Op 10 oktober organiseerde het netwerk Slim en Schoon 2025 van werkgeversinitiatief BREIKERS een inspiratiecafé over slimmere en schonere stadslogistiek. Slim en Schoon 2025 is een netwerk van bedrijven die écht werk maken van slim en schoon vervoer door de stad. Zero emissie in 2025 betekent inzetten op nieuwe logistieke concepten, vrachtbundeling, zero-emissievoertuigen en andere vervoersvormen. Werkgevers hebben een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij facilitaire producten en (post)pakketten. Bovendien kan het slimmer organiseren van de logistiek bijdragen aan een betere bereikbaarheid in de MRA.

In de stamtafelgesprekken met vertegenwoordigers van Green Business Club Amsterdam Zuidas, studenten en onderzoekers van Hogeschool van Amsterdam, ING en Suez ging het over het slimmer organiseren van logistieke bewegingen op de Zuidas, het bevoorraden via een ‘logistieke hub’ en gezamenlijke afvalinzameling in Zuidoost. Nieuwsgierig? Bekijk de videoterugblik.

Over BREIKERS

Werkgeversinitiatief BREIKERS richt zich op een structurele verandering van het mobiliteitsgedrag van medewerkers, klanten en bezoekers van werkgevers in de MRA. BREIKERS is één van de maatregelen binnen de programmalijn Slimme en Duurzame Mobiliteit. Meer weten? Kijk op www.wijzijnbreikers.nl.