Het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) ontwikkelde een Multimodaal Toekomstbeeld MRA (MTB). Dit rapport is onderdeel van de Verstedelijkingsstrategie MRA die mogelijkheden biedt voor een andere kijk op mobiliteit. Het MTB geeft de belangrijkste beleidskeuzes voor mobiliteit weer waar Rijk en regio voor staan en biedt daarbij sturingsprincipes. Keuzes die we nu al moeten maken om in 2030 prettig te blijven bewegen in onze regio.

Het verrijkte rapport biedt het Rijk, de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten binnen de MRA een belangrijke basis voor een andere kijk op mobiliteit. Het MTB roept op tot een meerkernige ontwikkeling (polycentrisch) van de regio. En geeft nu zeven samenhangende sturingsprincipes ter ondersteuning van de verstedelijking. Dit met aandacht voor verschillen tussen gebieden binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en keuzevrijheid voor inwoners. Het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) beschouwt het MTB als leidraad voor het vinden van brede mobiliteitsoplossingen in samenhang met de verstedelijkingsstrategie.  

Lees daarom het rapport ‘Multimodaal Toekomstbeeld MRA’, de bijbehorende ‘Analyserapportage Multimodaal Toekomstbeeld MRA’, en de 'Publiekssamenvatting Multimodaal Toekomstbeeld MRA' die zijn gepubliceerd op 14 november 2022. 

Houd de website in de gaten

Later deze week publiceren we een interview met projectmanager Ivo Frantzen en vertrekkend projectmanager Jeroen Laro over waarom het rapport is verrijkt en wat er naast het zevende principe nieuw is in het rapport.