Christiaan de Groot is sinds half oktober 2021 omgevingsmanager voor Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB). Wie is hij en wat is precies zijn rol in het programma? Vijf vragen aan Christiaan.

Kende je het programma al voordat je als omgevingsmanager begon?

‘Nee, nog niet, maar ik heb de SBaB website natuurlijk direct opgezocht. Ik was op zoek naar een functie waar beleid(svorming) en interactie samenkwamen en zo stuitte ik op vacatures voor omgevingsmanager. Ik was meteen enthousiast: dit was waar ik naar op zoek was. Het interessante aan deze klus als omgevingsmanager is dat het programma zich bezighoudt met ontwikkelingen die impact hebben op zowel de korte- als lange termijn. Dat geeft natuurlijk een heel andere dynamiek, dan dat je als omgevingsmanager aan de slag gaat tijdens de uitvoering van een project. Dat vind ik boeiend: beslissingen die nu worden gemaakt hebben hun weerslag op de toekomst van Nederland. Het programma kende ik ook nog niet, maar mobiliteit is wel echt een thema dat me bezighoudt. Zo ben ik zelf ook bewust bezig hoe en wanneer ik reis. Dat past precies bij de transitie die we in de MRA moeten gaan maken.’

Wat is je rol in het programma?

‘Als omgevingsmanager werk ik intensief samen met collega’s en stakeholders binnen het programma. Daarnaast onderhoud ik goed contact met verschillende betrokkenen binnen en buiten de MRA. Ik ben de eerste contactpersoon voor het programma. Vooral goed luisteren is belangrijk als omgevingsmanager. Ik vind het belangrijk dat ze mij weten te vinden bij vragen of opmerkingen, maar ook dat zij weten wat er speelt binnen ons programma. Om een voorbeeld te geven: wanneer er iets speelt binnen een gemeente – iets dat het programma raakt – zou het mooi zijn dat ze mij dit laten weten. Zo kom je samen verder. In mijn eerste weken als omgevingsmanager heb ik een rondje gemaakt langs verschillende partijen om mezelf voor te stellen en aan te geven hoe ik bereikbaar ben.’

Welke draai zou jij willen geven aan het programma? 

‘Ik heb de ambitie om ervoor te zorgen dat élke betrokkene die te maken heeft met mobiliteit mij of het programma weet te vinden én weet waar we mee bezig zijn. Het zou geweldig zijn als steeds meer mensen onze boodschap kennen en gaan uitdragen en doorvertellen. Want hoe meer ambassadeurs van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid binnen én buiten de MRA, hoe beter. Om dat te bereiken moet ik onze doelgroep informeren en enthousiasmeren. Daar wil ik me voor inzetten.’

Wat wordt voor Samen Bouwen aan Bereikbaarheid de grootste uitdaging of opgave in 2022?

‘We hebben dit jaar te maken met drie zaken: een nieuw kabinet, gemeenteraadsverkiezingen in maart en het BO MIRT in het najaar. Dit zorgt voor een dynamische omgeving: er kan van alles veranderen voor ons programma. Die veranderingen en nieuwe belangen moeten vervolgens weer breed gedragen worden door Rijk en regio. Dat is heel leuk, maar zeker ook een uitdaging. Ik ben erg benieuwd hoe dit vorm krijgt de komende periode.’

Wat is volgens jou de grootste verandering in de Metropoolregio Amsterdam in 2040 waar we rekening mee moeten houden?

‘Ik denk direct aan het Multimodaal Toekomstbeeld en dan kijk ik al naar 2030. Als we niets doen, dan loopt ons mobiliteitssysteem in 2030 al vast en missen we de kans om te verduurzamen. Dat lijkt ver weg, maar het is al 2022! En we staan echt voor een enorme opgave. We moeten de komende jaren een enorme mobiliteitstransitie ondergaan en ons reisgedrag veranderen. Die boodschap moet bij iedereen landen – we moeten dit met elkaar gaan doen. Dat is heel uitdagend om mee aan de slag te gaan.’