Met het vertrek van Lennart Salemink en Frans Hasselaar komen per 1 juli twee nieuwe programmamanagers aan boord bij het programma, Stijn Lechner (IenW) en Martijn Kas (Vervoerregio Amsterdam). En ze hebben er veel zin in: 'Het programma is goed op koers. Lennart en Frans hebben een stevig fundament gebouwd waarop we prima kunnen voortbouwen.'

Stijn Lechner, programmamanager vanuit IenW: ‘Ik ben op dit moment programmamanager op het gebied van infrastructuur en mobiliteit bij de gemeente Amsterdam en maak op 1 juli de overstap naar het ministerie van IenW. Het werk in de stad Amsterdam is complex, maar dit bereikbaarheidsprogramma van de Metropoolregio Amsterdam is van een ander niveau. Dat heb ik al wel gemerkt. Het gaat om enorm veel betrokken partijen. Gelukkig maak ik deel uit van een gedreven en deskundig programmateam. Wat ik verder interessant vind aan het programma, is dat het echt denkt vanuit de opgaven. Dat je in nauwe samenwerking met elkaar uitdenkt hoe de regio zich het beste verder kan ontwikkelen. Dat boetseren vind ik mooi en daar zie ik naar uit.’

Martijn Kas, programmamanager vanuit de regio: ‘In dit programma gaat het om belangrijke beslissingen en grote investeringen om de metropoolregio bereikbaar te houden. Dat maakt het uitdagend om hierin een rol te spelen, en ervoor te zorgen dat we al die mensen en belangen met elkaar blijven verbinden. Vanuit de Vervoerregio heb ik eerder meegewerkt aan de programmalijn Stedelijke bereikbaarheid, dus mijn netwerk kan ik daarvoor inzetten. Ook heb ik anderhalf jaar vanuit IenW aan het programma voor de Zuidvleugel gewerkt, het zuidelijk deel van de Randstad. Dus ik weet hoe het is om in een rijk-regio-gebiedsprogramma te werken.’ 

Na de zomer volgt een nadere kennismaking met de nieuwe programmanagers.