Het programma Samen Bouwen aan de Bereikbaarheid is ingedeeld in vier programmalijnen die elkaar versterken. Het programma en de verschillende programmalijnen zijn nu samengevat in vijf handige factsheets. 

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid bestaat uit vier programmalijnen: Netwerken, Ringen en de Stad, Slimme en Duurzame Mobiliteit, Stedelijke Bereikbaarheid en Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp. In de factsheet over het overkoepelende programma lees je meer over de grote opgave Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, de ambities voor de toekomst, de vier programmalijnen, de samenwerkende partijen en de planning. De vier factsheets over de programmalijnen bevatten stuk voor stuk een samenvatting van de programmalijn, een overzicht van de werkwijze en de planning.

Bekijk hier een overzicht van alle factsheets.