Het programmaplan 2024 – 2026 van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid is herijkt. Hierin staat beschreven hoe we het Multimodaal Toekomstbeeld (MTB) van papier naar praktijk brengen door middel van zeven sturingsprincipes. Lees hier het gehele programmaplan.

Sterk netwerk

De meerwaarde van SBaB? Het feit dat Rijk en regio gezamenlijk op zoek zijn naar de meest effectieve maatregelen voor bereikbaarheidsuitdagingen. Er is een goed netwerk opgebouwd tussen Rijk en regio, en tussen de regiopartijen onderling. 

De samenwerking in SBaB heeft geleid tot inhoudelijke resultaten en een belangrijke bijdrage geleverd aan MIRT-besluiten. Daarbij is er steeds meer begrip voor elkaars standpunten. Op deze sterke basis wil SBaB de komende jaren verder bouwen.

Brede welvaart

De ambitie van SBaB is om bij te dragen aan de brede welvaart in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). We willen het huidige niveau van brede welvaart behouden en zetten ons in om deze in de toekomst te verbeteren. Zo dragen we met ons mobiliteitsbeleid bij aan een MRA die toekomstbestendig en evenwichtig is; een regio die kansen biedt voor iedereen en verduurzaamt om bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. 

We willen deze ambitie realiseren door de zeven sturingsprincipes uit het MTB in praktijk te brengen. Alle activiteiten van SBaB worden verricht op basis van één of meerdere van deze zeven principes. De SBaB-partners gaan hier vooral zelf mee aan de slag, met ondersteuning van ons programma.

De zeven sturingsprincipes zijn: 

1.           Stem verstedelijking nog beter af op de kwaliteit van de bereikbaarheid en nabijheid;

2.           Afremmen en spreiden mobiliteitsgroei;

3.           Verbeter stedelijke en regionale fietsnetwerken;

4.           Ontwikkel regionale hubs per corridor, dichtbij en verder van de steden;

5.           Neem goederenvervoer integraal mee in de bereikbaarheids- en verstedelijkingsopgave;

6.           Realiseer een schaalsprong openbaar vervoer door stapsgewijze ontvlechting;

7.           Houd de ringen draaiende. 

Het programmaplan beschrijft hoe we hiermee de komende drie jaren aan de slag gaan. Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de SBaB partners en vastgesteld in het Directeurenoverleg en de bestuurlijke Programmaraad van SBaB.