Woon jij in Almere, en werk je in Amsterdam-Zuidoost, op de Zuidas of op Schiphol? En reis je vaak in de spits? Dan is de kans groot dat je vaak in de file staat of in een drukke trein zit. Met de campagne ‘Skip de spits’ wil gemeente Almere deze doelgroep slimmere reiskeuzes voorleggen. Door buiten de spits te reizen, kunnen reizigers tijd winnen en geld besparen. En dat is nodig om de druk op het wegennet en het openbaar vervoer in dit drukke stukje Nederland te verlichten en de CO2-uitstoot van mobiliteit te verkleinen.

Op een andere manier reizen

Ongeveer 60% van de Almeerders werkt buiten de stad. Dit woon-werkverkeer is meestal per auto en gaat over ongeveer 20.000 autoverplaatsingen per dag tussen Almere en Amsterdam-Zuidoost, de Zuidas en Groot-Schiphol. De campagne ‘Skip de spits’ is onderdeel van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) waarmee gemeente Almere deze groep reizigers stimuleert om buiten de spits (of niet) te reizen. De website www.skipdespits.nl geeft de forens tips om bewuster en op een andere manier te reizen en laat Almeerders aan het woord die al aanpassingen in hun reisgedrag hebben gedaan.

Afremmen en spreiden van de mobiliteitsgroei

Samen met de gemeente Almere werkt SBaB op verschillende manieren aan de mobiliteitsdoelstellingen van Rijk en regio. Een onderdeel hiervan is om autogerelateerde uitstoot terug te dringen en de druk op het wegennet te verlagen. Almeerders die in Amsterdam werken krijgen met ‘Skip de spits’ informatie over keuzemogelijkheden op het gebied van reizen en werken. Bewustwording van de mogelijke keuzes in woon-werkverkeer draagt zo bij aan een van de principes uit het Multimodaal Toekomstbeeld (MTB): het afremmen en spreiden van de mobiliteitsgroei.

Wegen en openbaar vervoer bereiken hun grenzen

Het MTB rapport laat zien wat er in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) nodig is om de bereikbaarheids- en verstedelijkingsopgave hand in hand te laten gaan. De verdere verstedelijking brengt uitdagingen met zich mee door onder meer de scheve woon-werkbalans in de regio: de wegen en het openbaar vervoer hebben hun grenzen nu al bijna bereikt. De uitdaging is om in deze dynamiek een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat te behouden. Wonen in Almere moet dus prettig blijven en voor bedrijven moet het aantrekkelijk zijn om zich daar te vestigen.

Iedere werkdag zijn forenzen tussen Almere en Amsterdam of Schiphol 60 tot 90 minuten onderweg van huis naar werk. Tijdens een drukke ochtend- en/of avondspits komt daar nog eens 20 tot 40 minuten reistijd bij. En ook met het openbaar vervoer is reizen op de drukste dagen in de week (dinsdag en donderdag) niet veel beter. Een zitplek in de spits op die dagen is niet gegarandeerd.

Tijd en geld winnen

De tips op de website van ‘Skip de spits’ gaan vooral over het kiezen van andere werktijden. Door bijvoorbeeld eerst thuis te werken en vergaderingen zo veel mogelijk te plannen na 10 uur of voor 15 uur, kun je na de spits in de ochtend naar werk gaan en voor of na de spits in de middag naar huis te reizen. Uiteraard in overleg met de werkgever.

Op de website is ook informatie te vinden voor werkgevers over de voordelen van werknemers die op flexibele tijden werken. Denk aan verbeterde productiviteit, betere werk-privébalans, kostenbesparingen, minder tijdsverlies, minder ziekteverzuim, efficiënter ruimtegebruik en goed werkgeverschap als voordelen voor werkgevers. Meer tevreden, gezonde en productieve werknemers leidt vaak tot goede bedrijfsprestaties. Hiermee benadrukt de campagne vooral dat er tijd en geld te winnen valt met slimme en duurzame mobiliteit.

Meer informatie

Wil je meer weten over de campagne of de tips bekijken? Kijk dan op www.skipdespits.nl. Op onze website vind je op de pagina van het MTB meer informatie over de zeven samenhangende principes voor beleid en investeringen in de infrastructuur. Voor meer informatie over slim en duurzaam reizen kun je terecht op de pagina van de programmalijn Mobiliteitsgedrag.