Op het BO MIRT is ook de uitvoeringsagenda Samen Bouwen aan Bereikbaarheid vastgesteld. De maatregelen in dit pakket dragen direct bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio en aan het versnellen van de transitie naar een slimmer en schoner mobiliteitssysteemHet gaat om relatief kleine infrastructurele projecten en activiteiten gericht op minder (auto)kilometers, meer spreiding en meer ruimte om te leven en op relatief kleine infrastructurele ingrepen om de doorstroming te verbeteren.

Zo wordt er tussen 2020 – 2022 al concreet werk gemaakt van de aanleg van een parallelweg op de A4 bij Schiphol, het verbeteren van de S116 op de ring A10. Verder gaan verschillende maatregelen zorgen voor bijna 9.000 spitsmijdingen per dag. Bijvoorbeeld door de werkgeversaanpak te intensiveren en geografisch uit te breiden richting de corridor Amsterdam - Hoorn. Ook worden het klimaatakkoord en de landelijke krachtenbundeling Smart Mobility onderdeel van dit uitvoeringsprogramma.
 

Achtergrond uitvoeringsagenda 

De maatregelen uit de uitvoeringsagenda vloeien voort uit de programmalijnen Slimme & Duurzame Mobiliteit, Stedelijke Bereikbaarheid en ZWASH en versterken elkaar. Bijvoorbeeld wanneer we een fietsenstalling verbeteren, dan versterken we het effect hiervan via een fietscampagne of e-bike probeeractie. Of als er een nieuwe ov-verbinding is gerealiseerd, dan is het heel logisch om daar in de werkgeversaanpak aandacht aan te schenken.

Kortom, de uitvoeringsagenda is niet gericht op modaliteit maar op mobiliteit. Daarmee is dit pakket aan maatregelen een logische combinatie van weg-, spoor-, en fietsprojecten en projecten voor gedragsbeïnvloeding. En voor verbetering van de beleving van de reis.
 

Meer informatie

Het uitvoeringsplan is hier te downloaden. Meer weten over de maatregelen uit dit pakket? Lees dan ook de nieuwsbrief van oktober met onder meer een interview over Slimme en Duurzame Mobiliteit met Nick Verveen.