Op 15 maart 2018 is het programma van start gegaan. Sindsdien heeft de programmaorganisatie gewerkt aan de inhoudelijke vormgeving van besluiten en aan de naamsbekendheid van het programma. We zijn er dan ook trots op de eerste resultaten van 2018 te kunnen presenteren. Het onderzoek naar het daily urban system in de MRA is opgeleverd, net als de ruimtelijke atlas. Daarmee is een heldere uitgangsituatie gecreëerd voor de verstedelijking en bereikbaarheid in 2025 en worden de contouren duidelijk hoe de MRA er in 2040 uit gaat zien. De startbeslissing voor de MIRT-verkenning naar de ontvlechting van het Rottepolderplein is ondertekend. Ook is de A8/A9-verbinding opgenomen in het programma. Net als de Duinpolderweg, waar een definitief voorkeursalternatief is gekozen. Zo wordt de bereikbaarheid in de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer verbeterd, de verkeershinder verminderd en worden de woningbouwplannen gefaciliteerd.

Verder zijn we erin geslaagd 6.100 spitsmijdingen per dag te realiseren. Dat scheelt nu al jaarlijks 13 kiloton aan CO2. Er zijn afspraken gemaakt over de toevoeging van de metrohalte Sixhaven aan de Noordzuidlijn en een ongelijkvloerse kruising bij de aansluiting A10/ S114 in Amsterdam. Ook kijken we met plezier terug op de werkateliers die we organiseerden over Havenstad/Zaan-IJ en de landzijdige bereikbaarheid van Schiphol. Door experts van verschillende organisaties bijeen te brengen, ontstaan scherpe gesprekken en nieuwe inzichten. Dat juichen we van harte toe. Want alleen door samen te bouwen aan bereikbaarheid blijft de MRA de topregio om in te wonen en te werken.

2019 wordt richtinggevend jaar

Het jaar 2019 wordt het richtinggevende jaar voor het programma. Want dan worden de modellen uitgewerkt hoe auto, ov, spoor, netwerken en ringen er in de toekomst uit kunnen zien. Daarbij worden de ervaringen met spitsmijden en slimme deelconcepten uiteraard meegenomen. Ook wordt gewerkt aan de langetermijnopgaven die voortkomen uit de MIRT-verkenning Multimodale Knoop Schiphol. Deze opgaven worden opgenomen in ons programma. In 2019 vindt naar verwachting ook besluitvorming plaats over de Airportsprinter en komt er een onderzoek naar de quick wins voor de A27 tussen Almere en Eemnes.