Op grote hoogte, met een prachtig 360 graden uitzicht op de MRA kwamen woensdagmiddag 4 september ruim 70 geïnteresseerden bijeen. Doel van hun bezoek: zich informeren over de voortgang van het programma, en in het bijzonder het Ontwikkelpad Verstedelijking en Bereikbaarheid MRA. Ook konden zij hun ideeën en suggesties meegeven. Na afloop geven veel aanwezigen aan vertrouwen te hebben in de geschetste ontwikkeling van de regio. Omgevingsmanager Lyndy Volkers: “Daar zijn we heel blij mee. We gaan de komende weken aan de slag met de waardevolle feedback en suggesties die we vanmiddag hebben ontvangen.”

Bij de informatiebijeenkomst zijn vooral ambtelijk betrokkenen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven aanwezig. Adjunct-directeur Vervoerregio Amsterdam Alex Colthoff schetst nog eens de enorme omvang van de opgave: als je kijkt naar aantallen woningen bouwen we in de MRA in twintig jaar een compleet nieuwe stad bij. Een stad ter grootte van Den Haag. Alex: “En dit terwijl we nu al een grote bereikbaarheidsopgave hebben.” Hij is dan ook erg content met de hoge opkomst, die getuigt van betrokkenheid bij het programma. “Want juist de partnerorganisaties voeden het programma met belangrijke inhoud, nemen op de juiste momenten de eigen organisaties mee in de voortgang en bereiden de bestuurders voor.” 

Programmamanager Frans Hasselaar gaat in op de ambities, doelen en voortgang van het programma en zet uiteen hoe het Ontwikkelpad hierin past. Frans: “We gaan geen groot bereikbaarheidsplan maken. We hebben met elkaar de opgave in kaart gebracht en de afhankelijkheden en afwegingen inzichtelijk gemaakt. Zodat we weten wanneer we welke keuzes moeten maken voor een aantrekkelijke en bereikbare metropool in 2040.”

De contouren van het Ontwikkelpad

Projectmanager Robert Hijman vertelt meer over de contouren van het Ontwikkelpad en de gezamenlijke werkwijze die daarbij hoort. In vier subzalen kunnen de aanwezigen vervolgens gericht vragen stellen. Daarbij worden interessante discussies gevoerd, zoals: Hoe zit het eigenlijk met de kwalitatieve invulling van de woningbouw? Is daar wel rekening mee gehouden bij het opstellen van de ontwikkelperspectieven? En: wordt er bij de ontwikkeling van Amsterdam Bay Area wel voldoende rekening gehouden met landschapsarchitectonische keuzes? Of: hoe worden werkgevers eigenlijk bij Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en de MIRT-onderzoeken betrokken?

Plenair wordt dieper ingegaan op deze discussies onder leiding van dagvoorzitter Gerrit van der Plas. Gerrit: “Hieruit kwam onder andere naar voren dat we de MRA niet als eiland moeten zien, maar vooral ook moeten verbinden met Utrecht, Leiden en richting Alkmaar en met de gebieden in Flevoland die buiten de MRA vallen. Het gaat dus echt om ‘van, naar en in de MRA’.” 

Programmamanager Lennart Salemink sluit bij bijeenkomst af: “De contouren van het Ontwikkelpad worden de komende tijd besproken in circa 30 ambtelijke en bestuurlijke overleggen. De feedback uit de informatiemiddag gaan we verwerken. Maar schiet je binnenkort nog iets te binnen, schroom dan niet om contact op te nemen met één van de programmateamleden.”