De A4 is een van de drukste snelwegen van het land. De weg verbindt de steden Den Haag en Rotterdam met de Metropool Regio Amsterdam (MRA) waaronder Schiphol en is daarom een belangrijke snelweg voor de regio. Schiphol wordt drukbezocht en de huidige afslag naar de luchthaven kan de vele auto’s niet aan. Een parallelbaan moet de bereikbaarheid van de luchthaven flink verbeteren, vertelt Tom van Tilborg van het ministerie van IenW. 

Ontwikkelstrategie ZWASH

Binnen het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid wordt gekeken hoe Schiphol in de toekomst bereikbaar blijft. Een van de maatregelen is de aanleg van een parallelbaan, ter hoogte van Schiphol-Centrum. Ook wordt de P3 aangesloten op de A4. Dit is besloten in het BO-MIRT van november. Dit is een van de eerste stappen in de Ontwikkelstrategie ZWASH. “Daarnaast wordt de aansluiting Schiphol-Centrum van de A4 vanuit de richting Amsterdam aangepast. Hierdoor kunnen auto's makkelijker het terrein van de luchthaven op. Dit is een van de eerste stappen om Schiphol beter bereikbaar te maken,” legt Tom van Tilborg uit. 

MIRT-verkenning verbreding A4

Niet alleen op de afslag naar Schiphol staat het regelmatig vast, ook op andere punten op de A4 staan er regelmatig auto’s stil. Van Tilborg: “Tussen Den Haag en knooppunt Burgerveen loopt momenteel een MIRT-verkenning naar de verbreding van de A4. Ook het deel van de A4 tussen Burgerveen en Amsterdam is naar verwachting een toekomstig knelpunt.”

Betere doorstroming rondom Schiphol

Voordat er de beslissing viel over de aanleg van de parallelbaan, heeft Rijkswaterstaat de mogelijke oplossingen bekeken. Van Tilborg: “Met deze maatregel wordt het wegennet veiliger, omdat er minder files zullen ontstaan rond afslag Schiphol-Centrum. Hierdoor wordt ook de doorstroming van de wegen rondom Schiphol beter. Ook komt er een extra afslag, waardoor er meerdere opties beschikbaar komen, waardoor de wegen in het geval van calamiteiten beter bereikbaar zijn. De komende tijd wordt deze maatregel verder uitgewerkt.”