Het MIRT-onderzoek Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp (ZWASH) is afgerond en vastgesteld in de programmaraad. Daarmee zijn de oplossingsrichtingen inzichtelijk geworden en de strategische keuzes voorbereid om het gebied tussen Amsterdam Zuid en Hoofddorp goed bereikbaar te houden en tegelijkertijd ruimte te creëren voor wonen en werken. Projectmanager ZWASH Tom van Tilborg: ‘De gebiedsontwikkeling en de bereikbaarheidsopgaven kunnen niet los van elkaar worden gezien. Ze zijn dan ook in samenhang uitgewerkt in het MIRT-onderzoek Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp.’

Het gebied tussen Amsterdam Zuid en Hoofddorp heeft alle potentie om uit te groeien tot dé internationale entree van Nederland. Het ligt strategisch bij de binnenstad, de Zuidas en Schiphol. Ook is het nationaal en internationaal goed verbonden door een uitstekend ov-netwerk en via de luchthaven. Duurzame ontwikkeling van dit gebied - met een goede balans tussen wonen en werken, bereikbaarheid, voorzieningen, groen en internationale oriëntatie - is hierbij van belang.

Eén hoofdoplossing uitwerken

In 2020 zijn naast resultaten van het MIRT-onderzoek ZWASH ook de uitkomsten van regionale studies naar metro-ontwikkeling aan de westkant (MASH) en de spoorstudie Airportsprinter – fase 2 opgeleverd. Op basis van deze resultaten is voor de zuidwestkant afgesproken verder te werken aan combinatiepakketten van openbaar vervoer- en wegenmaatregelen met de metro als hoofdoplossing voor de zuidwestkant. Daarnaast voert het programma SBaB in de zomer vervolgonderzoek uit naar effecten van doortrekken van de Noordzuidlijn in combinatie met het sluiten van de Ringlijn (tussen Isolatorweg en CS) of Airportsprinter fase 2. Hiermee wordt de gehele westkant van Amsterdam in het vervolg meegenomen.

Tom: ‘In vergelijking met een tweede spoortunnel heeft de metro nagenoeg dezelfde kosten, maar pakt beter uit voor de internationale entree en is flexibeler in de fasering. We hebben met het onderzoek goed de verschillen in kaart kunnen brengen. Zo scoorde de tweede spoortunnel bijvoorbeeld bijna net zo goed op bereikbaarheid. Maar met de metro-oplossing kunnen we de gebiedsontwikkeling, het wonen en werken, beter faciliteren en dat is een belangrijk uitgangspunt in onze integrale benadering. Ander voordeel is dat een metro in stappen kan worden aangelegd en opgeleverd. Echter, alleen met ov ben je er niet. Ook oplossingen voor de weg zijn nodig.’

MASH en ZWASH gaan nu samen verder. Gezamenlijk worden de afgesproken combinaties de komende maanden uitgewerkt. Tom: ‘Mooi dat we ondanks alle belangen in goed overleg objectief onderzoek hebben kunnen doen. Dat kon mede door de waardevolle onderzoeken die de MASH-partijen* al hadden laten uitvoeren. En dat er nu eindelijk één gezamenlijke organisatie wordt gevormd. Dat zal de efficiëntie zeker ten goede komen. We gaan nu samen vervolgonderzoek uitvoeren, bijvoorbeeld naar de wegen om het gebied, zodat we echt tot multimodale oplossingen en adviezen kunnen komen. We hebben nu met elkaar de eerste richting bepaald, daar ben ik heel blij mee! Het is een belangrijke tussenstap naar de besluitvorming in het BO MIRT in het najaar.’

Lees ook het interview van afgelopen maart terug over de samenwerking tussen MASH en ZWASH met Jan Smit projectleider MASH bij de Vervoerregio Amsterdam en Suzanne Jeurissen van de gemeente Amsterdam en tevens Tom’s duo-projectleider vanuit de regio.

Gebiedsontwikkeling: vijf knooppunten op ZWASH-corridor

Tegelijkertijd moet de integrale ontwikkelstrategie voor het gebied uitgewerkt worden, waarbij ruimtelijke ordening en de economische invulling van het gebied goed aansluiten op de bereikbaarheidsmaatregelen. Hierbij wordt uitgegaan van een concentratie van gemengde woon- en werklocaties op de vijf knooppunten binnen de ZWASH-corridor, namelijk Zuidas, Schinkelkwartier, Schiphol Noord/Noordwest, Schiphol Centrum en Hoofddorp-stationsomgeving. Tom: ‘Binnen deze vijf knooppunten kunnen behoorlijk wat woningen en arbeidsplaatsen worden gecreëerd. We hebben lopende ontwikkeling op de Zuidas daarbij nog niet meegenomen. Voor deze ontwikkelingen werken we samen met MRA Verstedelijkingsstrategie. Voor de periode tot 2030 is duidelijk waar deze woningen en arbeidsplaatsen komen binnen de knooppunten.’ 

Vervolg 

Met het afronden van het MIRT-onderzoek zit het goede werk van Tom en Suzanne erop. Tom neemt zijn kennis mee naar een ander MIRT-project bij het bereikbaarheidsprogramma van Utrecht (U-ned). Suzanne blijft bij Samen Bouwen aan Bereikbaarheid betrokken, waardoor haar ervaring voor het programma behouden blijft. 

De resultaten van de vervolgonderzoeken van ZWASH, MASH, de Airportsprinter en Quickscan Amsterdam West worden samengebracht in de nieuwe programmalijn Westelijkgebied Amsterdam. Bart Heinz gaat zich als projectleider bezighouden met dit vervolgonderzoek naar combinatiepakketten van openbaar vervoer- en wegenmaatregelen. Daarnaast wordt binnen Samen Bouwen aan Bereikbaarheid ook onderzoek gedaan naar de integratie van fiets binnen het westelijkgebied. 

Zodra de stukken gereed zijn worden ze op de website gepubliceerd. 

*In het MASH onderzoek werkten zeven partijen (gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, Schiphol, NS, ProRail, KLM en Vervoerregio Amsterdam) samen aan het onderzoek naar de effecten van het doortrekken van de Noordzuidlijn en het sluiten van de Ringlijn (tussen Isolatorweg en Centraal station).