Een van de nieuwe gebiedsaanpakken in wording binnen de Uitvoeringsagenda is Zaanstad, uitgevoerd door Green Business Club Zaanstad. Marjan Hoffman is als projectleider Mobiliteit de drijvende kracht achter deze mobiliteits- en bereikbaarheidsplannen. 

Hoe hebben ze in Zaanstad de planontwikkeling aangepakt? En wat zijn de duurzame oplossingen die de bereikbaarheid van Zaanstad gaan vergroten? Lees het interview met Marjan op de website van Breikers: 'We hebben voor elkaar gekregen dat we als proactieve club naast de Gemeente Zaanstad, het bedrijfsleven en alle initiatieven die er al zijn, een regiepositie kunnen innemen. Je kunt pas aan een mobiliteitsoplossing werken als alle partijen meedoen.' 

Meer weten over gebiedsaanpak Zaanstad? Kijk dan de bijeenkomst over onze Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen terug van 24 september. Daar is Ruben Uitendaal - van ING en voorzitter van Green Business Club Zaanstad - aan het woord als deelnemer aan de overeenkomst (vanaf 1:02:20).