Tot 2040 komen er in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 250.000 woningen bij. Een groot deel daarvan is al de komende tien jaar nodig en wordt ingepast tussen bestaande bebouwing in (middel)grote steden van de MRA. Zoals Haarlem, Purmerend en Lelystad. Dat we deze plekken verdichten, brengt ook opgaven op het gebied van bereikbaarheid met zich mee. Door Bereikbare Steden zijn voor de stadsharten/knooppunten van Alkmaar, Almere, Haarlem, Hilversum, Hoofddorp, Hoorn, Lelystad, Purmerend, Zaanstad de afgelopen maanden gebiedsplannen opgesteld. Hierin komt wonen, werken, openbare ruimte en bereikbaarheid samen.

 

Inmiddels zijn deze gebiedsplannen allemaal vastgesteld door de betreffende colleges. Hiermee laten negen middelgrote gemeenten zien dat zij klaar staan om in de stadsharten te starten met de opgaven waar zoveel behoefte aan is: woningbouw, het vergroten van werkgelegenheid en leefbaarheid en de mobiliteits- en klimaattransitie. De vastgestelde gebiedsplannen staan online op de website van Metropoolregio Amsterdam. De gebiedsplannen hebben aandacht gekregen van verschillende media en zijn gepresenteerd op de Provada. 

In 2022 richt Bereikbare Steden zich op de uitvoering van de plannen, waarbij de focus ligt op het organiseren van financiering en ondersteuning van ambtelijke organisaties. Meer informatie over Bereikbare Steden is te lezen op de website van SBaB.