Deze zomer stond in het teken van de verdere uitwerking van de programmalijnen ZWASH (Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp), de Netwerkstrategie en het MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area. Omdat we dit najaar in het BO-MIRT besluiten willen voorleggen voor de vervolgstappen in 2021, is er ook de komende maanden veel werk te verzetten. Het programma blijft op stoom!

Ontwikkelstrategie Amsterdam Bay Area

Het MIRT-onderzoek naar Amsterdam Bay Area loopt voorspoedig. De perspectieven in het startdocument zijn deze zomer nader bestudeerd, en dit heeft tot een maatschappelijke kosten en bate analyse geleid, en de effecten op het milieu zijn bekeken. Met al die informatie wordt deze maand de ontwikkelstrategie van Amsterdam Bay Area gemaakt. Lees het interview met Wim Kaljouw (duo-projectmanager vanuit de regio) over de kansen in dit gebied.

Doorrekeningen voor Netwerkstrategie

Bij de Netwerkstrategie gaat het erom hoe je het beste een dagelijks mobiliteitssysteem kan ontwikkelen dat past bij de groei van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Daarvoor rekenen we verschillende varianten door en kijken hoe goed ons netwerk functioneert, met de focus op de deur tot deur reis. Dus: hoe goed functioneert ons netwerk als ik bijvoorbeeld vanuit huis met een auto en vervolgens de trein naar mijn werk wil reizen en voor het laatste gedeelte van de reis een deelfiets pak? Best een ingewikkelde klus, waarbij we nauw samenwerken met mensen van de Verstedelijkingsstrategie MRA.

Reizen in tijden van corona

Afgelopen zomer zijn ook stappen gezet op het gebied van reizen in tijden van corona. Zo maakte de gemeente Amsterdam maatwerkafspraken tussen de onderwijsinstellingen en vervoerders over de lesroosters. Binnenkort komen daar vanuit het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid afspraken met werkgevers bij over het spreiden van woon-werkverkeer door aangepaste werktijden, werkdagen en vervoersmiddelen tijdens en na corona. Lees er meer over.

Parallel hieraan maken we de Uitvoeringsagenda 2021 – 2023 waarover dit najaar nog wordt besloten. De lessen die we getrokken hebben over het reizen tijdens corona, krijgen hier ook een plek. Daarover later meer.

Updates website

Waar gaat ZWASH, Amsterdam Bay Area en de Netwerkstrategie nu precies over? Je leest het in de geactualiseerde webpagina’s van deze programmalijnen. En lees ook meer over het Ontwikkelpad Verstedelijking en Bereikbaarheid MRA 2040 in de factsheet.

Nieuw: volg ons op LinkedIn!

Wil je op de hoogte blijven van de mijlpalen, resultaten en de voortgang van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid? Volg ons dan via LinkedIn! Hier geven we elke week een kijkje achter de schermen en laten je kennismaken met ons veelzijdige programma en de rol van onze partnerorganisaties. Ga dus snel naar onze pagina en mis niets.

Kortom, na een pittige zomer volgt een druk najaar. De programmamanagers Stijn Lechner en Martijn Kas die op 1 juli van start gingen, sprongen ook op onze hogesnelheidstrein. Nieuwsgierig hoe het ze vergaat en wat hun eerste bevindingen zijn? Lees dan het interview.