Lange en kortetermijn programmalijnen die elkaar versterken

Het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) is ingedeeld in een aantal programmalijnen. Het Ontwikkelpad, Multimodaal Toekomstbeeld, Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp en Amsterdam Bay Area richten zich op de ontwikkeling op de lange termijn. Samen met projecten als Rottepolderplein, en Verbinding A8-A9.

De vier programmalijnen passen als tandwielen in elkaar. De maatregelen in de programmalijn Uitvoeringsagenda geven nú al verlichting. Maar ze zijn ook bedoeld als kweekvijver voor de langetermijnsporen. Wat goed werkt, wordt ook daar ingezet. Vanuit de koers en strategie stuurt het programma op de onderlinge samenhang, worden activiteiten geprioriteerd die meerdere opgaven en doelen dienen en wordt dubbel werk voorkomen.