Veel forenzen gebruiken de auto om naar hun werk in Amsterdam te reizen. Deze mensen komen veelal uit omliggende gemeenten, zoals Almere, Haarlem en Zaanstad. Hoe houden we de regio bereikbaar terwijl binnensteden steeds autoluwer worden? Die vraag stond op 17 april centraal in een bijeenkomst van de programmalijn Stedelijke Bereikbaarheid, die samen met de werkgroep Amsterdam Autoluw werd georganiseerd.

In 2015 kwamen per dag 165 duizend inkomende forenzen per auto uit de Metropoolregio Amsterdam. Dat is 57% van het totaal per auto. Dit aantal is de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. De autoluwe ambities van de hoofdstad hebben grote consequenties voor de overige gemeenten in de MRA. Een regionale aanpak voor een bereikbare, leefbare en toegankelijke metropool is daarom nodig.  

Ambities, zorgen en ideeën

Het thema autoluw is een onderwerp dat op verschillende manieren speelt in de metropoolregio. Er zijn meerdere gemeenten bezig met nieuwbouw in combinatie met een lage parkeernorm. In veel historische centra worden auto’s steeds meer geweerd. Amsterdam heeft op dit moment duidelijke ambities geformuleerd met de Agenda Autoluw. Tijdens de bijeenkomst op 17 april werden de gemeenten in de metropool voorgelicht over de ambities van Amsterdam door Ivo Frantzen van die gemeente. Vervolgens werd er in verschillende rondes gesproken over regionale ideeën en zorgen.

Resultaten gespreksronden

In de gespreksrondes zijn zorgen en kansen geuit. De auto scoort qua ruimte-efficiency laag, zowel rijdend als geparkeerd. Daarom zijn veel deelnemers zich ervan bewust dat er anders met de auto omgegaan moet worden. Maar de mate waarop is niet voor alle gemeenten hetzelfde en er zullen altijd mensen afhankelijk zijn van de auto. Daarnaast is ook de vraag of ruimtebesparing door het opheffen van parkeerplaatsen in Amsterdam niet leidt tot ruimtevraag van extra parkeerplaatsen in de direct omliggende gemeenten, omdat mensen daar gaan overstappen van de auto op openbaar vervoer en fiets. Hoe zorg je ervoor dat dit waterbedeffect niet optreedt en wat is de rol van P&R en mobiliteitshubs daarin? En hoe zorg je ervoor dat de rijkswegen in en om de stad goed blijven doorlopen? Daarnaast is het ov in de spits ook vol en kan het huidige ov-netwerk zonder extra investeringen een extra groep reizigers niet aan.

Hoe nu verder?

Vanuit Stedelijke Bereikbaarheid wordt bekeken of een regionaal P&R-beleid zinvol is en hoe dit er dan uit moet zien. Amsterdam Autoluw verwerkt de opbrengsten in de agenda, die dit najaar aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Een stadsconferentie van Amsterdam Autoluw is terug te kijken via https://dezwijger.nl/programma/van-en-naar-amsterdam.