Het BO MIRT Noordwest op 7 november gaat door ondanks de demissionaire status van het kabinet. Dat heeft minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers aangegeven. De voorbereidingen op het BO MIRT zijn hiermee in volle gang zodat er bij het BO MIRT besluiten rondom infrastructuur, ruimte en transport gemaakt kunnen worden. De Herprioritering Mobiliteitsfonds is een belangrijk onderwerp in het BO MIRT. De Tweede Kamer heeft voorlopig besloten om dit dossier niet controversieel te verklaren.

Herprioritering Mobiliteitsfonds

Het Mobiliteitsfonds is een onderdeel van de rijksbegroting met als doel te zorgen voor een veilige, innovatieve en duurzame bereikbaarheid voor heel Nederland. Uit het fonds worden projecten betaald voor de aanleg van infrastructuur, de bijbehorende voorzieningen en het beter gebruiken van de bestaande infrastructuur. Door financiële problemen, zoals inflatie, stikstofproblemen en personeelskrapte heeft de minister besloten een aantal wegenprojecten tijdelijk te pauzeren. Het geld dat zo vrijkomt gaat naar het onderhoud van bestaande wegen, waar een grote opgave is.

Besluitvorming vanuit een integrale blik

In het BO MIRT vindt overleg plaats over onder andere de Herprioritering Mobiliteitsfonds. Vanuit de regio’s is aangegeven dat er behoefte is aan een strategisch gesprek over het bieden van perspectief voor de bereikbaarheidsopgaven in de komende jaren. Zeker nu duidelijk is dat er minder geld is voor aanleg. Dit vanuit een integrale blik waarbij bereikbaarheid en verstedelijking in samenhang worden bekeken. Hierbij wordt wellicht ook gekeken naar wat Rijk en regio voor elkaar kunnen betekenen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen en de formatie van het nieuwe kabinet.

Update projecten

MIRT-Verkenning OV verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer

Met het vaststellen van het projectplan in juli 2023 is een belangrijke stap gezet van de start- naar de analysefase van het project. Op Prinsjesdag 2023 werd bekend dat het Rijk een groot deel van hun budgetreservering voor de OV-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer tijdelijk gebruikt om het begrotingstekort terug te dringen. Op een nog nader te bepalen moment wordt het budget weer aangevuld. De gemeenschappelijke opdrachtgevers van Rijk, regio en diverse private partijen gaan in de tussentijd verder met de MIRT-Verkenning, zodat deze tijdig voor verdere besluitvorming wordt afgerond. Daarbij zal besloten worden over een voorkeursbeslissing, die dan verder wordt uitgewerkt.

A27 Zeewolde-Knooppunt Eemnes (monitoring)

De plannen voor de A27 Zeewolde-Knooppunt Eemnes zijn bij de Herprioritering Mobiliteitsfonds gepauzeerd. Eerder is afgesproken dat Rijk en regio de ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en (auto)mobiliteit in en vanuit Almere en Flevoland blijven volgen. Daarmee wordt doorgegaan. Een eerste monitoringsrapport A27 Eemnes-Zeewolde is inmiddels opgesteld.

MIRT-Verkenning A9 Rottepolderplein

Ook de plannen voor de A9 Rottepolderplein zijn gepauzeerd. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitgevoerde MIRT-Verkenning nu wordt afgerond.