We hebben het afgelopen jaar flink wat gediscussieerd met z’n allen in Nederland. Over bijvoorbeeld de lange wachtrijen bij Schiphol, de stikstofproblematiek en de hoge grondstofprijzen. De urgentie om veranderingen teweeg te brengen is groot als we in een groeiende regio fijn willen blijven leven en ons op een efficiënte en duurzame manier willen blijven verplaatsen. Wat hebben we bereikt en waar gaan we de komende tijd aan werken? Het team van SBaB blikt terug op een geslaagd jaar.

Investeren in bereikbaarheid

Er lagen veel besluiten op de tafel bij het afgelopen BO MIRT. Het ging niet alleen over de bereikbaarheid van bijvoorbeeld de Metropoolregio Amsterdam (MRA), maar ook over onder andere de woningopgave om honderdduizenden nieuwe woningen te bouwen in Nederland en betere infrastructuur.

Met het aantreden van het huidige kabinet is er 7,5 miljard euro vrij gekomen voor de bereikbaarheid van nieuwe woningen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan investeringen in wegen en rotondes, fietsroutes en -bruggen, aanpassingen in tunnels, deelmobiliteit en vernieuwingen rond OV-stations. Dit geld is verdeeld over Nederland met projecten die goed zijn voor de woningbouw en bereikbaarheid.

Mijlpalen voor SBaB

De afgelopen jaren heeft SBaB hard gewerkt aan onder andere de OV-schaalsprong. Volgens oud-programmamanager Stijn Lechner is de investering in het verlengen van de metroringlijn Amsterdam en de Noord/Zuid-lijn – onderdeel van onze programmalijn Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp (ZWASH) – een belangrijke stap en een grote mijlpaal. Ook de forse investering van het Rijk die een belangrijke eerste stap is naar 25.000 extra woningen in Almere en de investeringen voor de bereikbaarheid van 15.000 – 25.000 nog te bouwen woningen (tot en met 2030) in de Haarlemmermeer zijn noemenswaardige mijlpalen.

Programmanager Martijn Kas is ook tevreden: ‘De afspraken die er nu liggen zijn de oogst van de afgelopen jaren. We pakken nu het moment om te kijken naar mogelijke verbeterpunten en de inhoud van ons programma. Het duurt meestal even voordat je kan oogsten, dus het is goed om stil te staan bij wat je wilt zaaien.’ Benieuwd naar alle opbrengsten van het afgelopen BO MIRT voor SBaB? Lees dan ons artikel over het BO MIRT terug!

Nieuwe fase

Inmiddels heeft Lechner het stokje overgedragen aan Frank Hoekemeijer. Samen met Kas is hij programmamanager van SBaB. Hoekemeijer is geen onbekende van SBaB. Eerder al was hij vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) betrokken bij de programmalijn Amsterdam Bay Area (ABA). Zeker vanuit zijn eerdere ervaring met duurzaamheid is Hoekemeijer enthousiast voor wat SBaB de komende tijd staat te wachten: ‘Het afgelopen jaar heeft SBaB veel voor elkaar gekregen. De volgende stap is om die resultaten te concretiseren.’

Programmalijnen ZWASH en het Multimodaal Toekomstbeeld (MTB) gaan daarbij ook een nieuwe fase in. Zo publiceerden we een verrijkt MTB waarin de belangrijkste beleidskeuzes voor mobiliteit worden weergegeven waar Rijk en regio voor staan en biedt hierbij sturingsprincipes. De urgentie voor de mobiliteitstransitie komt ook duidelijk naar voren in de infographic die is gepubliceerd waarin de impact van de verstedelijking, de 7 sturingsprincipes en het doel in beeld is gebracht. Over de vervolgstappen van ZWASH naar 2023 lees je meer in het artikel dat we vorige maand publiceerden.

Het MTB brengt in kaart wat er nodig is voor het mobiliteitssysteem om te verstedelijken. Met de verdiepende analyses die afgelopen jaar zijn gedaan, is het verrijkte MTB ontstaan. Hierbij wordt uitgebreid gekeken naar brede welvaart en hoe het mobiliteitsbeleid kan bijdragen aan het verbeteren hiervan. Een nieuw thema in het rapport is goederenvervoer. In het nieuwe sturingsprincipe wordt goederenvervoer meegenomen in de bereikbaarheids- en verstedelijkingsopgave.

Een mooie stap volgens programmamanager Ivo Frantzen voor de samenwerking. ‘Omdat we het rapport gezamenlijk, als Rijk en regio, hebben opgesteld, helpt dat in de samenwerking. Er is gezamenlijk draagvlak voor de dingen die we nu moeten doen. En het MTB is leidraad hierin’, vertelt hij.

Programmaraad 14 december jl.

Bij de laatste programmaraad van het jaar werd er vooral gesproken over de koers van het programma voor 2023 en verder. Uiteraard werd er ook teruggeblikt op het BO MIRT. De uitkomsten van het gesprek worden meegenomen voor het jaarplan van SBaB voor volgend jaar.

Op naar 2023

‘De opgave is nog niet af’, meldt Lechner. ‘Met alleen investeringen zijn we er niet.’ In 2023 gaat SBaB daarom door met waar het programma al mee bezig was: alles in samenhang bekijken en met een nadruk op gedragsverandering. Thema’s zoals duurzaamheid en vervoersongelijkheid worden hierbij steeds belangrijker. Zo krijgt de programmalijn Uitvoeringsagenda een andere naam: Duurzaam Mobiliteitsgedrag. Over welke veranderingen dit nog meer met zich meebrengt, lees je volgend jaar meer. Vergeet ondertussen niet om ons te volgen op LinkedIn om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. We gaan een mooi jaar tegemoet!