Ongeveer 60% van de Almeerders werkt buiten de stad. Voor dit woon-werkverkeer wordt veel gebruik gemaakt van de auto. Dagelijks zijn er ongeveer 20.000 autoverplaatsingen tussen Almere en Amsterdam Zuidoost, de Zuidas en Groot-Schiphol. De gemeente Almere zette de campagne Skip de Spits op zodat Almeerders vaker de overweging kunnen maken om met een ander vervoersmiddel en op een ander moment hun reis af te leggen. Met als doel de CO2-uitstoot terug te dringen en de druk op het wegennet te verlagen. Deze succesvolle campagne krijgt in 2024 een vervolg.  

Resultaten campagne

Om auto gerelateerde uitstoot terug te dringen en de druk op het wegennet en het openbaar vervoer te verlagen, is de gemeente Almere in 2021 gestart met de Aanpak Bewust Reizen. Met deze aanpak maakt de gemeente de doelgroep meer bewust van de reisalternatieven die er zijn voor hun woon-werkreis. Dit resulteerde in de campagne Skip de Spits. SBaB schreef eerder een artikel over Skip de Spits

Met 2,9 miljoen momenten van exposure binnen de gemeente in 15 weken kan de Skip de Spits campagne als veelbelovend worden beschouwd. Dit heeft geleid tot maar liefst 46.700 website bezoeken op de website skipdespits.nl waar mensen informatie hebben gezocht over hoe zij hun woon-werkroute kunnen aanpassen.

Aanpassen van reisgedrag

Ongeveer 80% van hen heeft ten minste 75% van de inhoud van de website bekeken, waarbij ze bijna twee minuten op de site bleven. Deze betrokkenheid vertaalt zich in concrete actie: uit het invullen van een pop-up op de website blijkt dat maar liefst 80% van de respondenten aangeeft na te denken over het aanpassen van hun woon-werk reisgedrag, of dit zelfs al te hebben gedaan. 

Deze cijfers tonen aan dat de campagne niet alleen bewustwording creëert, maar ook daadwerkelijke gedragsverandering stimuleert. Van de respondenten die de uitgezette enquête hebben ingevuld, geeft 69% aan hun woon-werk reisgedrag aan te passen. Dit is een veelbelovend teken dat de Skip de Spits campagne effect heeft en een blijvende impact kan hebben op de mobiliteitsgewoonten van Almeerse forenzen.

Gedrag duurzaam veranderen

Mobiliteitsgedrag van forenzen is niet in één keer te veranderen. Er is meer de tijd nodig, om de campagne ook echt te laten landen onder de doelgroep en ervoor te zorgen dat de Almeerse forenzen blijvend hun reisgedrag aanpassen. Mensen moeten tien tot twintig keer blootgesteld worden aan een boodschap voordat zij een aanpassing van hun gedrag gaan overwegen. Het kan soms jaren duren voordat gedrag duurzaam verandert [1]

Een tweede fase is gewenst om de campagne te bestendigen. Daarom wordt er in 2024 een vervolg gegeven aan de campagne. Zo wordt de gedragsaanpak een belangrijke hoeksteen voor de gewenste gedragsverandering onder de forenzen van Almere naar Amsterdam. 

Ambitieuze plannen

In 2024 staan er voor Skip de Spits ambitieuze plannen op de agenda. Het eerste doel is het handhaven van het bereik, zowel met de reeds bestaande als met nieuwe uitingen. Daarnaast wordt er gefocust op het vergroten van betrokkenheid door middel van nieuwe campagne-impulsen en -content. De website skipdespits.nl zal worden aangevuld met verse inhoud om bezoekers te blijven boeien. 

In de volgende fase is het belangrijk om te sturen op de vertaalslag van intentie naar gedrag. Hierbij zal speciale aandacht worden besteed aan het identificeren en wegnemen van obstakels die mensen ervan weerhouden hun gedrag daadwerkelijk aan te passen. Door deze gerichte aanpak hoopt Skip de Spits nog meer forenzen te inspireren om duurzamer te reizen.

Met de campagne Skip de Spits wordt uitvoering gegeven aan de ambitie van SBaB om bij werkgevers en bewoners van slim en bewust reisgedrag te stimuleren.

[1] Ministerie van Algemene Zaken, CASI model, 2019