Tijdens het bestuurlijk overleg Noordwest op 24 november met MRA en Rijkspartners is afgesproken dat het Verstedelijkingsconcept MRA de inhoudelijke basis vormt voor de verdere uitwerking van de Verstedelijkingsstrategie (zie kamerbrief). De volgende mijlpaal is het moment waarop de raden en Staten van de deelnemende gemeenten, provincies en Vervoerregio in de MRA dit kunnen onderschrijven. Lees het gehele nieuwsbericht op de website van de MRA.

 

Meer informatie en de eindversie van het verstedelijkingsconcept vind je op de website van de MRA onder het kopje ‘documenten’. 

Binnen de verschillende programmalijnen van SBaB wordt nauw samengewerkt met de verstedelijkingsstrategie.