Deze zomer is een team gestart als onderdeel van de Uitvoeringsagenda Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en zij onderzoeken welke maatregelen en interventies nodig zijn om de positieve veranderingen in ons reisgedrag ten tijde van corona te behouden. Dit is in lijn met de oproep van het kabinet om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Samen met vervoerders zorgt de werkgroep er ook voor dat veilig reizen mogelijk blijft. Inmiddels heeft het team en de verschillende samenwerkingspartners flinke stappen gezet.

In de vorige nieuwsbrief vertelde de projectleider van de Uitvoeringsagenda Asta van Droffelaar er al over: ‘Het is de kunst om werkgevers, werknemers en scholieren zó te faciliteren en te reguleren, dat de crisis een positieve, blijvende gedragsverandering met zich meebrengt. Dit heeft al op de korte termijn gevolgen voor verschillende onderdelen van de Uitvoeringsagenda van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, zoals voor de werkgeversaanpak en de onderwijsaanpak.’ We lichten 5 gevolgen uit.

Werkgevers aan zet: Zo werkt het! 

Breikers heeft het initiatief genomen om samen met alle regionetwerken in Nederland en het ministerie van IenW een platform te ontwikkelen om werkgevers en werknemers te inspireren en ondersteunen bij het maken van slimmere reiskeuzes op het gebied van werken en reizen. Binnenkort is er dus één landelijk platform waarop alle regionale kennis rondom flexibel (thuis)werken en slim reizen gebundeld is. Op Zowerkthet.nl vinden werkgevers vanaf 21 september gratis tips, tricks, advies op maat en nog veel meer! Zo werken we samen aan een bereikbaar, duurzaam, leefbaar en veerkrachtig Nederland.

Werkgevers maken afspraken over reizen tijdens en na corona

Thuiswerken en videovergaderen blijven belangrijk. En als je gaat reizen, dan graag buiten de spits, met het ov, op de fiets of lopend. Werkgevers spelen hierbij een cruciale rol. Daarom werkt het coronateam aan werkgeversafspraken over het spreiden van vervoerstromen over de dag, de week en beschikbare modaliteiten. Met het ondertekenen van een intentieverklaring kunnen werkgevers (bedrijven en overheden) laten zien dat ze hieraan meedoen. De intentieverklaring wordt momenteel voorbereid.

Thuisonderwijs en reistijden spreiden

De gemeente Amsterdam maakte al maatwerkafspraken tussen de vervoerders (NS, GVB, Connexxion) en universiteiten, hbo’s en mbo’s in de regio over de lesroosters na de zomervakantie. Hierdoor komen ruim 160.000 studenten tot eind van het jaar gespreid naar de onderwijsinstellingen. De instellingen blijven digitaal onderwijs geven. Scholieren en studenten die toch naar hun onderwijsinstelling komen, krijgen een aangepast rooster. Zo kunnen ze zoveel mogelijk buiten de hyperspits om met het ov reizen. Ook wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd. Bekijk de korte video over deze afspraken.

De werkgroep maakt samen met deze partijen ook afspraken voor de vervolgfase, dus na het eerste semester en na de coronapandemie. Als meer studenten buiten de spits om reizen, vermindert dat de druk op het ov-systeem enorm.

Actualiseren van de gebiedsaanpakken

Het was ook even omschakelen voor de gebiedsaanpakken binnen de uitvoeringsagenda, zoals IJmond en Groot Schiphol. Door de lock-down had het starten van een shuttle service op een bedrijventerrein of een mobiliteitsscan op maat, even geen prioriteit bij werkgevers. In plaats daarvan was er behoefte aan meer advies en tips over het spreiden van werktijden, werkdagen en modaliteiten. Gelukkig konden de betrokkenen bij de gebiedsaanpakken en Breikers dit goed faciliteren.

Inmiddels is de mobiliteit weer op gang gekomen, zelfs met het vele thuiswerken. De gebiedsaanpakken zijn dan ook betrokken bij de eerdergenoemde afspraken die met werkgevers gemaakt worden over reizen tijdens en na corona.

Ontwikkelen Uitvoeringsagenda 2021 – 2023

Op dit moment maken we samen met alle partners de Uitvoeringsagenda 2021 – 2023. Hierover wordt dit najaar tijdens het BO MIRT besloten, zodat dan duidelijk is wat er voor het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid de komende jaren aan maatregelen voor de kortere termijn op de agenda staat. We zorgen ervoor dat de lessen die we het afgelopen half jaar hebben geleerd, zijn verankerd in de agenda.