De programmalijn Slimme en Duurzame Mobiliteit is gestart met de uitvoering van het maatregelenpakket 2019. Goed nieuws, want met dit pakket worden in 2019 dagelijks 6.100 spitsmijdingen gerealiseerd en 13 kiloton CO2 gereduceerd. Tegelijkertijd worden in de eerste helft van 2019 de plannen voor komende jaren uitgewerkt.

Dit jaar gaat Slimme en Duurzame Mobiliteit aan de slag met de overkoepelende MRA-werkgeversaanpak BREIKERS en zes gebiedsaanpakken, gericht op de dagelijkse pendelstromen van en naar de belangrijkste werklocaties in de MRA: Groot-Schiphol, Zuidas, Amsterdam Zuidoost, Haarlem, IJmond en Flevoland/Almere. In deze gebieden worden, samen met werkgevers, maatregelen genomen om forensen te verleiden buiten de spits te reizen. Bijvoorbeeld door flexibele werktijden aan te houden, vaker thuiswerken en e-bikes te gebruiken.

Specifieke maatregelen

Ook is er een aantal specifieke maatregelen die direct leiden tot minder reistijd, een betere doorstroming op de weg of een duurzamer reisgedrag. Dit zijn onder andere de projecten bouwlogistiek over water, e-distributie, slimme en duurzame mobiliteit in woonwijken en het toelaten van de bus op de vluchtstrook van de A4. Meer informatie over deze projecten vindt u in één van de volgende nieuwsbrieven.

Nieuwe werkwijze

Eind vorig jaar vond de werksessie Slimme en Duurzame Mobiliteit plaats om met elkaar ook het maatregelenpakket voor 2020-2022 op te stellen. Allereerst vertelden de deelnemers voor welke maatregelen zij aan de lat staan. “Als wij elkaars projecten beter in de gaten houden, kunnen wij de geleerde lessen ook zelf in ons eigen gebied of project toepassen”, zegt projectmanager Nick Verveen. “Daarvoor organiseren wij komend jaar verschillende kennissessies.”

Daarnaast is er vooruitgeblikt op het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren en is afgesproken om dit nog meer dan voorheen samen met alle partners te maken. Zo ontstaat een echt samenhangend pakket maatregelen binnen het MRA-bereikbaarheidsprogramma met 1+1=3 effect. Allereerst wordt nu gewerkt aan het bepalen van de gezamenlijk koers.

Maatregelen en experimenten

Op basis van deze koers bepaalt de programmalijn welke maatregelen en experimenten op het gebied van werkgeversaanpak, fiets, logistiek en smart mobility worden genomen en in welke gebieden. Als de maatregelen succesvol blijken, kunnen ze het jaar erop ook in andere gebieden worden ingezet. Projectmanager Ron Hofman: “Zo versnellen wij gericht de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit en werken wij adaptief aan de opgaven van morgen.”