Veel werkgevers zijn actief aan de slag met het verduurzamen van mobiliteit, het spreiden van woon-werkverkeer en hybride werken. Breikers helpt ze daarbij. Bekijk de video met de directeur van Breikers, Rein Aarts, onderaan de pagina. Hoe heeft hij hybride werken zien ontwikkelen?

Rein: “We merken de laatste maanden duidelijk dat het leeft. In begin van corona zaten werkgevers nog een beetje de kat uit de boom te kijken. Inmiddels is er een soort systeembreuk ontstaan. Hybride werken wordt omarmd en dat merken we ook in de aanmeldingen van nieuwe deelnemers aan de Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen. Het loopt nu hard.” 

Voordelen vasthouden

We hebben schoksgewijs geleerd met hybride werken om te gaan, vertelt Rein: “Eerst was dat alleen thuiswerken, dus helemaal niet hybride. We hebben ervaren wat de voordelen van thuiswerken zijn, en de nadelen, zoals werkstress en het belang van ergonomie. We waarderen de voordelen: de flexibiliteit, het scheelt reistijd en kosten. En dat gaan we vasthouden.” 

De kracht van hybride werken is dat het voordelen biedt voor zowel de medewerker, de werkgever als de samenleving. Rein: “Met zijn allen hebben we eigenlijk alleen maar te winnen met hybride werken.” 

Gratis advies van experts

Ga daarom naar de website van Breikers voor meer informatie over flexibel werken en slim reizen. Onderteken de samenwerkingsovereenkomst; dan heb je recht op gratis advies van de gespecialiseerde mobiliteitsadviseurs van Breikersof een van de gebiedsaanpakken in de MRA. Inmiddels zijn ruim 70 werkgevers aangesloten bij de Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen.Een samenwerking tussen Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, Breikers en de gebiedsaanpakken Van A tot Zuidas, Groot Schiphol Bereikbaar, IJmond Bereikbaar, Beter op weg, ZO Bereikbaar en Green Business Club Zaanstad.