Op 7 mei verlaat omgevingsmanager Ives van Leth het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Vorig jaar is hij verhuisd naar Twente, van tweehoog in de Amsterdamse Rivierenbuurt naar midden in het groen. De afstand was dankzij het thuiswerken de afgelopen periode prima te overbruggen. Maar met de overstap naar Rijkswaterstaat Oost-Nederland halveert hij zijn reistijd en werkt hij in de regio waar hij woont. Er wordt nog gezocht naar een opvolger.

‘Toen ik begon was het programma al twee jaar onderweg en stond het omgevingsmanagement goed in de steigers’, blikt Ives terug. ‘Daardoor had ik meteen een netwerk met communicatiemiddelen tot mijn beschikking. Ook waren belangrijke stakeholders goed gekoppeld via onze governance. Wat direct opviel was de productiviteit van het programma; de continue oplevering van producten en beslisinformatie.’ 

Geoliede machine

De grote productiviteit bleek ook een valkuil, ervaarde Ives: ‘In sommige gevallen legden we besluiten voor in het directeurenoverleg zonder dat deze waren afgestemd met de ambtenaren uit de betreffende organisaties. Dat leverde af en toe scheve gezichten op. Ook namen we besluiten die van invloed waren op de koers van andere platformen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), zonder dat ze daar goed waren meegenomen. Dat is nu wel anders: we hebben een ambtelijk overleg (AO-SBaB) geïntroduceerd, zitten geregeld aan tafel met de verschillende platformen in de MRA en werken nauw samen met de Verstedelijkingsstrategie MRA.’ 

Met die aanpassingen in de governance werd het programma steeds meer een geoliede machine. ‘Halverwege mijn termijn wisselde het programmamanagement. Toen stonden Stijn Lechner en Martijn Kas aan het roer. Zij brachten met hun komst en werkwijze rust in het programma en zo werd het programmatisch werken nog meer genieten. Ik heb afgelopen jaar echt met plezier bijgedragen aan de productiviteit van het programma.”

‘Ook op communicatief vlak hebben we mooie stappen gezet. Samen met het communicatiebureau Tappan hebben we continuïteit gehouden in de nieuwsbrieven, de website geactualiseerd en een actief LinkedIn-account opgezet met een grote groep volgers. Ook waren we medeorganisator van een digitale televisie-uitzending MRA-actueel, die geheel in het teken stond van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Daar ben ik trots op.’

Samen bouwen aan succes

‘De bereikbaarheid en leefbaarheid van de metropoolregio Amsterdam vergt een continue investering’, concludeert Ives als hij terugkijkt op de afgelopen jaren. ‘En het succes van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid wordt bepaald door de programmaleden, daar ben ik van overtuigd. Op zowel programmateam-, directeuren- en bestuurlijk niveau.’ 

Hij vervolgt: ‘En: het is gemakkelijk om je persoonlijke invloed in een dergelijke complexe omgeving te bagatelliseren, maar alles hangt met alles samen. De manier waarop iemand bijdraagt is bepalend. Dus onderschat nooit de macht van het woord, de kracht van de programmacultuur en manier waarop leiding wordt gegeven. Dit alles bepaalt de voortgang en het resultaat. En dat zat de afgelopen jaren wel snor, maar je mag het nooit als vanzelfsprekendheid zien. Dat is misschien wel de belangrijkste tip die ik aan mijn opvolger wil meegeven.’

Aan de slag in Oost-Nederland

Het programmatisch werken verruilt Ives in Oost-Nederland voor projectmatige klussen. ‘Zo ga ik aan de slag met twee MIRT-verkenningen. Ik zal het programmatisch werken wel missen. Met verschillende organisaties en collega’s samenwerken aan een gezamenlijk doel, de hoge productiviteit en de gedeelde spanning in aanloop naar het bestuurlijke overleg BO-MIRT in november, maken het werken in het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid geweldig. Tegelijkertijd kijk ik er naar uit naar het projectmatig werken in een (kleiner) IPM-team, waarbij je als omgevingsmanager meer en directer invloed hebt. Ook heb ik al kennisgemaakt met een paar van mijn nieuwe collega’s en kijk ik er naar uit om met hen samen te werken.’