Boven vnlnr: Monne Wegman, Ives van Leth, Liselot Janssen, Ron Hofman, Frans Hasselaar, Charlotte Tielrooij, Tom van Tilborg, Nick Verveen, Bas Schimmel.
Onder vnlnr: Bjorn Hutten, Bart Heinz, Marcus Potters, Suzanne Jeurissen, Robert Hijman, Jerom Marseille Lennart Salemink, Koos Weijers, Ivo Frantzen, Anne Blankert, Sebastiaan van Niele.


Het team van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid blikt terug op een geslaagd jaar waarin de richting is uitgezet om de Metropoolregio Amsterdam voor de toekomst bereikbaar te houden. Daar zijn we trots op! Veel mensen uit alle betrokken organisaties hebben hieraan bijgedragen, waarvoor dank. 

Natuurlijk is er nog veel werk aan de winkel. Komend jaar gaan we in het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid aan de slag met het MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area, de Quickscan Amsterdam West en ronden we het MIRT onderzoek ZWASH af. Ook breiden we het ontwikkelpad verder uit, zodat we de keuzes die we in het programma maken, goed kunnen monitoren. Verder werken we aan een netwerkstrategie voor het functioneren van het hele mobiliteitssysteem, waaronder het spoor- en wegennetwerk. Hier hoort ook het versterken van alternatieven voor de ring A10 bij en de tweede ring rondom Amsterdam.

Daarnaast zorgen de maatregelen uit de uitvoeringsagenda voor bijna 9.000 spitsmijdingen per dag in 2020. Volgend jaar integreren we ook de opgaven uit het klimaatakkoord en de landelijke krachtenbundeling Smart Mobility. Tot slot: begin 2020 presenteren we de kansrijke alternatieven voor de verbetering van de doorstroming op de A9 Rottepolderplein. 

Met al deze activiteiten gaan we volgend jaar enthousiast weer verder. Voor nu wensen we u fijne feestdagen en een bereikbaar 2020! 

Lennart Salemink 

Team Samen Bouwen aan Bereikbaarheid