Programmamanager Lennart Salemink verlaat in april 2020 het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Hij wordt afdelingshoofd Smart Mobility bij het ministerie IenW. Tijd voor een persoonlijke terugblik op het programma: 'Met zo veel bevlogen mensen aan de tekentafel was echt een feestje.'

'Robert Hijman en Frans Hasselaar hebben als kwartiermakers de basis van het programma gelegd. Een belangrijke periode, omdat toen is gebouwd aan een gemeenschappelijk beeld van de opgave. En - misschien nog wel belangrijker - een gezamenlijk gevoel van vertrouwen. Dat je er als metropoolregio en Rijk samen uit kan komen. Ik ben in maart 2018 programmamanager geworden. Zonder die solide basis had ik mijn werk niet zo goed kunnen doen.'

'Ik ben geboren, en ook deels getogen, in Amsterdam. Die plek gaat heel erg veranderen de komende twintig, dertig jaar. Dat ik samen met zoveel slimme en bevlogen mensen naar de tekentafel mocht om daar invulling aan te geven, was echt een feestje. Ik ben er trots op dat het programma ook echt dé plek is geworden waar de toekomstplannen van de metropoolregio Amsterdam worden gesmeed als het gaat om verstedelijking en bereikbaarheid.'

'Je moet permanent werken aan het opbouwen van vertrouwen'
 

Bouwen aan een team 

'De leden van ons team brengen allemaal de expertise mee van hun moederorganisatie, maar niet het standpunt. Dat is belangrijk, want de Metropoolregio Amsterdam (MRA) staat voorop. Het is heel waardevol om samen aan joined fact finding te doen: wat zijn de voor- en nadelen van verstedelijken op de bereikbaarheid aan deze of juist aan die kant? Open met elkaar de opties bekijken. Want zo kom je breder gedragen besluiten en ontstaat vertrouwen in elkaar.' 

'Je moet permanent werken aan het opbouwen van dat vertrouwen. In het begin vergaderden we eens in de twee weken van 10 tot 12 uur. De overige tijd was iedereen in zijn eigen organisatie. Maar zo word je geen team. Inmiddels zitten we elke donderdag bij elkaar bij Rijkswaterstaat in Haarlem. We vergaderen en lunchen samen, we plannen overlegjes waardoor er veel meer kruisbestuiving ontstaat. En dat levert veel op.'

De winst van samen bouwen

'Denk bijvoorbeeld aan de MIRT-verkenning Rottepolderplein. De afspraak is dat we nu al heel concreet in een compacte studie op zoek gaan naar de beste manier om de doorstroming op het Rottepolderplein te verbeteren. De grotere vragen pakken we later in het programma op, bijvoorbeeld in de netwerkstrategie. In het begin was dat spannend, want sommigen wilden liever eerst een breder pakket uitonderhandelen. Vanwege het vertrouwen in elkaar kunnen we nu toch direct aan de slag en tegelijkertijd onderzoeken doen naar de langere termijn. Ook als er wisselingen van de wacht plaatsvinden.'

'Een ander succes vind ik het Ontwikkelpad Verstedelijking en Bereikbaarheid MRA 2040. Zonder dat we 100% weten hoe de MRA er in 2040 uitziet, hebben we met elkaar bepaald dat we in drie gebieden gaan verstedelijken, inclusief de benodigde nieuwe infrastructuur en slim reizen opties. En bij de stedelijke knopen, zoals Amsterdam Zuidoost is maatwerk nodig, om daar ook nog eens 70.000 woningen te kunnen bouwen. Daar is nu overeenstemming over.'

'Er is zo veel expertise en energie: ze kunnen ook prima verder zonder mij'
 

Brede blik is randvoorwaarde

'Het is gelukt om daarbij steeds een brede blik te houden. Het gaat over het hele gebied, van Lelystad tot Zandvoort en van Purmerend tot Hilversum. We hebben ook alle modaliteiten in het vizier gehouden: van fiets tot driebaansweg. Daar ben ik trots op. Ik heb er alle vertrouwen in dat Samen Bouwen aan Bereikbaarheid de komende jaren de plek blijft voor keuzes op het gebied van verstedelijking en bereikbaarheid in de MRA. Want we hebben een heel goed team met de juiste balans tussen Rijk en regio.' 

'Ik vind het jammer het programma te verlaten, maar er is zo veel expertise en energie: ze kunnen ook prima verder zonder mij. En gelukkig blijf ik vanuit mijn nieuwe rol verbinding houden met Samen Bouwen aan Bereikbaarheid! Het is ontzettend waardevol dat ik de regio en het MRA-netwerk nu goed ken.'