De komende jaren staat de Metropoolregio Amsterdam voor een enorme opgave. Het aantal woningen neemt flink toe en tegelijkertijd moet de regio bereikbaar blijven. Om deze opgave goed te volbrengen, moet Samen Bouwen aan Bereikbaarheid flink tempo maken. Dat zegt Alex Colthoff, adjunct-directeur van Vervoerregio Amsterdam. ‘Dit kan alleen als we slimme keuzes maken en als alle partijen goed samenwerken.’ 

‘We komen eigenlijk uit een achterstand’, vertelt Colthoff. ‘Er ligt nu al een grote bereikbaarheidsopgave. Het zal een hele klus worden om die en nieuwe opgaven in hetzelfde tempo te volbrengen als de andere opgaven in de regio, zoals de woningbouw. In twintig jaar wordt er hier een compleet nieuwe stad gebouwd ter grootte van Den Haag, als je kijkt naar aantallen woningen. ’In de MRA komen er tot 2040 ruim 200.000 woningen bij.’   

Bijbenen

Dat is de grote uitdaging van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid: het tempo van de andere opgaven bijhouden. Colthoff: ‘Niemand zegt: ‘kalm aan, we kunnen het niet bijhouden’. Want die bereikbaarheid moet op orde blijven. Het verkeer en vervoer in de regio moet de woningbouw proberen bij te benen. En daarvoor moeten we vaart maken.’

200 jaar werk

De beste manier om dat te doen, is door met z’n allen slimme keuzes te maken. Daarbij gaat het volgens Colthoff om wát je kiest, of: om wat je juist nietkiest te doen. ‘We hebben maar beperkt de tijd. We kunnen nu eenmaal niet alles ontwikkelen wat we zouden willen. In Amsterdam hebben we de ervaring dat we er 25 jaar over doen om een groot project als de Noord-Zuidlijn te realiseren. Als je dan bedenkt dat er plannen liggen voor acht nieuwe metrolijnen, dan ben je 200 jaar verder. Dan moet je een keuze maken. Welke lijn realiseren we wel, en welke de komende 50 jaar niet?’

Matching

Rijk en regio moeten het samen eens worden over die keuzes. Colthoff: ‘Daarvoor moeten de bestuurders, de ambtenaren, op dezelfde lijn zitten. Dat is best lastig met al die verschillende partijen.’ Desondanks is hij wel optimistisch over de samenwerking. ‘Dit programma is een goed voorbeeld van goede samenwerking. Ik heb er vertrouwen in dat we er samen wel uitkomen.’ Samenwerken blijft mensenwerk, en daarom is het volgens Colthoff van belang dat de neuzen dezelfde kant op staan en dat partners met elkaar door een deur kunnen. ‘Feit blijft dat als je goed met elkaar overweg kunt, je sneller dingen aanpakt. Kijk daarom ook naar wie je binnenhaalt bij aanbestedingen. Zo kun je zorgen dat mensen goed matchen en dat het werk dus soepeler verloopt.’ 

2040

De MRA houdt zich bezig met langetermijnopgaven, maar volgens Colthoff is het lastig te zeggen hoe mensen over 30 of 50 jaar reizen. ‘Het is een gegeven dat mensen steeds ouder worden. En eerlijk gezegd hebben we geen idee wat voor implicaties dat heeft op verkeer en vervoer. Als mensen op latere leeftijd nog mobiel zijn, hoop je dat ze vaak met het ov reizen. Maar misschien zitten die mensen daar helemaal niet op te wachten. Steeds meer ouderen kiezen – ook nu – voor de auto. En tegen die tijd zijn die auto’s allemaal elektrisch - of in ieder geval COneutraal - en (deels) zelfrijdend. Misschien is die impact in 2040 veel groter dan we nu kunnen voorspellen. Alle ontwikkelingen gaan zo snel. We moeten accepteren dat we niet alles kunnen weten. Onzekerheid is een constante’