Overvolle treinen, drukke snelwegen en te weinig woningen. Het zijn problemen waar we in het hele land mee kampen, en dus zeker ook in de metropoolregio Amsterdam (MRA). Hoe zorgen we ervoor dat de regio bereikbaar blijft en wat kunnen we nu al doen? Annemieke Branger houdt zich bezig met dit grote vraagstuk binnen het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) en vindt vooral het integraal kijken hiernaar enorm belangrijk. ‘Het verbinden van verschillende partijen met elkaar en het gesprek blijven aangaan, maakt dit werk zo dynamisch’, aldus Annemieke.

Verbindingen leggen

In september vorig jaar startte Annemieke als projectleider bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vanuit deze rol werkt ze nu als duotrekker bij het programma SBaB aan de Uitvoeringsagenda SBaB. Dat doet ze samen met Joost van Os, die vanuit de MRA aanhaakt. En met veel plezier. Bij de overleggen die ze voert, krijgt ze mee hoe de regio kijkt naar bepaalde situaties en proberen ze samen, op een integrale manier, de spelende issues aan te pakken. 

In die samenwerking pleit Annemieke er altijd voor om verbindingen te leggen. Niet alleen tussen verschillende organisaties, maar ook tussen verschillende aspecten van de bereikbaarheidsopgave. Voor veel mensen zijn mobiliteit en duurzaamheid bijvoorbeeld twee verschillende werelden die niets met elkaar te maken hebben, vertelt Annemieke. Maar daar is ze het niet mee eens. ‘Door te benadrukken dat het een invloed heeft op het andere, gaat het gesprek voeren over moeilijke kwesties juist beter’, zegt ze.

Samen de schouders eronder

De focus van de Uitvoeringsagenda ligt vooral op de korte termijn. Dat houdt in dat deze programmalijn zich vooral bezig houdt met gedragsverandering en kleinere infrastructurele maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van thuiswerken en slim reizen, en overstappunten met veel voorzieningen. Daarbinnen zijn er ook verschillende gebiedsaanpakken. De omgeving in IJmond heeft namelijk een andere aanpak nodig dan de Zuidas. 

Samenwerken met al die verschillende organisaties, gemeenten en gebieden waar Annemieke mee te maken krijgt, vraagt natuurlijk om onderzoek. Daarvoor is het belangrijk dat de effecten van bepaalde maatregelen inzichtelijk worden gemaakt. ‘Als we extra woningen gaan bouwen in de MRA, is het belangrijk dat je weet wat de effecten hiervan zijn op de bereikbaarheid’, vertelt Annemieke. ‘SBaB is een complex programma waarbij niet iedereen het altijd met elkaar eens is. Daarom is het zo belangrijk om de problemen samen op te pakken, zodat het op die manier een gedragen verhaal wordt. En dat iedereen zich daarin kan vinden.’

Integraal aanpakken

De komende tijd staat SBaB voor een grote uitdaging als het gaat om de woningbouw, denkt Annemieke. ‘De bereikbaarheidsopgave is op zichzelf al een moeilijke opgave. Maar daarnaast kampen we ook met het stikstofprobleem en de klimaatdoelen die we willen behalen. Dat maakt het bouwen van woningen nog complexer.’ Gelukkig is het niet alleen aan Annemieke en Joost om met dé oplossing te komen. Samen met gemeenten bijvoorbeeld neemt SBaB ook de Verstedelijkingsstrategie mee en probeert zo de scope van bereikbaarheid breder te trekken. 

Daar ligt de kracht van SBaB ook in, volgens Annemieke. ‘De kern van het programma is om de bereikbaarheid in de MRA te behouden en te vergroten. Het integraal maken van alle plannen die hiervoor liggen en het linken van alle projecten bij elkaar zodat het één geheel wordt, is iets wat we goed kunnen’, zegt ze. ‘We zijn een platform waar de regio en het Rijk elkaar kunnen vinden op het gebied van bereikbaarheid en daar ben ik best trots op.’

Het gesprek blijven aangaan

Genoeg te doen dus. Verschillende partijen en belangen spelen een rol. Voor Annemieke is het gesprek blijven aangaan daarom heel belangrijk. ‘Je behaalt het beste resultaat als je iedereen meekrijgt. En ik hoop dat ik daar m’n steentje aan kan bijdragen.’