De informatiebijeenkomst van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid ligt inmiddels alweer twee weken achter ons. We maken samen met programmamanagers Lennart Salemink en Frans Hasselaar de balans op. Hoe kijken zij terug op deze middag?

 

Hoe hebben jullie de informatiemiddag ervaren? 

Lennart: ‘Het was goed om te zien dat er mensen van meer dan 40 organisaties aanwezig waren. Dat is een bredere groep dan de mensen die we normaal spreken. Dit zijn mensen die uiteindelijk mee gaan doen in de beslissingen die we nemen. Het moeten voor hen ook mooie ideeën worden die aansluiten bij organisatiedoelen. Het was dus goed dat er zo veel mensen waren.’ 

Frans: ‘Na deze middag geloof ik nog meer dat we op een goede manier samenwerken. Vaak gaan discussies op deze manier: de regio heeft een mooi plan voor een brug of een nieuwe snelweg en klopt daarmee aan bij het Rijk. Daar krijg je nul op het rekest, omdat er ergens anders een groter knelpunt is, of er start een onderhandeling. Er wordt alleen maar per project gekeken. Nu kijken we eerst samen hoe we het gebied willen vormen en hoe we het leefbaar willen houden. Je bekijkt de projecten dan op basis van het vergezicht dat je hebt geschetst. Straks zijn we niet meer bezig met het oplossen van huidige knelpunten, maar voorkomen we toekomstige knelpunten.’ 

Wat was het belangrijkste doel deze middag? 

Frans: ‘Als we alleen maar wilden vertellen waar we nu staan, hadden we een mooie powerpoint kunnen maken en waren we in een uurtje klaar. We wilden juist echt in gesprek gaan: Wat vinden jullie eigenlijk?'

Lennart: ‘En er kwam ook waardevolle input. Ik zat bijvoorbeeld bij de sessie over Slimme en Duurzame Mobiliteit. Daar kwamen heel concrete voorbeelden aan bod hoe je de logistiek in de stad beter kan organiseren. In overleggen spreken wij daar ook over, maar vaak op een abstracter niveau.’ 

Het is belangrijk dat iedereen betrokken en aangehaakt blijft. Je zei vaker: ‘ik kom graag een keer langs om koffie te drinken’. Komen er ook meer van deze bijeenkomsten?

Frans: ‘We spreken natuurlijk al met heel veel mensen op verschillende plekken, bijvoorbeeld bij gemeenten en provincies. Nu was het tijd om het met een grote groep te doen, dat moet je alleen maar doen als je een boodschap hebt.’

Lennart: ‘Ik heb bijvoorbeeld terplekke vervolgafspraken gemaakt met de gemeente Amstelveen en Haarlem, omdat zij over specifieke punten graag meer wilde horen. We komen echt niet alleen langs om te zenden. We willen vooral ophalen wat voor organisaties belangrijk. Wat hebben jullie nodig om verder te komen?' 

Je had het ook over een polaroid groeten uit 2040. Heb je nu meer inzicht hoe deze eruit moet gaan zien? 

Lennart: ‘De presentatie van Rijksadviseur Daan Zandbelt paste daar ook goed bij. We hebben nu veel tekeningen en scenario's klaarliggen, maar dat is allemaal vrij technisch. Daan gaf ook een mooie vergelijking met andere steden zoals Hong Kong, Zurich en Vancouver. Dat geeft inzicht in hoe het vervoersysteem er dan uitziet. Wat is het beeld waar we samen naartoe werken en welke gemeenschappelijke keuzes moeten we maken. Het was mooi dat we daar op deze dag met z’n allen over konden nadenken.’