Het programmateam Samen Bouwen aan Bereikbaarheid volgt de maatregelen met betrekking tot het coronavirus die het kabinet heeft aangekondigd; dat betekent dat ook wij alle fysieke overleggen en evenementen tot en met 6 april 2020 afzeggen.

Programmamiddag 14 april en Week Zonder Spits uitgesteld

De netwerkmiddag in Pakhuis de Zwijger op 14 april wordt verzet naar een later tijdstip in 2020. Zodra we hierover meer weten, ontvangt u een nieuwe uitnodiging. Ook Breikers heeft terecht besloten om de campagne van de Week Zonder Spits te stoppen nu iedereen in deze fase al zo veel mogelijk thuiswerkt.

Planning richting BO-MIRT

Voor het programmateam is het BO-MIRT in november van 2020 van groot belang, alle voorliggende overleggen in 2020 van het programma zijn in principe beslisvormend voor het BO-MIRT. Daarom blijven wij doorwerken aan onze fact-based beslisinformatie. Alle onderzoeken en ook alle maatregelen binnen de uitvoeringsagenda lopen gewoon door.

Dit voorjaar zullen wij zo goed en kwaad als het gaat onze bestuurders bedienen, en zodra ‘betere tijden’ aanbreken opnieuw fysieke overleggen organiseren waarin zij in staat worden gesteld keuzen te maken.  

Besluitvorming

Met onze bestuurders houden wij contact over hoe en wanneer zij stukken ontvangen en op deze manier kunnen zij alsnog reageren op onze producten, van onder andere de Netwerkstrategie, het MIRT onderzoek Amsterdam Bay Area, De Quickscan Amsterdam West en het MIRT onderzoek ZWASH.

Ook checken zij regelmatig ‘in’ om te horen welke beslisinformatie voorhanden is, zodat vervolgstappen kunnen worden ingezet. Zo zorgen we ervoor dat de besluitvorming over de mobiliteitsopgaven in de Metropoolregio Amsterdam zo veel mogelijk volgens planning verloopt en daarbij gaan wij uit van een volledig herstel van ons Daily-Urban system zodra dit virus is overgewaaid.

Als er andere maatregelen worden afgekondigd door het kabinet die ons programma raken, dan brengen we u uiteraard op de hoogte. In de tussentijd wenst het programmateam Samen Bouwen aan Bereikbaarheid u een goede gezondheid toe.

Namens het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Programmamanagers 
Lennart Salemink & Frans Hasselaar