Naast de verschillende programmalijnen voeren we onder de vlag van SBaB ook een aantal projecten uit. In dit artikel vindt u een korte update over de MIRT-verkenningen Rottepolderplein en A27 Almere.

MIRT-verkenning Rottepolderplein

De demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft afgelopen zomer besloten om in de Verkenning Rottepolderplein tot een tussentijdse trechtering te komen. Daarmee is de focus komen te liggen op de oostkant van de A9, het verkeersplein en de A200. De westkant van de A9 is niet langer onderdeel van de scope. 

Als gevolg van deze tussentijdse trechtering zijn de afgelopen maanden onder meer de ontwerpen en de uitgangspunten voor de verschillende effectonderzoeken aangepast. Ook zijn de nieuwe maatregelpakketten verkeerskundig doorgerekend. De komende maanden staan in het teken van het uitwerken van de ontwerpen en het beoordelen van de pakketten op hun omgevingseffecten. Op basis hiervan wordt een voorstel gedaan voor een Voorkeursalternatief. 

Meer informatie over deze MIRT-verkenning is te lezen op de website van SBaB

MIRT-verkenning A27 Almere Haven-Knooppunt Eemnes

Op 1 oktober is in het Directeurenoverleg SBaB besloten om voor de MIRT-verkenning A27 Almere Haven-Knooppunt Eemnes aanvullend onderzoek uit te voeren. Met dit onderzoek worden risico’s voorafgaand aan de verkenningsfase aanzienlijk verkleind en wordt voorkomen dat later scopewijzigingen of financieringsvraagstukken voorgelegd moeten worden aan de minister en de regionale partners. Parallel wordt gestart met het opstellen van de startbeslissing.