In het BO MIRT van november 2022 hebben Rijk en regio overeenstemming bereikt over dat de scope van ZWASH in 2023 verder gaat als twee MIRT-verkenningen. Eén voor de OV-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer (verlengen Noordzuidlijn via Schiphol naar Hoofddorp) en één MIRT-verkenning voor de ov-ontsluiting van Havenstad (sluiten van de metroringlijn). Beide projecten maken deel uit van een breder investeringspakket die gecombineerd is met de realisatie van Zuidasdok.

De vaststelling van de inhoudelijke resultaten van het MIRT-onderzoek naar het verlengen van de Noordzuidlijn tot Hoofddorp was een belangrijke mijlpaal. Daarnaast is €1 miljard (waarvan €725 miljoen bestemd voor infrastructuur) toegezegd ten behoeve van het verlengen van de Noordzuidlijn tot Hoofddorp en het sluiten van de metroringlijn in Amsterdam. In april 2021 is er vanuit de Rijksoverheid een budgetreservering van €1,5 miljard gedaan door de commissie Nationaal Groeifonds (NGF). Lees er hier meer over.

In het in december 2021 gepresenteerde coalitieakkoord, is kenbaar gemaakt dat het door het NGF gereserveerde budget opgenomen zal worden in het mobiliteitsfonds van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het verlengen van de Noordzuidlijn. Dit budget zorgt samen met de regionale bijdrage al voor een flink deel van de benodigde dekking voor het starten van een MIRT-verkenning. De resterende dekking wordt voorzien in het brede investeringspakket Zuidasdok.

Ook de inhoudelijke resultaten vanuit het projectteam ‘sluiten metroringlijn’ zijn vastgesteld in de Programmaraad SBaB. Als vervolg hierop is er een nader onderzoek in gang gezet naar een aantal specifieke projectalternatieven.

De projectorganisatie ZWASH is inmiddels begonnen met de benodigde voorbereidingen voor de komende fase. Onderdeel van deze voorbereiding vormt het maken van verdere afspraken tussen Rijk en regio over: beoogde aanpak, financiële dekking, kosten & scopebeheersing en risicoverdeling.

BO MIRT 2022

Bekijk hier de uitkomsten van het BO MIRT van 11 november 2022 in de MIRT-brief waarmee de Tweede Kamer is geïnformeerd en het startdocument OV-Verkenning Amsterdam - Haarlemmermeer. Rechts op deze pagina, onder het kopje ‘publicaties’, is het startdocument te downloaden.