De bereikbaarheid en leefbaarheid van het Schipholgebied staat al jaren onder druk. Een bereikbaar en leefbaar gebied is cruciaal voor de bedrijven en hun 100.000 medewerkers. Hiervoor zullen ze slimmer, flexibeler én duurzamer met mobiliteit moeten omgaan. Schiphol Group, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, SADC, de Vervoerregio Amsterdam en het Ministerie van I&W hebben hun krachten gebundeld in het programma Groot Schiphol Bereikbaar. Dit is een onderdeel van de gebiedsaanpak Groot Schiphol binnen het Uitvoeringsprogramma Slimme en Duurzame Mobiliteit en Stedelijke Bereikbaarheid. Jeanet van Antwerpen, directeur van SADC (Schiphol Area Development Company) is voorzitter van deze alliantie.

Samenwerking en brede blik

Jeanet: “Onze focus ligt op de 100.000 mensen die op de 14 bedrijventerreinen op en rond Schiphol werken. We willen dat zij betere mogelijkheden hebben om ook zonder auto naar hun werk te komen of om buiten de spits te reizen. De kracht zit in de samenwerking en onze brede blik. We proberen verbeteringen aan de infrastructuur te koppelen aan voorzieningen zoals deelfietsen en elektrische deelauto’s. Maar denk ook aan activiteiten waardoor mensen langer in het gebied blijven zoals filesporten; tijdens de avondspits kunnen werknemers onder professionele begeleiding voor een voordelig tarief sporten zodat ze ná de files naar huis reizen.”

Parkeren

“De aanwezigheid van veel parkeerruimte, maakt het op sommige plekken wel érg aantrekkelijk om met de auto te blijven reizen. We onderzoeken daarom de mogelijkheden om bijvoorbeeld parkeernormen te verlagen bij nieuw te ontwikkelen gebieden, in combinatie met het realiseren van goede alternatieven. Hierover gaan we ook in gesprek met bedrijven die zich in het gebied willen vestigingen.” 

Veel aandacht voor fiets

“In 2020 willen we veel werk maken van fietsstimulering. Schiphol, een van de partners binnen ons programma, is landelijk fietsambassadeur en initiatiefnemer van fietsprogramma goinGDutch. Zo komt er een slimme snelfietsroute tussen Hoofddorp, Schiphol en Amsterdam en bijvoorbeeld experimenten met speedpedelecs en een groene golf voor fietsers. Dat willen we combineren met een sterke stimuleringscampagne.”

Kenmerken van Schiphol

Schiphol is meer dan alleen een luchthaven. Het gebied rondom Schiphol herbergt een groot aantal banen en kenmerkt zich door de grote kantoren. Op en om de luchthaven zitten tal van bedrijven met name werkzaam in de logistiek/cargo. De bereikbaarheid van het gebied is kwetsbaar, met name via de A4. In ruimtegebruik zit ook een spanning tussen passagiers en logistiek. 

Het OV is, zeker gezien de oppervlakte van het gebied, beperkt. De afstanden vanaf het intercitystation Schiphol naar de meeste werklocaties zijn groot. Ondanks dat een verrassend groot gedeelte (80%) van de bezoekers Schiphol met de auto bezoeken, zitten de treinen vol en hebben het station en busstation Schiphol Plaza hun capaciteit bereikt. Een reden is dat het station Schiphol een belangrijk overstappunt is voor reizigers naar de Zuidas of naar Rotterdam/Den Haag. Daarnaast vergemakkelijken de stromen toeristen de doorstroming ook niet. De fietsinfrastructuur is nog beperkt. De auto is voor werknemers dus een favoriet.