Om de bereikbaarheid van de MRA te borgen, ook na de bouw van 250.000 woningen tot 2040, werken het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) nauw samen. We maken samenhangende keuzes op het vlak van infrastructuur, mobiliteit en verstedelijking en stimuleren slim en duurzaam reizen.

Het Ontwikkelpad is het programmabrede stappenplan tot 2040, met alle maatregelen en acties. Het is daarmee de voortgangsmonitor van het programma én een onmisbaar sturingsinstrument.

De Netwerkstrategie geeft richting aan de toekomstige besluitvorming over netwerkinvesteringen en helpt deze in samenhang en in de tijd te bezien. Het betrekt daarbij alle modaliteiten en overstappunten.

Het zuidwestelijk gebied van Amsterdam heeft alle potentie om uit te groeien tot dé internationale entree van Nederland. We werken aan een integrale ontwikkelstrategie voor het gebied en een betere bereikbaarheid. 

Amsterdam Bay Area is het gebied tussen Amsterdam-Oost en Almere, rondom het IJmeer. Het biedt kansen voor duurzame gebiedsontwikkeling, met nieuwe woningen en werkgelegenheid.

De Uitvoeringsagenda 2020-2022 bevat alle concrete projecten die op kortere termijn zorgen voor een betere bereikbaarheid en een slimmere en schonere mobiliteit, van infrastructurele projecten tot fietsstimulering.

Nieuws

07-04-2022 MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area vastgesteld

Het MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area 2020-2021 is in februari 2022 vastgesteld in de Programmaraad Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB). In dit onderzoek is de haalbaarheid van de ontwikkeling van de Amsterdam Bay Area als integrale woningbouw en…

Lees meer over MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area vastgesteld

17-02-2022 ‘De vraag naar regionaal openbaar vervoer blijft groeien’

Op 1 januari 2022 is Derck Buitendijk officieel begonnen als projectleider van de programmalijn Amsterdam Bay Area. Wie is hij en wat is precies zijn rol in het programma? Vijf vragen aan Derck.

Lees meer over ‘De vraag naar regionaal openbaar vervoer blijft groeien’

17-02-2022 ‘Hoe meer ambassadeurs van SBaB, hoe beter’

Christiaan de Groot is sinds half oktober 2021 omgevingsmanager voor Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB). Wie is hij en wat is precies zijn rol in het programma? Vijf vragen aan Christiaan.

Lees meer over ‘Hoe meer ambassadeurs van SBaB, hoe beter’