Stijn Lechner (IenW) en Martijn Kas (Vervoerregio Amsterdam) zijn sinds 1 juli de nieuwe programmamanagers van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Hun eerste 100 dagen zitten er bijna op, daarom blikken ze alvast kort terug. Wat zijn hun eerste indrukken van het programma? En hoe start je in een nieuwe baan vanuit je thuiswerkplek?

Stijn en Martijn zijn de afgelopen periode heel druk geweest met digitaal kennismaken; met de leden van het programmateam en het directeurenoverleg (DO). Daarnaast schoven ze bij tal van overleggen aan die raakvlakken hebben met het programma, zoals het Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad.

Martijn vertelt: ‘Als je begint in een nieuwe rol, dan wil je een netwerk opbouwen. Dat kan digitaal, maar fysiek contact is daarbij toch ook belangrijk. Dat mis ik wel. We zijn tot nu toe één keer met het hele programmateam live samen geweest. En met enkele programmateamleden heb ik wandelend kennis gemaakt. Voor de rest gaat het werk via videobellen. Dat is erg efficiënt: ik had vanochtend in Haarlem moeten zijn en gisteren in Hilversum om af te stemmen en kennis te maken. Dat gaat nu vanuit huis en scheelt veel reistijd.’

Stijn beaamt dat: ‘Ja, maar je mist wel een beetje de praatjes pot. Ook toevallige ontmoetingen zijn heel waardevol. En we hebben heel nadrukkelijk de persoonlijke verbinding met onze opdrachtgevers Alex Colthoff en Diederik de Jong gezocht. Met hen zitten we elke twee weken om tafel en dan hebben we hele goede gesprekken over het programma.’

Tekentafel

Stijn merkt een hoge mate van betrokkenheid bij de mensen die ze inmiddels hebben gesproken: ‘De sfeer is goed. Dat is mooi, want we zitten nu in een belangrijke overgangsfase van het programma. Waar het accent lag op verkennen van de opgaven en het onderzoeken ervan, gaan we nu steeds meer richting de uitvoering. Dat is spannend, want als het concreter wordt, dan neemt de ambtelijke en politieke druk toe.’

Martijn knikt: ‘We moeten het programma ook gaan inrichten op deze overgang. Voor de programmalijnen die zich richten op de lange termijn geldt dat we steeds dichterbij de tekentafel komen. En als je kijkt naar de Uitvoeringsagenda, dan willen we daar de komende tijd nog meer uithalen. Nog meer de focus leggen op de projecten die op straat al direct resultaat opleveren.’

Stijn vervolgt: ‘En daarbij nog meer laten zien wat er al allemaal concreet aan goede dingen gebeuren in de gebiedsaanpakken, zoals in de IJmond, Zuidoost, Zuidas en Schiphol. De intentieverklaring met werkgevers uit de MRA over het spreiden van werktijden, werkdagen en modaliteiten tijdens en na corona is hier een mooi voorbeeld van. Deze intentieverklaring wordt later deze maand ondertekend. Breikers krijgt hierin een mooie rol voor de uitwerking. Net als het platform zowerkthet.nl dat binnenkort wordt gelanceerd. Deze voorbeelden gaan we nadrukkelijker in de etalage zetten, bijvoorbeeld via onze eigen nieuwe LinkedIn-pagina.

Thermometer

Stijn: ‘Het hoge tempo van het programma is aanpoten voor het programmateam. We willen alles wat we nu uitwerken ook graag voorleggen aan het BO MIRT. Dat lukt niet altijd, want voor sommige dingen hebben we meer tijd nodig. Daarom hebben een strategienotitie ingebracht in het DO, en de verwachtingen scherp neergezet als een soort thermometer voor het programma. We hebben gekeken naar de inhoud en naar de stakeholders: over welke maatregelen zijn we het allemaal eens, welke maatregelen zijn onomstotelijk?’

‘Zoals het doortrekken van de Noord/Zuidlijn: dit blijkt voor alle stakeholders een nuttige maatregel in het ov-systeem van de regio en de rest van het land’, vertelt Martijn. ‘‘Een dergelijke overeenstemming geldt niet voor alle maatregelen, dus daar zullen we de komende tijd verder aan moeten werken. Zowel de ontwikkeling van de west- als de oostkant van Amsterdam is nodig voor de ontwikkeling van de MRA, de vraag is nu vooral hoe de fasering eruit moet komen te zien.’

Belangrijke input voor het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid is de verstedelijkingsstrategie, vertelt Stijn: ‘Deze strategie is nog niet af, maar de eerste aanzet is er. We hebben de werkgelegenheidscijfers en de woningbouwcijfers uit de strategie gebruikt voor onze netwerkstrategie. Want de ontwikkeling van een goede infrastructuur is noodzakelijk voor de verstedelijking. Daarom halen we de banden aan met de ontwikkelaars van de verstedelijkingsstrategie. Het is belangrijk dat we samen oplopen.’

Tot slot de hamvraag: hoe bevalt de duobaan? Stijn lacht: ‘We vullen elkaar goed aan. Soms neemt Martijn initiatief en soms ik. Dat hoeven we niet eens af te spreken.’ Martijn: ‘Klopt. We hebben een natuurlijke taakverdeling. En dat is ook wel nodig, want er staat bij SBaB heel wat op de agenda komend najaar.’