Ruim 20 werkgevers met in totaal zo’n 38.780 medewerkers, waaronder de gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Loyens & Loeff, ABN AMRO en Royal Schiphol Group, hebben afspraken gemaakt over het spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na COVID-19. Ook NS en vervoerbedrijven in de regio zijn betrokken. Meer thuiswerken blijft de norm. Wie wel reist, kiest rustige tijden, vooral buiten de spits. Vervoermiddelen worden afgewisseld bij grotere afstanden: OV, (elektrische) fiets of (deel)auto. Dat leidt tot een betere bereikbaarheid, minder files of vertragingen en schonere lucht. De organisaties roepen andere werkgevers op om ook mee te doen. De afspraken kwamen tot stand door de samenwerkende partijen binnen Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.

“Ik ben erg blij met de ondertekening door zoveel aansprekende partijen. We hebben nu de kans om definitief anders te organiseren waar we werken en hoe en wanneer we de reis daarnaartoe maken. Veel mensen werken nu thuis en blijven dat in ieder geval een aantal dagen in de week doen. Die spreiding zorgt voor merkbaar minder drukte in de trein, bus en tram, op de weg en op de fietspaden. De hyperspits gaat zo meer en meer tot het verleden behoren,” aldus Sharon Dijksma, die als voorzitter Vervoerregio Amsterdam, Amsterdams wethouder verkeer en vervoer en deelnemer Metropoolregio Amsterdam (MRA) bij de ondertekening betrokken is. 

Werkgevers pakken door met thuiswerken

Er zijn nu 23 deelnemende werkgevers gestart. Daar werken zo’n 38.780 mensen. De meeste werkenden willen ook na de coronacrisis één tot drie dagen per week thuis blijven werken. Het is dus zaak dat werkgevers thuiswerken zorgvuldig invoeren en werknemers helpen bij het spreiden van werktijden en vervoermiddelen. Want 10 tot 15 procent meer thuiswerken scheelt 85.000 tot 170.000 reizen per dag in de metropoolregio Amsterdam, waarbij de piekbelasting op de spits fors afneemt. De samenwerkende partijen roepen daarom ook andere bedrijven op hun mobiliteitsbeleid te vernieuwen en helpen hen daarbij. 

“Het is belangrijk dat thuiswerken en gespreid reizen onderwerp van gesprek is tussen werkgever en werknemer en onderdeel wordt van het duurzame mobiliteitsbeleid van een organisatie. Dan is de kans veel groter dat thuiswerken echt ingeburgerd raakt. In deze periode blijven we kijken hoe dingen slimmer kunnen,” zegt Dick Benschop, CEO van Royal Schiphol Group. “Dat geldt ook voor de manier waarop we reizen. Daarom blijven we in het bijzonder inzetten op meer fietsgebruik”. 

Kosteloos advies op maat van Breikers en platform Zowerkthet.nl 

Er zijn voor werkgevers tal van mogelijkheden om thuiswerken en flexibel en duurzaam reizen onder werknemers te stimuleren. In de MRA helpt Stichting Breikers werkgevers kosteloos bij het in kaart brengen van al deze opties. Iedere organisatie en locatie is anders, daarom biedt Breikers advies op maat. En kan doorverwijzen naar specifieke kantoorlocaties in Amsterdam, zoals Zuidas en Zuidoost maar bijvoorbeeld ook naar Almere, Haarlem, Schiphol of de IJmond. Dit advies is vrijblijvend aan te vragen via www.wijzijnbreikers.nl. Ook zijn tips, tools, ervaringsverhalen en handige mobiliteitsoplossingen te vinden op het nieuwe platform Zowerkthet.nl

Onderwijsafspraken over later beginnen 

Eerder deze zomer maakten universiteiten, HBO’s en MBO’s al maatwerkafspraken met vervoerders (NS, GVB, Connexxion en EBS), de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio over hun lesroosters in het kader van de herstart tijdens corona. Ruim 160.000 studenten komen tot eind van het jaar gespreid naar de onderwijsinstellingen. De instellingen blijven veel digitaal onderwijs geven, maar bij fysiek onderwijs worden de roosters zó ingedeeld dat zo veel mogelijk scholieren en studenten buiten de hyperspits met het OV kunnen reizen. Ook wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd.

We hebben nu de kans om definitief anders te organiseren waar we werken en hoe en wanneer we de reis daarnaartoe maken.
Sharon Dijksma (Voorzitter Vervoerregio Amsterdam, Amsterdams wethouder Verkeer en Vervoer en deelnemer Metropoolregio Amsterdam (MRA))