Op 15 juni is het startdocument OV Verbinding Sloterdijk – Amsterdam Centrum vastgesteld. In dit startdocument staat het ontwikkelen van een robuuste en hoogwaardige OV-verbinding tussen Sloterdijk en Amsterdam centrum centraal. Een efficiënte manier van aansluiten van het gebied Haven Stad Zuid op de nationale en lokale/regionale OV-netwerken, zowel in oost-westelijke als noord-zuidelijke richting wordt daarbij ook onderzocht.

Wat is Haven-Stad? 

Haven-Stad is een gebied binnen de gemeente Amsterdam dat uiteindelijk 70.000 woningen en 58.000 banen moet opleveren. Tot 2040 zullen er meer dan 50.000 woningen worden gebouwd langs de zuidelijke oever van het IJ. Het huidige transportsysteem in en rondom Amsterdam staat al onder druk, en de ontwikkeling van Haven-Stad en andere gebieden zal deze druk nog verder vergroten als er geen passende maatregelen worden genomen. Daarom zal Haven-Stad slechts één parkeerplek hebben voor elke vijf inwoners. Een goede openbaar vervoersverbinding is daarom essentieel om dit te kunnen realiseren.

Vivianne Heijnen (Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat) en Reinier van Dantzig (Wethouder Amsterdam) nemen het startdocument in ontvangst.  

Wat is de OV Verbinding Sloterdijk - Amsterdam Centrum?

Het openbaar vervoer moet de groei van het aantal inwoners en werkenden in en rondom de Ringlijn, vooral in het nieuw te ontwikkelen Haven-Stad, kunnen opvangen. Het projectteam onderzoekt momenteel wat de meest geschikte oplossing hiervoor is. Op dit moment is er voldoende budget voor de aanleg van het eerste deel van de Ringlijn, dat de woningbouw tot aan Hemknoop zal ontsluiten. Dit is een belangrijke eerste stap in de ontwikkeling van het eerste deel van Haven-Stad. Als alles volgens plan verloopt, zal de bouw van het eerste station plaatsvinden vanaf oktober 2028, van de Isolatorweg tot aan Hemknoop. Hoe dit station er precies uit zal zien, moet nog worden bepaald. In het startdocument zijn verschillende opties te vinden.

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Het Haven-Stad project is een belangrijke reden geweest om meerdere onderzoeken naar het ontbrekende OV-systeem uit te voeren onder het Rijk-regioprogramma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’. Deze onderzoeken hebben plaatsgevonden onder de naam Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp (ZWASH). 

Download het startdocument

Startdocument MIRT-verkenning: OV-verbinding Sloterdijk - Amsterdam centrum

Meer informatie over het BO Leefomgeving

De Rijksoverheid en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben afspraken gemaakt over een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de gehele regio. Deze afspraken - waaronder de vaststelling van het startdocument - zijn gemaakt in het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) op 15 juni. Voor meer informatie over de gemaakte afspraken bij het BO Leefomgeving, kun je de onderstaande link volgen naar de website van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

MRA - Nieuwsbericht BO Leefomgeving