Het afgelopen jaar zijn 50 nieuwe organisaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) aangesloten bij de Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen. In totaal zijn nu 70 werkgevers actief, waarbij ruim 100.000 mensen werken. En elke week sluiten meer organisaties aan! Zij zetten zich actief in voor minder files, betere spreiding in het ov en meer fietsen en wandelen. Met als doel: minder CO2-uitstoot, schonere lucht en vitale medewerkers. Om de samenwerking te markeren en de nieuwkomers welkom te heten, was er op 24 september een feestelijke bijeenkomst.

Werkgevers staan allemaal voor dezelfde uitdaging: hoe gaan wij in onze organisatie door of aan de slag met hybride werken? Dat is actueler dan ooit, want sinds 25 september geldt het kabinetsadvies aan werkgevers en werknemers: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. 

Thea de Vries (secretaris-directeur Vervoerregio Amsterdam) zegt hierover: 'Ik zou het een enorme gemiste kans vinden als we de veranderingen van afgelopen jaar niet vasthouden. Er hoeft maar 10 tot 15 procent verkeer weg te blijven en de files en hyperspits in het ov zijn opgelost. Als we slim blijven reizen en ons werk flexibel inrichten, dan neemt het reiscomfort toe en nemen maatschappelijke kosten af. Ik ben blij dat inmiddels zoveel bedrijven dit inzien en zich hebben aangesloten bij de samenwerkingsovereenkomst. Ik moedig meer organisaties aan dit te doen.’’

Samenwerkingsovereenkomst

In de Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen staan afspraken over thuiswerken, spreiden van werktijden en slim reizen. De aangesloten organisaties stimuleren thuiswerken. Als werknemers toch moeten reizen, dan doen ze dat op de kortere afstanden bij voorkeur wandelend of met de fiets. Boven de 15 kilometer reizen hun werknemers zo veel mogelijk buiten de spits of gebruiken ze een (deel)auto, e-bike of het ov. Om dit beleid in te voeren in hun organisatie, ontvangen werkgevers kosteloos ondersteuning door ervaren mobiliteitsexperts. Zo ervaren bedrijven dat ze er niet alleen voorstaan en dat ze niet zelf het wiel hoeven uit te vinden.

Elkaar helpen

Uiteenlopende werkgevers hebben zich het afgelopen jaar aangesloten bij de samenwerkingsovereenkomst, zoals Arcadis, Heineken, CRBE, Bunge Loders Croklaan, Mc Donalds Nederland, EMG Nederland, de gemeenten Haarlemmermeer en Zaanstad en de onderwijsinstellingen Hogeschool en Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Deze organisaties zijn nu aan de slag met het verduurzamen van hun mobiliteitsbeleid.

Elske de Jong van Arcadis: ‘Ik heb mijn handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst gezet omdat ik denk dat we met onze ervaringen ook andere bedrijven over de streep kunnen trekken. We willen anderen inspireren. De rol van werkgeversloket Breikers hierin is ontzettend belangrijk. Zij kunnen bedrijven op een laagdrempelige manier kosteloos helpen en praktische handvatten bieden. Zo houden we met elkaar de MRA bereikbaar én werken we toe naar een wereld waarin duurzaam en slim te reizen de norm is. Daar teken ik voor.’

Kosteloze ondersteuning

De organisaties die zich hebben aansloten bij de samenwerkingsovereenkomst worden kosteloos ondersteund door werkgeversloket Breikers. Breikers helpt bij het in kaart brengen van alle mogelijkheden om thuiswerken en flexibel reizen onder werknemers te stimuleren en biedt advies op maat. Ook de regionale bereikbaarheidsplatformen in de MRA (gebiedsaanpakken) werken mee om flexibel werken en slim reizen mogelijk te maken: IJmond BereikbaarGroot Schiphol BereikbaarVan A tot ZuidasBeter op weg Haarlem en Green Business Club Zaanstad. Verder zijn tips, tools, ervaringsverhalen en handige mobiliteitsoplossingen te vinden op het landelijk platform Zowerkthet.nl. Deze initiatieven zijn onderdeel van Rijk-regio programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.

Bijeenkomst flexibel werken en slim reizen en uitzending terugkijken

Op vrijdag 24 september 2021 bekrachtigden diverse partners de samenwerking op het gebied van flexibel werken en slim reizen. Vanuit studio Pakhuis de Zwijger gingen moderator Nathan de Groot en side-kick Rein Aarts in gesprek met tafelgasten Marja Ruigrok (lid Dagelijks Bestuur Vervoerregio Amsterdam, lid programmaraad Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en wethouder gemeente Haarlemmermeer) en Thea de Vries (secretaris-directeur Vervoerregio Amsterdam) over de ontwikkelingen vooral de kansen van hybride werken in de MRA.

Via Zoom haakten Tjalling Smit (NS), Jan Lintsen (namens HvA, UvA en VU), Irene Flotman (CBRE) en Ruben Uitendaal (Green Business Club Zaanstad) aan. Ook waren er bijdragen van Barbara Visser (minister van IenW) en Egbert de Vries (wethouder gemeente Amsterdam, voorzitter programmaraad Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en voorzitter Dagelijks Bestuur Vervoerregio Amsterdam). Hybride werken en de bijzondere samenwerking tussen werkgevers in de MRA hierin werden op verschillende manieren en vanuit verschillende hoeken belicht.

Bekijk deze informatieve uitzending hieronder terug.

Meer informatie

Meer informatie over de Samenwerkingsovereenkomst is hier te vinden.