Het werk gaat door

Het is een unieke periode, en dit voorjaar heeft het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) net als vele andere organisaties toch hard doorgewerkt. Ondanks de nieuwe werkelijkheid van 100% thuiswerken is het ons gelukt om onderzoeken af te ronden en op te starten. En onze bestuurders te faciliteren met de juiste beslisinformatie. Daarbij hebben wij net als de rest van Nederland veelvuldig gebruik gemaakt van de nieuwste digitale overlegmogelijkheden.

Kansen door corona

Al snel werd duidelijk dat de coronacrisis effect gaat hebben op onze mobiliteit en daarmee ook op onze programmadoelstellingen. En hoe gek het ook klinkt: dit biedt kansen en mogelijkheden die we in het post-coronatijdperk optimaal willen benutten. Bijvoorbeeld gedragsveranderingen die een blijvend positief effect kunnen hebben, en een herziene en geïntensiveerde werkgevers- en scholenaanpak die gaan bijdragen aan onze programmaopgaven. Lees in dit artikel meer over hoe we hier vanuit SBaB op inspelen.

Afscheid nemen en verwelkomen

Op sociaal vlak heeft corona ook gevolgen. Zo konden we niet fysiek afscheid nemen van Nick Verveen (projectmanager Uitvoeringsagenda vanuit Rijkswaterstaat) en Lennart Salemink (programmamanager vanuit IenW). Beide heren zijn binnen hun eigen organisatie een nieuwe uitdaging aangegaan. Wij wensen ze veel succes in hun nieuwe rol!

Dezelfde situatie doet zich deze maand voor. Ook onze programmanager Frans Hasselaar gaat binnen de Vervoerregio een nieuwe rol bekleden. Frans blikt terug op zijn tijd bij Samen Bouwen aan Bereikbaarheid waar hij vanaf het begin bij betrokken was. Vervolgens stellen we kort de nieuwe programmamanagers Martijn Kas (VRA) en Stijn Lechner (IenW) voor. Zij starten op 1 juli.

Uitvoering Klimaatakkoord: Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland

Hoe zorgen we ervoor dat de CO2-uitstoot van onze mobiliteit fors vermindert? En dat we de transitie naar slimme en schone mobiliteit zo vormgeven dat we veiliger, gezonder en betrouwbaarder kunnen reizen? Deze vraagstukken uit het Klimaatakkoord staan komende jaren centraal bij alle overheden. In het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) Noord-Holland en Flevoland wordt uitvoering gegeven aan de klimaatdoelen voor mobiliteit, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Lees hier een introductie op het RMP.

Afronding en vervolg MIRT-onderzoek ZWASH en Quickscan Amsterdam West

Inmiddels is het MIRT-onderzoek Zuidwestkant Amsterdam Schiphol Hoofddorp (ZWASH) afgerond en bestuurlijk vastgesteld in de programmaraad. Hetzelfde geldt voor de Quickscan Amsterdam West. Dit artikel gaat in op de resultaten zijn van het MIRT-onderzoek ZWASH. En lees hier het interview met de projectleider Bart Heinz over de resultaten van de quickscan.

Bart Heinz neemt ons ook al mee in het afgesproken vervolgonderzoek, in opmars naar het volgende BO MIRT dit najaar. Deze zomer wordt doorgewerkt aan het uitwerken van de programmalijnen Netwerkstrategie, Ontwikkelpad en Amsterdam Bay Area waarvoor dit najaar ook besluiten op de agenda staan. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.