Het Amsterdamse stadsbestuur heeft afspraken gemaakt met de toekomstige scholen in de nieuwe wijk Zeeburgereiland over het spreiden van de lestijden. Het spreiden van lestijden draagt eraan bij dat minder mensen tegelijkertijd van en naar de wijk reizen. Dat moet ervoor zorgen dat het openbaar vervoer de extra reizigers aankan als hogeschool Inholland en de Montessori Scholengemeenschap in 2024 de deuren openen. Met deze maatregel wordt ook ingezet op het creëren van een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving in de wijk Zeeburgereiland en draagt daarmee bij aan de brede welvaart in de Metropoolregio Amsterdam.

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer), ook voorzitter van de Programmaraad van Samen Bouwen aan Bereikbaar (SBaB), is blij met de afspraken: “Het spreiden van lestijden zorgt ervoor dat scholieren, studenten en docenten straks niet in de drukke spits hoeven reizen. We hopen dat veel andere scholen het voorbeeld van Inholland en de Montessori Scholengemeenschap volgen.”

Zeeburgereiland leefbaar en bereikbaar houden

De wijk Zeeburgereiland groeit de komende jaren flink. Om de wijk goed bereikbaar en leefbaar te houden, investeert gemeente Amsterdam in de aanleg van tramlijnen, fietspaden en de pont. Maar net zoals op andere plekken in de stad is het vaak ontzettend druk in de spits. Daarom is het belangrijk om ook andere maatregelen te nemen. Inzetten op gedragsaanpak en het stimuleren van reizen op andere tijden is daar onderdeel van.

Werken aan duurzaamheid en betere leefkwaliteit

Het spreiden van de lestijden sluit naadloos aan bij de activiteiten van het Rijk-regioprogramma SBaB, waarbij onder meer wordt ingezet op een gedragsaanpak. Het afremmen en spreiden van de mobiliteitsgroei is een van de principes van het Multimodaal Toekomstbeeld (MTB). Om doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en leefkwaliteit te halen en om netwerken beter te laten functioneren, is het namelijk noodzakelijk de mobiliteitsgroei af te remmen en te spreiden. Door verschillende lestijden in te stellen, geeft de gemeente Amsterdam een mooi voorbeeld van hoe er door middel van samenwerking met openbaarvervoersbedrijf GVB en onderwijsinstellingen een spreiding van verkeer op de weg gestimuleerd kan worden voor meer duurzaamheid en een betere leefkwaliteit in Zeeburgereiland.

Minder drukte in het openbaar vervoer

Voor GVB zijn de afspraken een fijne samenwerking om minder drukte in het openbaar vervoer te creëren. GVB-directeur Claudia Zuiderwijk: ‘Hogeschool Inholland telt straks ongeveer 6.700 studenten en ongeveer 1.100 scholieren gaan straks dagelijks naar de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam. Doordat deze studenten straks verspreid over de dag van en naar school reizen wordt het minder druk op het fietspad en in het openbaar vervoer. Op deze manier werken de gemeente, GVB, Inholland en de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam samen aan een duurzame, leefbare en bereikbare wijk.’