Het programma Beter Benutten is afgerond. 461 maatregelen hebben er landelijk voor gezorgd dat de reistijd op de drukste knelpunten in de spits met 13% is verbeterd. Dit blijkt uit de eindrapportage van het programma Beter Benutten. Omgerekend betekent dit dat er in de MRA nu dagelijks 14.000 automobilisten minder in de spits rijden. Weggebruikers kiezen nu vaker voor een ander tijdstip of een ander vervoersmiddel. Ook stroomt verkeer door slimme innovaties beter door. Bekijk de korte animatiefilm over de resultaten in de MRA. De bewezen Beter Benutten-aanpak wordt voortgezet in de programmalijn Slimme en Duurzame Mobiliteit, onderdeel van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.

Succesvolle maatregelen en meer dan 650 aangesloten werkgevers

Het programma Beter Benutten heeft succesvolle maatregelen geïntroduceerd: van slimme verkeerslichten tot betere informatie via de Mobility Portal voor evenementenbezoekers van het ArenA-gebied. Na een proef met stand-by-bergers slepen bergingsvoertuigen gestrande voertuigen op de A10 nu sneller weg. Succesvol waren ook de fietscampagnes en ov-maatregelen in verschillende steden als Almere, Haarlem en Hilversum en op de Zuidas, tussen Westpoort en Zaandam en in de IJmond. Ook zijn er rondom Amsterdam veel fietsverbindingen verbeterd.

Daarnaast startte het programma een intensieve samenwerking met werkgevers, onder meer op de Zuidas, Schiphol Trade Park, de IJmond, Haarlem en Hilversum. Ook werken werkgevers nu samen in het overkoepelend werkgeversinitiatief BREIKERS. Hierdoor mijden veel werknemers in de Metropoolregio Amsterdam de spits. Bijvoorbeeld door flexibel te werken, het gebruik van e-bikes en de inzet van een mobiliteitsbudget.

Nick Verveen, Programmamanager Beter Benutten MRA: “Een resultaat om samen trots op te zijn! Ik kijk terug op een zeer geslaagd en gevarieerd programma, waarin we veel kennis hebben opgedaan en een groot netwerk hebben opgebouwd van samenwerkende bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Hiermee hebben we een sterke basis gelegd voor het vervolg: het programma Slimme en Duurzame Mobiliteit, één van de programmalijnen binnen Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Het goede nieuws hiervan is dat tijdens het BO MIRT op 22 november het maatregelpakket voor Slimme en Duurzame Mobiliteit voor 2019 is vastgesteld. Daarmee worden in 2019 dagelijks 6.100 nieuwe spitsmijdingen gerealiseerd en jaarlijks 13 kiloton CO2 gereduceerd!”

Meer informatie

Lees de eindrapportage over Beter Benutten met het voorwoord van de minister en een samenvatting van de resultaten in de MRA. Meer weten over Slimme en Duurzame Mobiliteit? Neem contact op met Nick Verveen van Rijkswaterstaat (nick.verveen@rws.nl) of met Ron Hofman van IenW (ron.hofman@minIenW.nl).