvan 7 in de Metropoolregio Amsterdam hebben per gebied een aanpak op maat vastgesteld om de woningbouw te versnellen. Dit betekent dat er stappen… Lees meer over Bereikbare Steden: van plannen naar uitvoering

Lees meer over Bereikbare Steden: van plannen naar uitvoering

23-12-2021 Onderzoek naar Multimodaal toekomstbeeld 2040 (MTB)

De afgelopen maanden hebben we de leefbaarheid- en bereikbaarheidsopgave voor 2030 en 2040 die de verstedelijking met zich meebrengt verder aangescherpt. Ook zijn er 4 onderzoeksmodellen uitgewerkt en geanalyseerd om het potentiële effect van verschillende… Lees meer over Onderzoek naar Multimodaal toekomstbeeld 2040 (MTB)

Lees meer over Onderzoek naar Multimodaal toekomstbeeld 2040 (MTB)

23-12-2021 Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam

Tijdens het bestuurlijk overleg Noordwest op 24 november met MRA en Rijkspartners is afgesproken dat het Verstedelijkingsconcept MRA de inhoudelijke basis vormt voor de verdere uitwerking van de Verstedelijkingsstrategie (zie kamerbrief). De volgende… Lees meer over Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam

Lees meer over Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam

23-12-2021 Projecten van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Naast de verschillende programmalijnen voeren we onder de vlag van SBaB ook een aantal projecten uit. In dit artikel vindt u een korte update over de MIRT-verkenningen Rottepolderplein en A27 Almere. Lees meer over Projecten van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Lees meer over Projecten van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

23-12-2021 Bereikbare Steden

Tot 2040 komen er in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 250.000 woningen bij. Een groot deel daarvan is al de komende tien jaar nodig en wordt ingepast tussen bestaande bebouwing in (middel)grote steden van de MRA. Zoals Haarlem, Purmerend en Lelystad. Dat… Lees meer over Bereikbare Steden

Lees meer over Bereikbare Steden

23-12-2021 Uitvoeringsagenda

Met het verplaatsen van het BO MIRT van dit najaar naar begin 2022, focust de Uitvoeringsagenda zich voor volgend jaar op gedragsaanpakken. Waaronder de werkgeversaanpak met Breikers en de gebiedsaanpakken met onder andere IJmond Bereikbaar, Groot Schiphol… Lees meer over Uitvoeringsagenda

Lees meer over Uitvoeringsagenda

23-12-2021 Amsterdam Bay Area (ABA)

Het MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area (ABA) is bijna afgerond. De onderzoeksvragen zijn beantwoord en de laatste inzichten verwerkt in de eindrapporten kostenraming, business case en een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). De komende periode wordt… Lees meer over Amsterdam Bay Area (ABA)

Lees meer over Amsterdam Bay Area (ABA)

23-12-2021 Zuidwest Amsterdam–Schiphol–Hoofdorp (ZWASH)

Het projectteam ZWASH heeft de afgelopen periode gewerkt aan de inhoudelijke onderbouwing voor de commissie van het Nationaal Groeifonds ‘doortrekken Noordzuidlijn’. Daarnaast heeft het team de bereikbaarheidsknelpunten voor het ‘sluiten van de Ringlijn’… Lees meer over Zuidwest Amsterdam–Schiphol–Hoofdorp (ZWASH)

Lees meer over Zuidwest Amsterdam–Schiphol–Hoofdorp (ZWASH)

22-12-2021 Doortrekken Noord/Zuidlijn tot Hoofddorp beste keuze

Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp blijkt opnieuw het meest effectief in het oplossen van (inter)nationale en regionale knelpunten in bereikbaarheid. Ook maakt het extra woningbouw en arbeidsplaatsen mogelijk. In april 2021 nam het… Lees meer over Doortrekken Noord/Zuidlijn tot Hoofddorp beste keuze

Lees meer over Doortrekken Noord/Zuidlijn tot Hoofddorp beste keuze

17-12-2021 Hybride werkt voor medewerker, organisatie én maatschappij

Veel werkgevers zijn actief aan de slag met het verduurzamen van mobiliteit, het spreiden van woon-werkverkeer en hybride werken. Breikers helpt ze daarbij. Bekijk de video met de directeur van Breikers, Rein Aarts. Hoe heeft hij hybride werken zien… Lees meer over Hybride werkt voor medewerker, organisatie én maatschappij

Lees meer over Hybride werkt voor medewerker, organisatie én maatschappij

02-12-2021 Werk maken van flexibel werken en slim reizen? 'Kom er vooral bij!'

Maximaal thuiswerken is nu het advies, maar als we straks weer allemaal op pad kunnen voor het werk is slimme en duurzame mobiliteit - waaronder hybride werken - nog steeds het sleutelwoord. Ruim 70 werkgevers sloten zich hiervoor aan bij de… Lees meer over Werk maken van flexibel werken en slim reizen? 'Kom er vooral bij!'

Lees meer over Werk maken van flexibel werken en slim reizen? 'Kom er vooral bij!'

26-11-2021 Gebiedsaanpak Zaanstad in wording

Een van de nieuwe gebiedsaanpakken in wording binnen de Uitvoeringsagenda is Zaanstad, uitgevoerd door Green Business Club Zaanstad. Marjan Hoffman is als projectleider Mobiliteit de drijvende kracht achter deze mobiliteits- en bereikbaarheidsplannen. Lees meer over Gebiedsaanpak Zaanstad in wording

Lees meer over Gebiedsaanpak Zaanstad in wording

25-10-2021 Bereikbare steden: gebiedsplannen zo goed als klaar

We gaan veel nieuwe woningen bouwen in de MRA, waarvan een groot deel in de stadsharten van Almere, Haarlem, Hilversum, Hoofddorp, Lelystad, Purmerend en Zaanstad. De gemeenten hebben een plan gemaakt voor hun gebied. Wat staat er in die plannen en hoe… Lees meer over Bereikbare steden: gebiedsplannen zo goed als klaar

Lees meer over Bereikbare steden: gebiedsplannen zo goed als klaar

11-10-2021 Programma blijft op stoom in onzekere tijden

Het BO-MIRT van eind november wordt waarschijnlijk verplaatst naar januari. Hoewel we bij SBaB toewerken naar de besluitvorming in dit bestuurlijk overleg, betekent het niet dat we stilvallen. Integendeel, want de vaart blijft er lekker in, met een extra… Lees meer over Programma blijft op stoom in onzekere tijden

Lees meer over Programma blijft op stoom in onzekere tijden

11-10-2021 Verstedelijken met oog voor een multimodale toekomst

De metropoolregio Amsterdam (MRA) groeit. Tot 2040 komen er 250.000 woningen en zo’n 230.000 arbeidsplaatsen bij. Maar hoe geven we dat vorm en wat betekent dat voor de mobiliteit? Hoe zorgen we dat mensen vlot en duurzaam reizen en het prettig wonen en… Lees meer over Verstedelijken met oog voor een multimodale toekomst

Lees meer over Verstedelijken met oog voor een multimodale toekomst

11-10-2021 Update vanuit het kernteam ZWASH

Binnen de programmalijn Zuidwest Amsterdam – Schiphol – Hoofddorp (ZWASH) werken Rijk en Regio samen aan de uitwerking van drie verschillende deelopgaven. Wat gebeurt er zoal en wie zijn de mensen achter ZWASH? Lees meer over Update vanuit het kernteam ZWASH

Lees meer over Update vanuit het kernteam ZWASH

11-10-2021 Beloning voor flexibele reizigers in de Zuidas

Werknemers op de Zuidas kunnen vanaf nu sparen voor reistegoed en financiële beloningen. Dat kan door middel van de Zuidas Mobility Experience én het project OV-buddy. Beiden initiatieven zijn onderdeel van Van A tot Zuidas, een van de gebiedsaanpakken van… Lees meer over Beloning voor flexibele reizigers in de Zuidas

Lees meer over Beloning voor flexibele reizigers in de Zuidas

28-09-2021 Werkgevers in de MRA blijven zich samen inzetten voor hybride werken

Het afgelopen jaar zijn 50 nieuwe organisaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) aangesloten bij de Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen. In totaal zijn nu 70 werkgevers actief, waarbij ruim 100.000 mensen werken. En elke week… Lees meer over Werkgevers in de MRA blijven zich samen inzetten voor hybride werken

Lees meer over Werkgevers in de MRA blijven zich samen inzetten voor hybride werken

21-09-2021 Zuidas-werknemer zoekt OV-buddy

Werknemers op de Zuidas kunnen vanaf nu prijzen winnen door anderen te overtuigen met het OV te reizen. Het project OV-buddy’s is van start. Het project is onderdeel van Van A tot Zuidas, een van de gebiedsaanpakken van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Lees meer over Zuidas-werknemer zoekt OV-buddy

Lees meer over Zuidas-werknemer zoekt OV-buddy

02-09-2021 Feestelijke (online) bijeenkomst Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen

Maar liefst 24 grote organisaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tekenden vorig jaar op 24 september een intentieverklaring om zich in te zetten voor minder files, beter spreiden in het openbaar vervoer en meer beweging door vaker te fietsen en… Lees meer over Feestelijke (online) bijeenkomst Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen

Lees meer over Feestelijke (online) bijeenkomst Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen

08-07-2021 Programma-update

De zomer is in aantocht, maar we zitten zeker niet stil binnen de verschillende programmalijnen van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. In dit artikel leest u welk werk al is verzet en hoe de aanloop naar het BO MIRT later dit jaar eruitziet. Lees meer over Programma-update

Lees meer over Programma-update

08-07-2021 Interview Thea de Vries: ‘We zijn in alle delen van de regio aan het klussen’

Als secretaris-directeur van de Vervoerregio Amsterdam is Thea de Vries nu ruim een jaar opdrachtgever van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB). Een rol die haar op het lijf is geschreven. Ze vindt de kracht van SBaB dat Rijk en regio echt samenwerken en… Lees meer over Interview Thea de Vries: ‘We zijn in alle delen van de regio aan het klussen’

Lees meer over Interview Thea de Vries: ‘We zijn in alle delen van de regio aan het klussen’

07-07-2021 Uitvoeringsagenda: voor de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam vandaag en morgen

Het vizier van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) staat op 2040, maar niet alle focus is gericht op de lange termijn. Via de Uitvoeringsagenda nemen we maatregelen die vandaag en morgen al bijdragen aan het bereikbaar houden van de Metropoolregio… Lees meer over Uitvoeringsagenda: voor de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam vandaag en morgen

Lees meer over Uitvoeringsagenda: voor de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam vandaag en morgen

06-07-2021 Geslaagde inspiratiesessie flexibel werken en slim reizen voor partners van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Maar liefst 24 grote organisaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tekenden op 24 september vorig jaar de Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen. Precies een jaar later – op 24 september 2021 –vindt een nieuw tekenmoment plaats met… Lees meer over Geslaagde inspiratiesessie flexibel werken en slim reizen voor partners van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Lees meer over Geslaagde inspiratiesessie flexibel werken en slim reizen voor partners van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

28-06-2021 Fietsers in de IJmond in de ban van het IJK ("IJ-Kaa")

Steeg de afgelopen twee weken in Nederland de Oranjekoorts gestaag, in de IJmond was men niet alleen in de ban van het EK, maar ook van het IJK ("IJ-Kaa"): dé fietschallenge van deze zomer. De challenge is gestart op 11 juni en en duurde zolang Nederland… Lees meer over Fietsers in de IJmond in de ban van het IJK ("IJ-Kaa")

Lees meer over Fietsers in de IJmond in de ban van het IJK ("IJ-Kaa")

23-06-2021 Probeer de e-business-bike met ZO Bereikbaar en Groot Schiphol Bereikbaar

Deels terug naar kantoor willen we wel, terug in de file – liever niet. Als alternatief voor woon-werkverkeer laten ZO Bereikbaar en Groot Schiphol Bereikbaar reizigers twee weken lang gratis de e-business-bike uitproberen. Reizen per e-bike is snel, goed… Lees meer over Probeer de e-business-bike met ZO Bereikbaar en Groot Schiphol Bereikbaar

Lees meer over Probeer de e-business-bike met ZO Bereikbaar en Groot Schiphol Bereikbaar

14-06-2021 Stappen gezet in uitwerking van het Multimodale Toekomstbeeld

In de programmalijn Multimodaal Toekomstbeeld wordt de samenhang tussen de verschillende vervoersmethoden en de transitie naar een slim, veilig en duurzaam mobiliteitssysteem in de Metropoolregio Amsterdam uitgewerkt. Hiervoor was er een werkatelier met… Lees meer over Stappen gezet in uitwerking van het Multimodale Toekomstbeeld

Lees meer over Stappen gezet in uitwerking van het Multimodale Toekomstbeeld

27-05-2021 Landelijk mobiliteitsplatform 'Zo Werkt Het' lanceert nationale Hybride Werken campagne

In 2020 maakte de wereld kennis met hybride werken: gedeeltelijk thuis, gedeeltelijk op locatie. Steeds meer bedrijven en werknemers zien de voordelen hiervan in, waaronder minder CO2-uitstoot, flexibiliteit, hogere productiviteit, minder reistijd én meer… Lees meer over Landelijk mobiliteitsplatform 'Zo Werkt Het' lanceert nationale Hybride Werken campagne

Lees meer over Landelijk mobiliteitsplatform 'Zo Werkt Het' lanceert nationale Hybride Werken campagne

10-05-2021 Wethouder Egbert de Vries over SBaB

Egbert de Vries is sinds januari dit jaar wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam. Ook is hij nu voorzitter van de programmaraad van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Hij heeft voor beide functies het stokje overgenomen van Sharon Dijksma.… Lees meer over Wethouder Egbert de Vries over SBaB

Lees meer over Wethouder Egbert de Vries over SBaB

06-05-2021 Nieuwe baan voor omgevingsmanager Ives van Leth

Op 7 mei verlaat omgevingsmanager Ives van Leth het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Vorig jaar is hij verhuisd naar Twente, van tweehoog in de Amsterdamse Rivierenbuurt naar midden in het groen. De afstand was dankzij het thuiswerken de… Lees meer over Nieuwe baan voor omgevingsmanager Ives van Leth

Lees meer over Nieuwe baan voor omgevingsmanager Ives van Leth

06-05-2021 Programma-update

Lees in dit artikel meer over de 1,5 miljard die het Nationaal Groeifonds voor de doortrekking van de Noordzuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp heeft gereserveerd en over de besluitvorming van het Regionale Mobiliteitsprogramma (RMP) Noord-Holland en… Lees meer over Programma-update

Lees meer over Programma-update

15-04-2021 Werkgeversplatform ‘Zo Werkt Het’ goed op stoom

Werkgeversplatform Zo Werkt Het is goed op stoom. Sinds september 2020 biedt het platform zowerkthet.nl kennis, tips, tricks en advies op maat als het gaat om flexibel (thuis)werken en slim reizen. Zo Werkt Het is een samenwerking tussen twaalf… Lees meer over Werkgeversplatform ‘Zo Werkt Het’ goed op stoom

Lees meer over Werkgeversplatform ‘Zo Werkt Het’ goed op stoom

08-04-2021 Wonen, werken en ontmoeten komen samen in programmalijn Bereikbare Steden

Nergens is de druk op de woningmarkt zo hoog als in de MRA. Daarom komen er tot 2040 maar liefst 250.000 woningen bij. Een groot deel daarvan is al de komende tien jaar nodig en wordt ingepast tussen bestaande bebouwing in de grote en middelgrote steden… Lees meer over Wonen, werken en ontmoeten komen samen in programmalijn Bereikbare Steden

Lees meer over Wonen, werken en ontmoeten komen samen in programmalijn Bereikbare Steden

17-03-2021 Terugkijken: Uitzending Metropoolregio Actueel in het teken van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Precies een jaar na de eerste lockdown waardoor ons mobiliteitsgedrag drastisch veranderde, stond de rechtstreekse uitzending van Metropoolregio Actueel geheel in het teken van bereikbaarheid. Wethouder Egbert de Vries en gedeputeerde Jan de Reus (beide… Lees meer over Terugkijken: Uitzending Metropoolregio Actueel in het teken van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Lees meer over Terugkijken: Uitzending Metropoolregio Actueel in het teken van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

16-03-2021 Samen Bouwen aan Bereikbaarheid feliciteert beste (thuis)werkgevers van Noord-Holland en Flevoland!

Precies een jaar geleden ging Nederland in lockdown. Ineens moesten we massaal thuiswerken. Dat was soms best even aanpassen voor werknemers en werkgevers. Welke werknemer is in 2020 nét dat stapje verder gegaan om het (thuis)werken makkelijker te makken?… Lees meer over Samen Bouwen aan Bereikbaarheid feliciteert beste (thuis)werkgevers van Noord-Holland en Flevoland!

Lees meer over Samen Bouwen aan Bereikbaarheid feliciteert beste (thuis)werkgevers van Noord-Holland en Flevoland!

10-03-2021 De agenda voor 2021

Tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT in november 2020 is een aantal belangrijke besluiten genomen, die we dit jaar verder uitwerken. Zo onderzoeken we een herontwerp van het wegennet rond Amsterdam. De kwartiermakersfase voor de MIRT-verkenning ZWASH is… Lees meer over De agenda voor 2021

Lees meer over De agenda voor 2021

05-03-2021 Interview Robert Hijman: ‘We hebben echt twee werelden met elkaar verbonden’

Robert Hijman (ministerie IenW) stond aan het begin van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. In 2016 was hij samen met oud-programmamanager Frans Hasselaar kwartiermaker van het programma. Daarna werd hij projectmanager van de programmalijnen Netwerken, Ringen… Lees meer over Interview Robert Hijman: ‘We hebben echt twee werelden met elkaar verbonden’

Lees meer over Interview Robert Hijman: ‘We hebben echt twee werelden met elkaar verbonden’

02-03-2021 Flexibel werken en slim reizen: doe ook mee!

Werkgevers, overheden en vervoerders maken samen werk van flexibel werken en slim reizen, ook ná corona. Zo zorgen we voor minder files, minder drukte in het ov, schonere lucht en meer beweging door vaker te fietsen en te wandelen. Door flexibel werken en… Lees meer over Flexibel werken en slim reizen: doe ook mee!

Lees meer over Flexibel werken en slim reizen: doe ook mee!

02-03-2021 Metropoolregio Actueel over toekomstbestendige mobiliteit

Op dinsdag 16 maart – precies een jaar na de eerste lockdown waardoor ons mobiliteitsgedrag drastisch veranderde – staat de rechtstreekse uitzending van Metropoolregio Actueel geheel in het teken van bereikbaarheid. Lees meer over Metropoolregio Actueel over toekomstbestendige mobiliteit

Lees meer over Metropoolregio Actueel over toekomstbestendige mobiliteit

18-02-2021 Terugkijken: MRA Actueel over uitbreiding metronetwerk

Bent u nieuwsgierig geworden naar de uitbreiding van het metronetwerk in de Metropoolregio Amsterdam? Kijk dan de uitzending van MRA Actueel terug van 16 februari. Deze uitzending stond geheel in het teken van het doortrekken van de Noordzuidlijn naar… Lees meer over Terugkijken: MRA Actueel over uitbreiding metronetwerk

Lees meer over Terugkijken: MRA Actueel over uitbreiding metronetwerk

03-02-2021 Uitzending Metropoolregio Actueel

Op dinsdag 16 februari staat de uitzending van Metropoolregio Actueel geheel in het teken van het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het mogelijke sluiten van de de metroring van Amsterdam tussen de Isolatorweg en Amsterdam… Lees meer over Uitzending Metropoolregio Actueel

Lees meer over Uitzending Metropoolregio Actueel

27-01-2021 Nomineer de beste (thuis)werkgever van 2020 – Zo Werkt Het Award

Om het inspirerende aanpassingsvermogen van bedrijven in het afgelopen jaar te vieren, reikt platform Zo Werkt Het op 16 maart – precies een jaar na de start van de eerste lock down – de award uit voor Beste (Thuis)Werkgever van het Jaar. Nomineer vanaf nu… Lees meer over Nomineer de beste (thuis)werkgever van 2020 – Zo Werkt Het Award

Lees meer over Nomineer de beste (thuis)werkgever van 2020 – Zo Werkt Het Award

15-12-2020 Eindejaarsgroet

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. De manier waarop wij leven, werken en reizen is door de pandemie ingrijpend veranderd. Corona maakt ons leven op veel vlakken moeilijker, maar sommige veranderingen zijn positief en die willen we behouden. Zo zijn we… Lees meer over Eindejaarsgroet

Lees meer over Eindejaarsgroet

27-11-2020 Belangrijke besluiten over de metropoolregio Amsterdam in Bestuurlijk Overleg MIRT

Het doortrekken van de Noordzuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en de ontbrekende schakel aanleggen in de metro Ringlijn zijn effectieve en urgente oplossingen voor de bereikbaarheidsknelpunten en verstedelijkingsopgaven aan de westkant van Amsterdam. Dat… Lees meer over Belangrijke besluiten over de metropoolregio Amsterdam in Bestuurlijk Overleg MIRT

Lees meer over Belangrijke besluiten over de metropoolregio Amsterdam in Bestuurlijk Overleg MIRT

27-11-2020 Netwerkstrategie: richting geven aan multimodaal netwerk MRA

Verbeteren en uitbreiden van het hoogwaardig openbaar vervoer, een herontwerp van het wegennet rond Amsterdam, meer aandacht voor de fiets en hoogwaardige overstapplekken tussen de mobiliteitssystemen. Dat zijn de hoofdlijnen van de afspraken over de… Lees meer over Netwerkstrategie: richting geven aan multimodaal netwerk MRA

Lees meer over Netwerkstrategie: richting geven aan multimodaal netwerk MRA

27-11-2020 Resultaten MIRT-onderzoek ZWASH op tafel: Noordzuidlijn tot Hoofddorp en aanleggen ontbrekende schakel in metro Ringlijn

In het BO MIRT hebben de bestuurders de resultaten uit het MIRT-onderzoek ZWASH vastgesteld en afspraken gemaakt over het vervolg. De conclusie is dat het doortrekken van de Noordzuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en de ontbrekende schakel aanleggen in de… Lees meer over Resultaten MIRT-onderzoek ZWASH op tafel: Noordzuidlijn tot Hoofddorp en aanleggen ontbrekende schakel in metro Ringlijn

Lees meer over Resultaten MIRT-onderzoek ZWASH op tafel: Noordzuidlijn tot Hoofddorp en aanleggen ontbrekende schakel in metro Ringlijn

27-11-2020 Ontwikkeling van de Amsterdam Bay Area komt op stoom

In 2020 hebben het Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en het Handelingsperspectief Oostflank MRA de krachten gebundeld en samen stappen gezet naar een ontwikkelstrategie voor de Amsterdam Bay Area. De ambitie is de concurrentiekracht van de MRA te… Lees meer over Ontwikkeling van de Amsterdam Bay Area komt op stoom

Lees meer over Ontwikkeling van de Amsterdam Bay Area komt op stoom

27-11-2020 Uitvoeringsagenda 2021: verankeren van flexibel (thuis)werken en slim reizen

De Uitvoeringsagenda van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) zet komend jaar flink in op het stimuleren van flexibel (thuis)werken en slim, duurzaam en gespreid reizen buiten de spits. Zo behouden we de positieve gedragsverandering die is ingezet door… Lees meer over Uitvoeringsagenda 2021: verankeren van flexibel (thuis)werken en slim reizen

Lees meer over Uitvoeringsagenda 2021: verankeren van flexibel (thuis)werken en slim reizen

27-11-2020 Voorbereiden op mobilitieit in het post-corona tijdperk

Om te voorkomen dat we straks weer terugvallen in ons oude gedrag en vertrouwde mobiliteitskeuzes maken, moeten we op tijd de samenwerking zoeken. Dat is de boodschap van Asta van Droffelaar (Programmamanager Uitvoeringsagenda SBaB) en Erik Berkhof… Lees meer over Voorbereiden op mobilitieit in het post-corona tijdperk

Lees meer over Voorbereiden op mobilitieit in het post-corona tijdperk

25-11-2020 Rottepolderplein gaat van start met fase 2

De MIRT-Verkenning Rottepolderplein is een nieuwe fase in gegaan. De uitgangspunten voor de analyses en het beoordelingskader van de kansrijke oplossingsrichtingen zijn herijkt en vastgesteld in het directeurenoverleg van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid op… Lees meer over Rottepolderplein gaat van start met fase 2

Lees meer over Rottepolderplein gaat van start met fase 2

22-10-2020 Gedeputeerde Jeroen Olthof over SBaB: “Iedereen heeft duidelijk een gedeeld belang”

Jeroen Olthof is sinds dit voorjaar gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en wel met een stevige portefeuille: Mobiliteit en Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu, en Luchtvaart en Schiphol. Jeroen maakt deel uit van de programmaraad van… Lees meer over Gedeputeerde Jeroen Olthof over SBaB: “Iedereen heeft duidelijk een gedeeld belang”

Lees meer over Gedeputeerde Jeroen Olthof over SBaB: “Iedereen heeft duidelijk een gedeeld belang”

20-10-2020 Regionaal Mobiliteitsprogramma: samen aan de slag met duurzame mobiliteit

Björn Hutten is sinds augustus programmamanager van het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) Flevoland en Noord-Holland. Het RMP geeft invulling aan de afspraken uit het klimaatakkoord, hoofdstuk Mobiliteit. Samen met gebiedsregisseur duurzame mobiliteit… Lees meer over Regionaal Mobiliteitsprogramma: samen aan de slag met duurzame mobiliteit

Lees meer over Regionaal Mobiliteitsprogramma: samen aan de slag met duurzame mobiliteit

19-10-2020 E-bike probeeractie Groot Schiphol Bereikbaar groot succes

Groot Schiphol Bereikbaar startte afgelopen zomer een probeeractie voor forenzen die kennis wilden maken met de e-bike. Werknemers in Schiphol-Centrum en Beukenhorst konden zich via social media inschrijven om (gratis) een e-bike te proberen voor het… Lees meer over E-bike probeeractie Groot Schiphol Bereikbaar groot succes

Lees meer over E-bike probeeractie Groot Schiphol Bereikbaar groot succes

25-09-2020 Bestuurders aan het woord in filmpje over gemaakte werkgeversafspraken over de bereikbaarheid van de MRA

Werkgevers in de MRA worden opgeroepen om werkdagen, werktijden en vervoersmiddelen te spreiden tijdens en na corona. Cora van Nieuwenhuizen (minister van IenW), Sharon Dijksma (wethouder gemeente Amsterdam, voorzitter Vervoerregio en… Lees meer over Bestuurders aan het woord in filmpje over gemaakte werkgeversafspraken over de bereikbaarheid van de MRA

Lees meer over Bestuurders aan het woord in filmpje over gemaakte werkgeversafspraken over de bereikbaarheid van de MRA

25-09-2020 Werkgevers in de MRA maken afspraken over spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na corona

Ruim 20 werkgevers met in totaal zo’n 38.780 medewerkers, waaronder de gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Loyens & Loeff, ABN AMRO en Royal Schiphol Group, hebben afspraken gemaakt over het spreiden van werktijden en… Lees meer over Werkgevers in de MRA maken afspraken over spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na corona

Lees meer over Werkgevers in de MRA maken afspraken over spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na corona

10-09-2020 Volg ons nu ook op LinkedIn

Wil je gemakkelijk op de hoogte blijven van de mijlpalen, resultaten en de voortgang van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid? Volg ons nu dan ook via LinkedIn! Hier geven we een kijkje achter de schermen en laten je kennismaken met ons veelzijdige programma en… Lees meer over Volg ons nu ook op LinkedIn

Lees meer over Volg ons nu ook op LinkedIn

10-09-2020 Het programma blijft op stoom: voortgang en resultaten in het kort

Deze zomer stond in het teken van de verdere uitwerking van de programmalijnen ZWASH (Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp), de Netwerkstrategie en het MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area. Omdat we dit najaar in het BO-MIRT besluiten willen voorleggen voor… Lees meer over Het programma blijft op stoom: voortgang en resultaten in het kort

Lees meer over Het programma blijft op stoom: voortgang en resultaten in het kort

09-09-2020 Nieuwe programmamanagers: ‘Het programma zit in een overgangsfase richting de uitvoering’

Stijn Lechner (IenW) en Martijn Kas (Vervoerregio Amsterdam) zijn sinds 1 juli de nieuwe programmamanagers van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Hun eerste 100 dagen zitten er bijna op, daarom blikken ze alvast kort terug. Wat zijn hun eerste… Lees meer over Nieuwe programmamanagers: ‘Het programma zit in een overgangsfase richting de uitvoering’

Lees meer over Nieuwe programmamanagers: ‘Het programma zit in een overgangsfase richting de uitvoering’

07-09-2020 Bouwen aan het verhaal van de Amsterdamse Bay Area

‘De kracht van Amsterdam Bay Area is Almere en Amsterdam nog sterker met elkaar te verbinden in een gebied met prachtig water dat allerlei mogelijkheden biedt voor recreatie, natuurontwikkeling en wonen aan het water. Een plek waar je nog volop lucht en… Lees meer over Bouwen aan het verhaal van de Amsterdamse Bay Area

Lees meer over Bouwen aan het verhaal van de Amsterdamse Bay Area

28-08-2020 Reizen in tijden van corona

Deze zomer is een team gestart als onderdeel van de Uitvoeringsagenda Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en zij onderzoeken welke maatregelen en interventies nodig zijn om de positieve veranderingen in ons reisgedrag ten tijde van corona te behouden. Dit is… Lees meer over Reizen in tijden van corona

Lees meer over Reizen in tijden van corona

30-06-2020 Samen Bouwen aan Bereikbaarheid in coronatijden

Het is een unieke periode, en dit voorjaar heeft het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) net als vele andere organisaties toch hard doorgewerkt. Ondanks de nieuwe werkelijkheid van 100% thuiswerken is het ons gelukt om onderzoeken af te ronden… Lees meer over Samen Bouwen aan Bereikbaarheid in coronatijden

Lees meer over Samen Bouwen aan Bereikbaarheid in coronatijden

30-06-2020 MIRT-onderzoek ZWASH afgerond

Het MIRT-onderzoek Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp (ZWASH) is afgerond en vastgesteld in de programmaraad. Daarmee zijn de oplossingsrichtingen inzichtelijk geworden en de strategische keuzes voorbereid om het gebied tussen Amsterdam Zuid en… Lees meer over MIRT-onderzoek ZWASH afgerond

Lees meer over MIRT-onderzoek ZWASH afgerond

30-06-2020 Quickscan Westkant Amsterdam maakt versnelling mogelijk

Is het nodig een MIRT-onderzoek te starten naar de westkant van Amsterdam? Of is alle benodigde informatie in de vele beschikbare onderzoeksrapporten aanwezig? Die vraag moest Bart Heinz en zijn projectteam beantwoorden in de quickscan Westkant Amsterdam.… Lees meer over Quickscan Westkant Amsterdam maakt versnelling mogelijk

Lees meer over Quickscan Westkant Amsterdam maakt versnelling mogelijk

30-06-2020 Hoe corona ons mobiliteitsgedrag drastisch veranderde

De coronacrisis heeft onze mobiliteit de afgelopen maanden sterk beïnvloed. Ongeveer 40% van de Nederlanders werkte plotseling thuis en zowel de automobiliteit als het ov-gebruik namen drastisch af. Sommige (gedrags)veranderingen uit deze tijd dragen… Lees meer over Hoe corona ons mobiliteitsgedrag drastisch veranderde

Lees meer over Hoe corona ons mobiliteitsgedrag drastisch veranderde

29-06-2020 Nieuwe programmamanagers stellen zich voor

Met het vertrek van Lennart Salemink en Frans Hasselaar komen per 1 juli twee nieuwe programmamanagers aan boord bij het programma, Stijn Lechner (IenW) en Martijn Kas (Vervoerregio Amsterdam). En ze hebben er veel zin in: “Het programma is goed op koers.… Lees meer over Nieuwe programmamanagers stellen zich voor

Lees meer over Nieuwe programmamanagers stellen zich voor

26-06-2020 Vijf vragen aan vertrekkend programmamanager Frans Hasselaar: ‘Je kunt zóveel bereiken met een open blik en een open agenda’

Frans Hasselaar is een van de grondleggers van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Eind 2016 startte hij samen met Robert Hijman als kwartiermaker. Daarna werd hij programmamanager vanuit de regio. Nu Frans per 1 juli stopt bij het programma, is het tijd om… Lees meer over Vijf vragen aan vertrekkend programmamanager Frans Hasselaar: ‘Je kunt zóveel bereiken met een open blik en een open agenda’

Lees meer over Vijf vragen aan vertrekkend programmamanager Frans Hasselaar: ‘Je kunt zóveel bereiken met een open blik en een open agenda’

23-06-2020 Uitwerking klimaatakkoord: Regionaal Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland

Hoe zorgen we ervoor dat de CO2-uitstoot van onze mobiliteit fors vermindert? En dat we de transitie naar slimme en schone mobiliteit zo vormgeven dat we veiliger, gezonder en betrouwbaarder kunnen reizen? Voor deze vraagstukken uit het Klimaatakkoord… Lees meer over Uitwerking klimaatakkoord: Regionaal Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland

Lees meer over Uitwerking klimaatakkoord: Regionaal Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland

24-03-2020 Levering aan de horeca op een slimme en duurzame manier

In Amsterdam vinden dagelijks ruim 4.000 ritten plaats om de 5.000 horecagelegenheden te bevoorraden. Dat kan slimmer en duurzamer. Daarom slaan leveranciers, horecaondernemers en logistieke dienstverleners met Last Mile Fresh-Amsterdam de handen ineen. De… Lees meer over Levering aan de horeca op een slimme en duurzame manier

Lees meer over Levering aan de horeca op een slimme en duurzame manier

19-03-2020 Update van het programmateam Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Het programmateam Samen Bouwen aan Bereikbaarheid volgt de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd; dat betekent dat ook wij alle fysieke overleggen en evenementen tot en met 6 april 2020 afzeggen. Lees meer over Update van het programmateam Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Lees meer over Update van het programmateam Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

16-03-2020 Rotterpolderplein: eerste fase verkenning afgerond, kansrijke alternatieven in zicht

Fase 1 van de MIRT-verkenning Rottepolderplein is afgerond en daarmee is de selectie van de meest kansrijke maatregelen een feit. Lees meer over Rotterpolderplein: eerste fase verkenning afgerond, kansrijke alternatieven in zicht

Lees meer over Rotterpolderplein: eerste fase verkenning afgerond, kansrijke alternatieven in zicht

13-03-2020 Campagne Week Zonder Spits stopgezet

Van 23 t/m 27 maart zou ‘De Week Zonder Spits’ plaatsvinden. Vanwege het landelijke beleid met betrekking tot het Coronavirus om zoveel mogelijk thuis te werken en OV te vermijden, heeft Breikers besloten om de campagne stop te zetten. Lees meer over Campagne Week Zonder Spits stopgezet

Lees meer over Campagne Week Zonder Spits stopgezet

18-02-2020 2020 in vogelvlucht

De eerste weken van 2020 zitten erop. Wat staat er dit jaar allemaal op het programma van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid? Een vooruitblik op hoofdlijnen. Lees meer over 2020 in vogelvlucht

Lees meer over 2020 in vogelvlucht

18-02-2020 Het belang van bouwen aan vertrouwen

Programmamanager Lennart Salemink verlaat in april 2020 het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Hij wordt afdelingshoofd Smart Mobility bij het ministerie IenW. Tijd voor een persoonlijke terugblik op het programma: “Met zo veel bevlogen mensen aan… Lees meer over Het belang van bouwen aan vertrouwen

Lees meer over Het belang van bouwen aan vertrouwen

18-02-2020 Samen Bouwen aan Bereikbaarheid doet mee aan Week Zonder Spits!

Stichting Breikers organiseert van 23 t/m 27 maart ‘De Week Zonder Spits’. Tijdens deze week worden zoveel mogelijk werknemers gestimuleerd de spits te mijden. Het team van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid doet mee en roept alle partners op om ook aan te… Lees meer over Samen Bouwen aan Bereikbaarheid doet mee aan Week Zonder Spits!

Lees meer over Samen Bouwen aan Bereikbaarheid doet mee aan Week Zonder Spits!

18-02-2020 25 maart: bijeenkomst P+R beleid in de Metropoolregio Amsterdam

Op woensdag 25 maart 2020 is er een bijeenkomst over het P+R beleid in de verschillende gebieden van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). We presenteren dan het onderzoeksrapport over de werking van P+R in de regio en we bespreken samen de stappen die… Lees meer over 25 maart: bijeenkomst P+R beleid in de Metropoolregio Amsterdam

Lees meer over 25 maart: bijeenkomst P+R beleid in de Metropoolregio Amsterdam

18-02-2020 Projectleiders MASH en ZWASH: ‘We hebben elkaar omarmd’

Het gebied tussen Amsterdam Zuid en Hoofddorp heeft alle potentie om uit te groeien tot dé internationale entree van Nederland. In het MIRT-onderzoek Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp (ZWASH), wordt de strategie ontwikkeld om dit gebied goed bereikbaar… Lees meer over Projectleiders MASH en ZWASH: ‘We hebben elkaar omarmd’

Lees meer over Projectleiders MASH en ZWASH: ‘We hebben elkaar omarmd’

06-02-2020 Personele wisseling bij Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Programmamanager Lennart Salemink neemt na ruim twee jaar afscheid van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Tot begin april is Lennart bij het programma betrokken, daarna start hij met een nieuwe functie bij zijn werkgever het ministerie van… Lees meer over Personele wisseling bij Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Lees meer over Personele wisseling bij Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

19-12-2019 Prettige feestdagen en een bereikbaar 2020!

Het team van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid blikt terug op een geslaagd jaar waarin de richting is uitgezet om de Metropoolregio Amsterdam voor de toekomst bereikbaar te houden. Daar zijn we trots op! Veel mensen uit alle betrokken organisaties hebben… Lees meer over Prettige feestdagen en een bereikbaar 2020!

Lees meer over Prettige feestdagen en een bereikbaar 2020!

22-11-2019 Nieuwe Parallelbaan A4 moet bereikbaarheid Schiphol verbeteren

De A4 is een van de drukste snelwegen van het land. De weg verbindt de steden Den Haag en Rotterdam met de Metropool Regio Amsterdam (MRA) waaronder Schiphol en is daarom een belangrijke snelweg voor de regio. Schiphol wordt drukbezocht en de huidige… Lees meer over Nieuwe Parallelbaan A4 moet bereikbaarheid Schiphol verbeteren

Lees meer over Nieuwe Parallelbaan A4 moet bereikbaarheid Schiphol verbeteren

22-11-2019 Interview: Jan de Reus, gedeputeerde provincie Flevoland

Jan de Reus, gedeputeerde van de provincie Flevoland is lid van de programmaraad Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en van de MRA-platforms Ruimte en Mobiliteit. Hij reflecteert op de besluiten in het Bestuurlijk Overleg MIRT: "We hebben met elkaar goede… Lees meer over Interview: Jan de Reus, gedeputeerde provincie Flevoland

Lees meer over Interview: Jan de Reus, gedeputeerde provincie Flevoland

22-11-2019 Interview met Frans Hasselaar, projectmanager MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area

Twee steden, dichtbij elkaar, omringd door natuur- en recreatiegebieden. De Bay Area rondom de Amerikaanse steden San Francisco en Oakland heeft een hoogstedelijk karakter waar water een belangrijke rol speelt. Nederland heeft ook een Bay Area, namelijk… Lees meer over Interview met Frans Hasselaar, projectmanager MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area

Lees meer over Interview met Frans Hasselaar, projectmanager MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area

22-11-2019 Uitvoeringsagenda Samen Bouwen aan Bereikbaarheid 2020 – 2022

Op het BO MIRT is ook de uitvoeringsagenda Samen Bouwen aan Bereikbaarheid vastgesteld. De maatregelen in dit pakket dragen direct bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio en aan het versnellen van de transitie naar een slimmer en schoner… Lees meer over Uitvoeringsagenda Samen Bouwen aan Bereikbaarheid 2020 – 2022

Lees meer over Uitvoeringsagenda Samen Bouwen aan Bereikbaarheid 2020 – 2022

22-11-2019 Rijk en MRA maken eerste keuzes via methodiek Ontwikkelpad Verstedelijking en Bereikbaarheid MRA 2040

De belangrijkste besluiten BO MIRT op een rij Lees meer over Rijk en MRA maken eerste keuzes via methodiek Ontwikkelpad Verstedelijking en Bereikbaarheid MRA 2040

Lees meer over Rijk en MRA maken eerste keuzes via methodiek Ontwikkelpad Verstedelijking en Bereikbaarheid MRA 2040

07-11-2019 Samen Bouwen aan Bereikbaarheid helpt gemeente Purmerend bij autoluwe binnenstad

Een autoluwe binnenstad is niet alleen voor grote gemeenten een punt van aandacht. Ook middelgrote gemeenten willen deze verkeersopgave graag aanpakken, maar hebben daar vaak niet de capaciteit voor. Gemeente Purmerend krijgt daarom de hulp van de… Lees meer over Samen Bouwen aan Bereikbaarheid helpt gemeente Purmerend bij autoluwe binnenstad

Lees meer over Samen Bouwen aan Bereikbaarheid helpt gemeente Purmerend bij autoluwe binnenstad

07-11-2019 Stedelijke bereikbaarheid: samen met gemeenten aan de slag

De programmalijn Stedelijke Bereikbaarheid richt zich op infrastructurele maatregelen die de bereikbaarheid van de stedelijke gebieden in de MRA verbetert. In 2019 ging de programmalijn onder meer aan de slag met twee focuspunten: regionaal P&R-beleid en… Lees meer over Stedelijke bereikbaarheid: samen met gemeenten aan de slag

Lees meer over Stedelijke bereikbaarheid: samen met gemeenten aan de slag

06-11-2019 Slimme en duurzame mobiliteit is maatwerk: ‘Elk gebied heeft een eigen profiel’

De programmalijn Slimme en Duurzame Mobiliteit is een van de twee actieprogramma’s van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. De programmalijn is nu bijna twee jaar onderweg. Tijd voor het opmaken van de tussenstand: hoe heeft S&DM zich ontwikkeld? En wat staat… Lees meer over Slimme en duurzame mobiliteit is maatwerk: ‘Elk gebied heeft een eigen profiel’

Lees meer over Slimme en duurzame mobiliteit is maatwerk: ‘Elk gebied heeft een eigen profiel’

31-10-2019 Groot Schiphol Bereikbaar: de kracht van samenwerking

De bereikbaarheid en leefbaarheid van het Schipholgebied staat al jaren onder druk. Een bereikbaar en leefbaar gebied is cruciaal voor de bedrijven en hun 100.000 medewerkers. Hiervoor zullen ze slimmer, flexibeler én duurzamer met mobiliteit moeten… Lees meer over Groot Schiphol Bereikbaar: de kracht van samenwerking

Lees meer over Groot Schiphol Bereikbaar: de kracht van samenwerking

30-10-2019 eBuurthubs en wisselfietsen: kansrijke oplossingen!

Met de mobiliteitsgroei komt de fiets steeds nadrukkelijker in beeld als volwaardig vervoermiddel. Fietsen draagt bij aan een beter milieu, het is goed voor de gezondheid en vermindert files. Het kabinet maakt vanaf volgend jaar de ‘fiets van de zaak’… Lees meer over eBuurthubs en wisselfietsen: kansrijke oplossingen!

Lees meer over eBuurthubs en wisselfietsen: kansrijke oplossingen!

23-10-2019 Amsterdam Vaart!: Bouwlogistiek van de weg naar het water

Met de toenemende verstedelijking groeit ook het bouwgerelateerd verkeer en goederenvervoer. Om deze reden slaan Port of Amsterdam, gemeente Amsterdam, Waternet en TNO onder de naam Amsterdam Vaart! de handen ineen en streven naar schonere en slimmere… Lees meer over Amsterdam Vaart!: Bouwlogistiek van de weg naar het water

Lees meer over Amsterdam Vaart!: Bouwlogistiek van de weg naar het water

17-10-2019 ‘Inspelen op de lange termijn zonder glazen bol’

Trainee Marijn Rombouts (26 jaar) geeft zijn persoonlijke reflectie op het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, en in het bijzonder het Ontwikkelpad. “Samen sturen gaat soms gepaard met vallen en opstaan.” Lees meer over ‘Inspelen op de lange termijn zonder glazen bol’

Lees meer over ‘Inspelen op de lange termijn zonder glazen bol’

17-10-2019 Het Ontwikkelpad: de routekaart naar 2040

Een breed programmateam werkt aan het Ontwikkelpad Verstedelijking en Bereikbaarheid MRA. Projectmanager Ontwikkelpad Robert Hijman: “Het mooie aan het Ontwikkelpad is dat de inzichten en ervaringen van de vier programmalijnen samenkomen en we nu de eerste… Lees meer over Het Ontwikkelpad: de routekaart naar 2040

Lees meer over Het Ontwikkelpad: de routekaart naar 2040

17-10-2019 Het Ontwikkelpad: nieuwe mijlpaal in zicht

Bij het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid komt een belangrijke mijlpaal in zicht: na anderhalf jaar gaan we de eerste besluiten nemen op basis van het gezamenlijke Ontwikkelpad Verstedelijking en Bereikbaarheid MRA. Wat is het Ontwikkelpad en wat… Lees meer over Het Ontwikkelpad: nieuwe mijlpaal in zicht

Lees meer over Het Ontwikkelpad: nieuwe mijlpaal in zicht

10-10-2019 Personalia: Wisseling van de wacht op Omgevingsmanagement  

Op 1 november verlaat Omgevingsmanager Lyndy Volkers het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Zij wordt opgevolgd door Ives van Leth die, net als Lyndy, werkzaam is bij Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. Lyndy blikt terug op het… Lees meer over Personalia: Wisseling van de wacht op Omgevingsmanagement  

Lees meer over Personalia: Wisseling van de wacht op Omgevingsmanagement  

10-10-2019 Rottepolderplein: van longlist naar shortlist

Er zijn maatregelen nodig om de verkeersdoorstroming op en rond het Rottepolderplein te verbeteren: de probleemanalyse van het MIRT-onderzoek Rottepolderplein heeft dit bevestigd. Maar welke maatregelen kunnen we het beste inzetten? Het projectteam heeft… Lees meer over Rottepolderplein: van longlist naar shortlist

Lees meer over Rottepolderplein: van longlist naar shortlist

09-10-2019 VNO-NCW: “Haal goede gesprekspartners in huis”

Een belangrijke stakeholder van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid is VNO-NCW, de vereniging van ondernemers en werkgevers in Nederland. Petra Tiel is manager Public Affairs bij VNO-NCW West, dat gaat over de belangenbehartiging in Noord- en Zuid-Nederland.… Lees meer over VNO-NCW: “Haal goede gesprekspartners in huis”

Lees meer over VNO-NCW: “Haal goede gesprekspartners in huis”

30-09-2019 Gesprekken en discussies op grote hoogte

Op grote hoogte, met een prachtig 360 graden uitzicht op de MRA kwamen woensdagmiddag 4 september ruim 70 geïnteresseerden bijeen. Doel van hun bezoek: zich informeren over de voortgang van het programma, en in het bijzonder het Ontwikkelpad… Lees meer over Gesprekken en discussies op grote hoogte

Lees meer over Gesprekken en discussies op grote hoogte

10-07-2019 Het begin van de eindspurt...

Toen we op 15 maart 2018 formeel als programma van start gingen, kregen we van onze bestuurders twee duidelijke opdrachten tot eind 2019 mee. Lees meer over Het begin van de eindspurt...

Lees meer over Het begin van de eindspurt...

10-07-2019 MIRT-Verkenning Rottepolderplein van start

Het Rottepolderplein is een druk knooppunt in de MRA. Om de (inter)nationale concurrentiepositie van de MRA te versterken, moet het verkeer op het Rottepolderplein beter doorstromen. Lees meer over MIRT-Verkenning Rottepolderplein van start

Lees meer over MIRT-Verkenning Rottepolderplein van start

02-07-2019 Samen Bouwen met Björn Hutten

Beleidsadviseur Björn Hutten van de provincie Noord-Holland is sinds het prille begin betrokken bij Samen Bouwen aan Bereikbaarheid in verschillende rollen. Lees meer over Samen Bouwen met Björn Hutten

Lees meer over Samen Bouwen met Björn Hutten

28-06-2019 Intussen in de regio Utrecht: U Ned

Woensdagmiddag 26 juni vond de eerste stakeholderbijeenkomst plaats van U Ned: de UNedwerkbijeenkomst. U Ned is de Utrechtse tegenhanger van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Lees meer over Intussen in de regio Utrecht: U Ned

Lees meer over Intussen in de regio Utrecht: U Ned

26-06-2019 Een kijkje in de activiteiten van werkgeversaanpak Breikers

Ingenieursbedrijf Arup introduceerde dit jaar in samenwerking met de werkgeversaanpak Breikers een nieuw mobiliteitsplan voor haar werknemers. Lees meer over Een kijkje in de activiteiten van werkgeversaanpak Breikers

Lees meer over Een kijkje in de activiteiten van werkgeversaanpak Breikers

21-06-2019 Afscheidsgesprek: 3 directeuren blikken terug

Ze hebben vanaf het begin samen aan het programma gebouwd. En nu nemen ze alle drie afscheid: Anne Joustra, Nanou Beekman en Peter-Paul Horck. Lees meer over Afscheidsgesprek: 3 directeuren blikken terug

Lees meer over Afscheidsgesprek: 3 directeuren blikken terug

18-06-2019 Ook IJmond Bereikbaar, Breikers en Amsterdam Vaart ondertekenen Green Deal ZES

Om de gevolgen van de fors toenemende logistieke- en pendelstromen binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) het hoofd te bieden, ondertekenden op 17 juni meer dan 50 publieke en private partijen de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES). Lees meer over Ook IJmond Bereikbaar, Breikers en Amsterdam Vaart ondertekenen Green Deal ZES

Lees meer over Ook IJmond Bereikbaar, Breikers en Amsterdam Vaart ondertekenen Green Deal ZES

12-06-2019 Evenementen rondom leefbaarheid en bereikbaarheid

Geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom leefbaarheid en bereikbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam en regio Utrecht? Eind juni staan er twee interessante evenementen op de planning die goed aansluiten op het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.… Lees meer over Evenementen rondom leefbaarheid en bereikbaarheid

Lees meer over Evenementen rondom leefbaarheid en bereikbaarheid

24-05-2019 Interview met Gerrit van der Plas: "Ik heb de duo-aanpak als zeer plezierig ervaren"

Tot eind 2019 is Gerrit van der Plas van de Vervoerregio Amsterdam nog twee dagen per week verbonden aan het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. De andere vijf dagen geniet hij van zijn pensioen. In dit interview blikt hij terug op de op de start… Lees meer over Interview met Gerrit van der Plas: "Ik heb de duo-aanpak als zeer plezierig ervaren"

Lees meer over Interview met Gerrit van der Plas: "Ik heb de duo-aanpak als zeer plezierig ervaren"

23-05-2019 De regionale impact van Autoluw Amsterdam

Veel forenzen gebruiken de auto om naar hun werk in Amsterdam te reizen. Deze mensen komen veelal uit omliggende gemeenten, zoals Almere, Haarlem en Zaanstad. Hoe houden we de regio bereikbaar terwijl binnensteden steeds autoluwer worden? Die vraag stond… Lees meer over De regionale impact van Autoluw Amsterdam

Lees meer over De regionale impact van Autoluw Amsterdam

23-05-2019 Samen Bouwen aan Bereikbaarheid ligt goed op koers

Op 22 mei vond het laatste directeurenoverleg (DO) plaats van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Er was een volle agenda en de opkomst onder de DO-leden was hoog. Er zijn heldere besluiten genomen waar we de komende periode mee aan de slag kunnen. Lees meer over Samen Bouwen aan Bereikbaarheid ligt goed op koers

Lees meer over Samen Bouwen aan Bereikbaarheid ligt goed op koers

21-05-2019 Voortgang Netwerken, Ringen en de Stad

In de nieuwsbrief van maart zijn we kort ingegaan op de voortgang van de programmalijn Netwerken, Ringen en de Stad (NRS) en het opstellen van de vier ontwikkelperspectieven. In de periode van maart tot mei zijn deze ontwikkelperspectieven verder… Lees meer over Voortgang Netwerken, Ringen en de Stad

Lees meer over Voortgang Netwerken, Ringen en de Stad

16-05-2019 Samen naar 2022 en verder: versnellen en kansen benutten

De uitvoeringsagenda 2019 van de programmalijn Slimme en Duurzame Mobiliteit is op stoom. Parallel hieraan wordt nu gewerkt aan het maatregelenpakket voor 2020 - 2022. Daarvoor hebben werkateliers voor de thema’s fiets, Smart Mobility en logistiek… Lees meer over Samen naar 2022 en verder: versnellen en kansen benutten

Lees meer over Samen naar 2022 en verder: versnellen en kansen benutten

10-05-2019 IJmond Bereikbaar in NPO-serie Strijd tegen de file

De 4-delige NPO serie Strijd tegen de file brengt het werk van weginspecteurs van Rijkswaterstaat in beeld en volgt mensen tijdens hun dagelijkse reis van huis naar werk. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan alternatieven voor de auto en innovaties die… Lees meer over IJmond Bereikbaar in NPO-serie Strijd tegen de file

Lees meer over IJmond Bereikbaar in NPO-serie Strijd tegen de file

24-04-2019 Interview Marja Ruigrok, lid Dagelijks Bestuur Vervoerregio Amsterdam en Wethouder gemeente Haarlemmermeer

Marja Ruigrok is een wethouder met ondernemerszin. Op haar 25ste startte ze haar eigen onderneming en heeft dit bedrijf met 30 man personeel overgedragen aan haar medewerkers. Ze is een verbinder en combineert politieke ervaring met daadkracht. Marja is… Lees meer over Interview Marja Ruigrok, lid Dagelijks Bestuur Vervoerregio Amsterdam en Wethouder gemeente Haarlemmermeer

Lees meer over Interview Marja Ruigrok, lid Dagelijks Bestuur Vervoerregio Amsterdam en Wethouder gemeente Haarlemmermeer

17-04-2019 Interview Jurgen Nobel, Locoburgemeester en wethouder gemeente Haarlemmermeer

Jurgen Nobel is sinds januari locoburgemeester en wethouder Financiën, Grondzaken, Energietransitie en Haven- en luchthavenzaken van de gemeente Haarlemmermeer. Met zijn dertig jaar is hij de jongste locoburgemeester van Nederland. Daarnaast neemt Jurgen… Lees meer over Interview Jurgen Nobel, Locoburgemeester en wethouder gemeente Haarlemmermeer

Lees meer over Interview Jurgen Nobel, Locoburgemeester en wethouder gemeente Haarlemmermeer

17-04-2019 Terugblik van de programmaraad

Het Bestuurlijk Overleg (BO) MIRT in 2018 heeft de opdracht gegeven een ontwikkelpad voor de hele MRA op te stellen én een ontwikkelstrategie voor de corridor Zuidwest Amsterdam -Schiphol - Hoofddorp. Lees meer over Terugblik van de programmaraad

Lees meer over Terugblik van de programmaraad

15-04-2019 Conclusies ontwikkelperspectieven ZWASH

De programmalijn ZWASH is op stoom. Welke ontwikkelperspectieven zijn de afgelopen maanden opgesteld, wat waren de conclusies uit de onderzoeken naar deze perspectieven en waarmee gaan we tot het najaar aan de slag? Lees meer over Conclusies ontwikkelperspectieven ZWASH

Lees meer over Conclusies ontwikkelperspectieven ZWASH

04-04-2019 Directeuren leren van Noorse variant van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Oslo heeft een interessant samenwerkingsprogramma dat veel overeenkomsten heeft met het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Net als in de Metropoolregio Amsterdam werken in de regio rond Oslo veel verschillende nationale, regionale en gemeentelijke… Lees meer over Directeuren leren van Noorse variant van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Lees meer over Directeuren leren van Noorse variant van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

28-03-2019 Ontbijtsessie BREIKERS over Mobility en Hospitality

Op 16 april houdt werkgeversinitiatief BREIKERS samen met VNO NCW in Amsterdam een ontbijtsessie over Mobility en Hospitality. Tijdens de sessie komen verschillende onderwerpen aan bod over mobiliteit en transport in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).… Lees meer over Ontbijtsessie BREIKERS over Mobility en Hospitality

Lees meer over Ontbijtsessie BREIKERS over Mobility en Hospitality

28-03-2019 Update Netwerken, Ringen en de Stad en ZWASH

Naar aanleiding van de bijeenkomst van Netwerken, Ringen en de Stad in januari, zijn we aan de slag gegaan met ontwikkelperspectieven en de input uit die bijeenkomst. In dit artikel leest u hoe we nu verder gaan. En binnen het programma Zuidwest… Lees meer over Update Netwerken, Ringen en de Stad en ZWASH

Lees meer over Update Netwerken, Ringen en de Stad en ZWASH

18-03-2019 Interview: Alex Colthoff, adjunct-directeur Vervoerregio Amsterdam

De komende jaren staat de Metropoolregio Amsterdam voor een enorme opgave. Het aantal woningen neemt flink toe en tegelijkertijd moet de regio bereikbaar blijven. Om deze opgave goed te volbrengen, moet Samen Bouwen aan Bereikbaarheid flink tempo maken.… Lees meer over Interview: Alex Colthoff, adjunct-directeur Vervoerregio Amsterdam

Lees meer over Interview: Alex Colthoff, adjunct-directeur Vervoerregio Amsterdam

11-03-2019 Panorama Nederland: welkom in de toekomst

Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Daan Zandbelt nam aan het einde van de informatiemiddag op 15 februari de deelnemers mee in Panorama Nederland. Een vergezicht voor Nederland dat rekening houdt met de vraagstukken van nu. Twee vraagstukken… Lees meer over Panorama Nederland: welkom in de toekomst

Lees meer over Panorama Nederland: welkom in de toekomst

04-03-2019 Programmamanagers aan het woord over informatiedag

De informatiebijeenkomst van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid ligt inmiddels alweer twee weken achter ons. We maken samen met programmamanagers Lennart Salemink en Frans Hasselaar de balans op. Hoe kijken zij terug op deze middag? Lees meer over Programmamanagers aan het woord over informatiedag

Lees meer over Programmamanagers aan het woord over informatiedag

01-03-2019 De Luizenmoeder: ook geschikt voor oplossen bereikbaarheidsvraagstuk

‘De Luizenmoeder gaat de bereikbaarheidsproblemen oplossen’. Het was een gekscherende opmerking van dagvoorzitter Kamran Ullah, nieuwschef bij de Telegraaf, tijdens de informatiebijeenkomst Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Maar die opmerking kwam niet uit… Lees meer over De Luizenmoeder: ook geschikt voor oplossen bereikbaarheidsvraagstuk

Lees meer over De Luizenmoeder: ook geschikt voor oplossen bereikbaarheidsvraagstuk

27-02-2019 Factsheets programma en programmalijnen nu beschikbaar!

Het programma Samen Bouwen aan de Bereikbaarheid is ingedeeld in vier programmalijnen die elkaar versterken. Het programma en de verschillende programmalijnen zijn nu samengevat in vijf handige factsheets. Lees meer over Factsheets programma en programmalijnen nu beschikbaar!

Lees meer over Factsheets programma en programmalijnen nu beschikbaar!

24-02-2019 Terugblik informatiemiddag Samen Bouwen aan Bereikbaarheid: groeten uit 2040

Wie benieuwd is hoe Rijk en regio tot 2040 omgaan met de bereikbaarheids- en woningbouwopgaven van de Metropoolregio Amsterdam, was op vrijdagmiddag 15 februari te vinden in Pakhuis de Zwijger. Daar vond de informatiebijeenkomst van het programma Samen… Lees meer over Terugblik informatiemiddag Samen Bouwen aan Bereikbaarheid: groeten uit 2040

Lees meer over Terugblik informatiemiddag Samen Bouwen aan Bereikbaarheid: groeten uit 2040

22-02-2019 Online magazine: lees alles over slimme verkeerslichten en Talking Traffic in de MRA

Over Talking Traffic in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is nu een online magazine (Ezine) beschikbaar. In het magazine lees je meer over de diensten van Talking Traffic en de partijen die betrokken zijn in de MRA, de voordelen van slimme verkeerslichten… Lees meer over Online magazine: lees alles over slimme verkeerslichten en Talking Traffic in de MRA

Lees meer over Online magazine: lees alles over slimme verkeerslichten en Talking Traffic in de MRA

14-02-2019 Ontwikkelperspectieven Netwerken, Ringen en de Stad

Op donderdag 31 januari hield de programmalijn Netwerken, Ringen en de Stad een bijeenkomst met verschillende partijen over hun voortgang. Hierin presenteerden zij hun voortgang en vier ontwikkelperspectieven. Voor de middag waren betrokken partijen en… Lees meer over Ontwikkelperspectieven Netwerken, Ringen en de Stad

Lees meer over Ontwikkelperspectieven Netwerken, Ringen en de Stad

21-01-2019 Samen met de Bouwagenda

Ruim 30 managers, directeuren en adviseurs waren op 18 januari 2019 te gast op het Marineterrein in Amsterdam. Hier vond een gemeenschappelijk atelier van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en de Bouwagenda plaats. De gasten werden ontvangen door boegbeeld… Lees meer over Samen met de Bouwagenda

Lees meer over Samen met de Bouwagenda

18-01-2019 DO: voortgang en doorkijk op 2019

Op 16 januari vond het eerste Directeurenoverleg plaats van 2019. Tijdens dit DO is gesproken over de voortgang van de verschillende programmaonderdelen, maar er is ook nadrukkelijk stilgestaan bij wat er dit jaar allemaal op het programma afkomt. Lees meer over DO: voortgang en doorkijk op 2019

Lees meer over DO: voortgang en doorkijk op 2019

17-01-2019 Programmaplan Stedelijke Bereikbaarheid vastgesteld

Het programmaplan Stedelijke Bereikbaarheid bestaat uit twee delen: een visie op stedelijke bereikbaarheid en de actieagenda voor de komende jaren. Het Directeurenoverleg van 17 januari heeft het programmaplan vastgesteld. Lees meer over Programmaplan Stedelijke Bereikbaarheid vastgesteld

Lees meer over Programmaplan Stedelijke Bereikbaarheid vastgesteld

10-01-2019 Vliegende start voor Slimme en Duurzame Mobiliteit

De programmalijn Slimme en Duurzame Mobiliteit is gestart met de uitvoering van het maatregelenpakket 2019. Goed nieuws, want met dit pakket worden in 2019 dagelijks 6.100 spitsmijdingen gerealiseerd en 13 kiloton CO2 gereduceerd. Tegelijkertijd worden in… Lees meer over Vliegende start voor Slimme en Duurzame Mobiliteit

Lees meer over Vliegende start voor Slimme en Duurzame Mobiliteit

07-01-2019 Informatiemiddag 15 februari 2019 Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Benieuwd hoe Rijk en regio tot aan 2040 omgaan met de bereikbaarheids- en woningbouwopgaven van Metropoolregio Amsterdam? Lees meer over Informatiemiddag 15 februari 2019 Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Lees meer over Informatiemiddag 15 februari 2019 Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

21-12-2018 Terugblik 2018 en vooruitblik 2019

Op 15 maart 2018 is het programma van start gegaan. Sindsdien heeft de programmaorganisatie gewerkt aan de inhoudelijke vormgeving van besluiten en aan de naamsbekendheid van het programma. Lees meer over Terugblik 2018 en vooruitblik 2019

Lees meer over Terugblik 2018 en vooruitblik 2019

10-12-2018 Waardevolle werkateliers ZWASH

Om de corridor tussen Amsterdam Zuid en Hoofddorp binnen de programmalijn ZWASH te kunnen ontwikkelen tot dé internationale entree van Nederland moet de bereikbaarheid op orde zijn. Het is daarom belangrijk om integraal te bekijken welke uitdagingen op het… Lees meer over Waardevolle werkateliers ZWASH

Lees meer over Waardevolle werkateliers ZWASH

26-11-2018 Beter Benutten gaat verder

Het programma Beter Benutten is afgerond. 461 maatregelen hebben er landelijk voor gezorgd dat de reistijd op de drukste knelpunten in de spits met 13% is verbeterd. Dit blijkt uit de eindrapportage van het programma Beter Benutten. Lees meer over Beter Benutten gaat verder

Lees meer over Beter Benutten gaat verder

16-11-2018 Levendige discussies in derde werkatelier

Op donderdag 15 november organiseerde de programmalijn Netwerken, Ringen en de Stad het derde en laatste werkatelier Havenstad. Het doel van de werkateliers is om met de betrokkenen, zoals gemeente, provincie, Rijk en partners, bouwstenen voor de visie te… Lees meer over Levendige discussies in derde werkatelier

Lees meer over Levendige discussies in derde werkatelier

15-11-2018 Start nieuwe inrichting Rottepolderplein

Op 14 november ondertekenden minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW en Derk Reneman, wethouder Haarlemmermeer en lid Dagelijks Bestuur Vervoerregio Amsterdam, samen het startbesluit voor de aanpak van het Rottepolderplein. Het Rottepolderplein verbindt… Lees meer over Start nieuwe inrichting Rottepolderplein

Lees meer over Start nieuwe inrichting Rottepolderplein

08-11-2018 Belangrijkste besluiten programmaraad en BO MIRT

Op 7 november kwam de programmaraad bij elkaar, voorafgaand aan het Bestuurlijk Overleg MIRT van 22 november. De uitkomsten van beide overleggen zijn belangrijk voor de manier waarop het programma de komende periode verder werkt. Lees meer over Belangrijkste besluiten programmaraad en BO MIRT

Lees meer over Belangrijkste besluiten programmaraad en BO MIRT

11-10-2018 BREIKERS Café over slimmere en schonere stadslogistiek

Op 10 oktober organiseerde het netwerk Slim en Schoon 2025 van werkgeversinitiatief BREIKERS een inspiratiecafé over slimmere en schonere stadslogistiek. Slim en Schoon 2025 is een netwerk van bedrijven die écht werk maken van slim en schoon vervoer door… Lees meer over BREIKERS Café over slimmere en schonere stadslogistiek

Lees meer over BREIKERS Café over slimmere en schonere stadslogistiek

10-10-2018 Volle agenda directeurenoverleg: een terugblik

Op 9 oktober kwamen directeuren van Rijk en MRA-regio bij elkaar in het directeurenoverleg (DO) om een aantal knopen door te hakken, in de aanloop naar de Bestuurlijk Overleg Programmaraad en het Bestuurlijk Overleg (BO) MIRT Noordwest-Nederland in… Lees meer over Volle agenda directeurenoverleg: een terugblik

Lees meer over Volle agenda directeurenoverleg: een terugblik

28-09-2018 Inspirerende ateliersessie Haven-Stad/Zaan-IJ

Het gebied Haven-Stad/Zaan-IJ speelt een cruciale rol in de woningbouwopgave binnen de MRA. Dit gebied wordt de komende jaren getransformeerd van een grootschalig werkgebied tot een aantrekkelijk hoogstedelijk woon- en werkgebied, met tussen de 40.000 en… Lees meer over Inspirerende ateliersessie Haven-Stad/Zaan-IJ

Lees meer over Inspirerende ateliersessie Haven-Stad/Zaan-IJ

19-09-2018 Samen Bouwen aan Bereikbaarheid op Prinsjesdag

Dinsdag 18 september is traditiegetrouw de rijksbegroting voor het komende jaar gepresenteerd. Lees meer over Samen Bouwen aan Bereikbaarheid op Prinsjesdag

Lees meer over Samen Bouwen aan Bereikbaarheid op Prinsjesdag

13-09-2018 Alles komt samen in het DO

Op 12 september vond weer een Directeurenoverleg (DO) plaats. “Dit overleg ging écht over de inhoud. We hebben toegelicht wat we in 2019 allemaal willen gaan doen in het programma”, vertelt programmamanager Lennart Salemink. Lees meer over Alles komt samen in het DO

Lees meer over Alles komt samen in het DO