Op 14 november ondertekenden minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW en Derk Reneman, wethouder Haarlemmermeer en lid Dagelijks Bestuur Vervoerregio Amsterdam, samen het startbesluit voor de aanpak van het Rottepolderplein. Het Rottepolderplein verbindt de A9, A200 en N205. Het drukke verkeersplein uit de jaren ’70 gaat over een paar jaar op de schop.

Verkeersstromen scheiden

Het ministerie trekt 30 miljoen euro uit voor de vernieuwing van één van de oudste knooppunten van Nederland. Minister Van Nieuwenhuizen: “Het Rottepolderplein is een evergreen in de fileberichten. Het is een complex plein met veel invoegend en afslaand verkeer. We gaan aan het werk, zodat we het groeiende verkeer tussen Amsterdam, Schiphol en Haarlem soepeler kunnen afwikkelen. Dat is een mooi vooruitzicht voor de mensen die hier nu dagelijks in de file staan. Het is ook belangrijk met het oog op de toekomst. De komende decennia gaan in het stedelijk gebied rondom Amsterdam steeds meer mensen wonen. Een half miljoen mensen, dat is vergelijkbaar met de inwoners van bijvoorbeeld de stad Den Haag. Allemaal mensen die de weg op gaan voor familiebezoek of werk.” De verschillende verkeersstromen op het knooppunt worden daarom van elkaar gescheiden. Dat verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid.

De schouders eronder

Als onderdeel van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid werken Rijk en MRA-regio de komende tijd samen aan de beste manier om het knooppunt opnieuw in te richten, zodat de regio bereikbaar blijft. Naar verwachting gaat rond 2023 de schop in de grond. Van Nieuwenhuizen: “We zien dat het ontzettend goed gaat met de steden en de gemeenten eromheen. Dat is goed nieuws, maar we moeten echt de schouders eronder zetten om het gebied ook bereikbaar te houden.” Daarom worden tal van maatregelen genomen om de doorstroming op de korte termijn te verbeteren, zoals een aanpak om werknemers buiten de spits te laten reizen. De uitkomsten van de onderzoeken naar mogelijke maatregelen aan de snelwegen in de regio voor de langere termijn worden verwacht in 2019.

Meer weten?

  • Bekijk de korte video met een impressie van de ondertekening.
  • Voor meer informatie over de verkenning Rottepolderplein kunt u terecht bij Rogier Beenders, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord via rogier.beenders@rws.nl.