Een autoluwe binnenstad is niet alleen voor grote gemeenten een punt van aandacht. Ook middelgrote gemeenten willen deze verkeersopgave graag aanpakken, maar hebben daar vaak niet de capaciteit voor. Gemeente Purmerend krijgt daarom de hulp van de programmalijn Stedelijke Bereikbaarheid. Jasmijn Bolks, beleidsadviseur Verkeer & Vervoer van gemeente Purmerend vertelt over hoe deze samenwerking precies op het juiste moment kwam. 

Net als in de rest van Nederland is in Purmerend de vraag naar woningen groot. Deze vraag neemt tegelijkertijd ook andere opgaven met zich mee. Jasmijn vertelt: “Woningen genereren een parkeerbehoefte, maar de ruimte is schaars. In het Verkeersplan 2040 hebben we daarom een beeld geschetst wat het effect is van de woningbouwopgave op het parkeerbeleid in de binnenstad. Daarbij kwam toen ook de autoluwe binnenstad ter sprake.” 

Verkeersplan. 2040: Woningbouwopgave en leefbaarheid

Gemeente Purmerend focust in het Verkeersplan op de balans tussen enerzijds de woningbouwopgave en anderzijds de leefbaarheid in de stad. Jasmijn: “Het verkeer neemt nu veel ruimte in beslag in de binnenstad. Een belangrijke verkeersader loopt nu namelijk dwars door het centrum van Purmerend. Via deze weg kun je als automobilist vrij eenvoudig de A7 bereiken.” Gemeente Purmerend wil deze route ontmoedigen en meer ruimte maken voor fietsers en voetgangers.  

Maar hoe pak je zo’n opgave aan? De gemeente kampt, net als veel middelgrote gemeenten in Nederland, met een capaciteitsprobleem. Daarnaast is het ook lastig om geld beschikbaar te krijgen voor onderzoek. Jasmijn: “Het toeval wilde dat projectleiders van programmalijn Stedelijke Bereikbaarheid Anne Blankert en Bas Schimmel bij ons langskwamen voor een voorstelgesprek. Daar kwam de pilot autoluwe binnenstad ter sprake. De timing was dus perfect.” 

Maatregelenpakketten autoluwe binnenstad

De samenwerking kreeg in augustus echt vorm. Twee stagiaires Jerom Marseille en Monne Weghorst van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, de een studeert Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke planning, de ander Werktuigbouwkunde, vormden samen met de gemeente de onderzoeksvraag: hoe kunnen we onze binnenstad autoluw maken, zonder dat dit nadelige effect heeft op de rest van de stad. Jerom vertelt: “We hebben verschillende opties voor een autoluwe binnenstad uitgewerkt. In samenwerking met de gemeente werken we dit plan uit tot twee maatregelenpakketten. Adviesbureau Goudappel gaat onderzoeken of die maatregelen haalbaar zijn.” 

Volgens Jerom en Monne is de samenwerking tussen Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en de gemeente Purmerend voor beide partijen een toegevoegde waarde. “Wij vinden het leuk om vanuit onze expertise dit plan uit te werken en de gemeente is geholpen met extra capaciteit.” 

Lees meer over de bijzondere samenwerking met de programmalijn Stedelijke Bereikbaarheid.