Nieuws

28-03-2023 Aan de slag met de 7 sturingsprincipes van het MTB

Op donderdag 16 maart jl. kwam het netwerk van het samenwerkingsprogramma – van Rijk en regio – Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) samen in het Van Der Valk Hotel in Haarlem. Bij de goed bezochte bijeenkomst gaf iedereen input op de voorbereidingen…

Lees meer over Aan de slag met de 7 sturingsprincipes van het MTB

08-03-2023 Werkgevers uitdagen om te kiezen voor duurzame mobiliteit

Voor werkgevers is het niet altijd vanzelfsprekend of een makkelijke opgave om met de verduurzaming van hun mobiliteit aan de slag te gaan. Hoe zorg je er namelijk voor dat het voor werknemers aantrekkelijk wordt om bijvoorbeeld met een e-bike naar het…

Lees meer over Werkgevers uitdagen om te kiezen voor duurzame mobiliteit

08-03-2023 Julius Lindenbergh: ‘Door oog te hebben voor elkaars standpunten kun je gezamenlijk een visie ontwikkelen’

Mobiliteit en bereikbaarheid hebben een sleutelrol in verschillende maatschappelijke opgaven waar de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor staat: de verstedelijking, de woningopgave, de werkgeversaanpak, de klimaatdoelen en de brede welvaartsdoelen. Julius…

Lees meer over Julius Lindenbergh: ‘Door oog te hebben voor elkaars standpunten kun je gezamenlijk een visie ontwikkelen’