Nieuws

08-03-2023 Werkgevers uitdagen om te kiezen voor duurzame mobiliteit

Voor werkgevers is het niet altijd vanzelfsprekend of een makkelijke opgave om met de verduurzaming van hun mobiliteit aan de slag te gaan. Hoe zorg je er namelijk voor dat het voor werknemers aantrekkelijk wordt om bijvoorbeeld met een e-bike naar het…

Lees meer over Werkgevers uitdagen om te kiezen voor duurzame mobiliteit

08-03-2023 Julius Lindenbergh: ‘Door oog te hebben voor elkaars standpunten kun je gezamenlijk een visie ontwikkelen’

Mobiliteit en bereikbaarheid hebben een sleutelrol in verschillende maatschappelijke opgaven waar de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor staat: de verstedelijking, de woningopgave, de werkgeversaanpak, de klimaatdoelen en de brede welvaartsdoelen. Julius…

Lees meer over Julius Lindenbergh: ‘Door oog te hebben voor elkaars standpunten kun je gezamenlijk een visie ontwikkelen’

08-03-2023 Frank Hoekemeijer: ‘SBaB gaat ook over de gebruiker in het mobiliteitssysteem’

Frank Hoekemeijer is sinds december vorig jaar programmamanager van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB), samen met Martijn Kas. Hoekemeijer is geen onbekende voor het programma. Eerder was hij vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat…

Lees meer over Frank Hoekemeijer: ‘SBaB gaat ook over de gebruiker in het mobiliteitssysteem’