Oslo heeft een interessant samenwerkingsprogramma dat veel overeenkomsten heeft met het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Net als in de Metropoolregio Amsterdam werken in de regio rond Oslo veel verschillende nationale, regionale en gemeentelijke overheden en instanties samen op het gebied van mobiliteit en verstedelijking. Om kennis en ervaringen uit te wisselen maakten directeuren van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid op 28 en 29 maart een studiereis. 

Oslo-pakketten

De overheden in Oslo hebben inmiddels bijna 30 jaar ervaring met intensieve samenwerking tussen Rijk en regio op deze thema’s. Deze samenwerking leidde tot verschillende ‘Oslo-pakketten’ aan maatregelen. Deze pakketten moeten ervoor zorgen dat de regio bereikbaar en leefbaar blijft en inspeelt op veranderingen in (sub)urbanisatie. De pakketten bestaan uit investeringsprojecten in wegen, spoor, bussen, trams en fietsen.

Wagenpark Oslo 30 procent elektrisch

In Oslo betaalt iedereen die autorijdt tol. De opbrengsten worden voor een deel weer gebruikt voor de financiering van de Oslo-pakketten. Eigenaren van elektrische auto’s hoeven daarentegen weinig tot geen tol te betalen. Daarnaast is er voor deze auto’s een fiscaal voordeel en kent Noorwegen relatief lage elektriciteitsprijzen. Deze factoren zorgen ervoor dat inmiddels zo’n dertig procent van de auto’s elektrisch zijn. 

Fietsen in de zomer

Het viel de directeuren wel op dat er weinig wordt gefietst in Oslo. De fietsenstallingen bij stations stonden grotendeels leeg. De Noorse gastheren lieten weten dat fietsen hier erg seizoensgebonden is. Zodra de zomertijd begint wordt er in Oslo weer volop gefietst.

Steppend naar je eindbestemming

Net zoals in Nederland zoekt ook Noorwegen naar een goede invulling van de last mile: het overbruggen van het laatste stuk tot aan je eindbestemming. In Oslo hebben ze daar sinds kort een creatieve oplossing voor: de elektrische step. Deze step huur je met behulp van een app. Na gebruik kun je hem overal in de (binnen)stad achterlaten. Vooral jongeren maken volop gebruik van dit vervoersmiddel. De Noorse politici met wie de directeuren spraken, vrezen wel voor overlast van ‘zwerfsteps’. Momenteel wordt er daarom nagedacht om hier eventueel toch regels aan te stellen. 

Inspirerende reis

Naast de kennismaking met de Oslo-pakketten en de elektrische steps, bezochten de directeuren ook de aanleg van een nieuwe spoortunnel die Oslo moet verbinden met een voorstad. Daarnaast woonden ze een aantal lezingen bij over verstedelijking en klimaatdoelen. De directeuren kijken terug op een inspirerende reis en nemen de concrete aanknopingspunten voor Samen Bouwen aan Bereikbaarheid mee. 

 

Op de foto van links naar recht:  Lennart Salemink (programmamanager) Bart van der Heijden (Amsterdam) Hans Leeflang (Vervoerregio) Michiel Ruis (Haarlemmermeer) Peter-Paul Horck (Noord Holland) Maaike Patist (Haarlem) Nanou Beekman (Rijkswaterstaat) Diederik de Jong (ministerie van I&W) Judith de Jong (Flevoland) Senta Modder (Amsterdam) Anne Joustra (Vervoerregio) Irma Winkenius (NS) Frans Hasselaar (Vervoerregio) Esther van Garderen (Almere) Kees Rutten (Prorail) Rolad van der Valk (ProRail).