Op 1 november verlaat Omgevingsmanager Lyndy Volkers het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Zij wordt opgevolgd door Ives van Leth die, net als Lyndy, werkzaam is bij Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. 

Lyndy kijkt terug: “Toen ik twee jaar geleden gevraagd werd het Omgevingsmanagement van het programma vorm te geven, zat het programma nog in de kwartiermakersfase. Er waren nog geen communicatiemiddelen beschikbaar. Daarom heb ik me eerst gericht op de naamsbekendheid van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid met onder meer de huisstijl, nieuwsbrief en website. Parallel daaraan startte ik met strategisch stakeholdermanagement, relatiebeheer en het opstarten van het Omgevingsteam dat zich richt op kennisdeling, mijlpalen en risico’s.
 
Dit heeft geresulteerd in dat we steeds meer partijen op maat bij het programma betrekken. Zo zijn we in de periode september – oktober bij ca. 35 overleggen aanwezig om toelichting te geven op het programma en hen mee te nemen in de besluitvorming op het BO MIRT. En hebben we recentelijk een brede informatiesessie over het Ontwikkelpad georganiseerd. Mooie ontwikkelingen om op terug te kijken! Nu het huis van het Omgevingsmanagement staat, kan ik het stokje overdragen aan Ives en mij zelf weer op andere uitdagingen richten.”
 
Ives draait al volwaardig mee in het programma. Ives: “Het BO MIRT van november is een belangrijke mijlpaal, waarna het programma een volgende fase ingaat. Momenteel gebeurt er daarom veel in het kader van Omgevingsmanagement. De komende periode ga ik mijzelf het programma en verschillende netwerken eigen maken; hiervoor neem ik een aantal weken de tijd. Aan de overdracht van Lyndy zal het niet liggen; ik kan voortborduren op het huidige raamwerk dat zij binnen het Omgevingsmanagement heeft opgezet. Kijk maar naar de vele overleggen en acties!”