Op donderdag 15 november organiseerde de programmalijn Netwerken, Ringen en de Stad het derde en laatste werkatelier Havenstad. Het doel van de werkateliers is om met de betrokkenen, zoals gemeente, provincie, Rijk en partners, bouwstenen voor de visie te ontwikkelen. Een uitdaging, omdat ontwikkelingen vaak pas in de toekomst spelen. Toch kunnen we niet wachten en daarom anticiperen we hierop. Samen optrekken voorkomt dat we elkaar verderop in het proces voor de voeten lopen.

Sloterdijk als hoogstedelijk milieu

Het vorige werkatelier vond plaats op het Hembrugterrein in Zaandam. Het derde atelier was midden in het studiegebied, naast station Sloterdijk. Dit gebied zou van kleur kunnen veranderen. Simpel gezegd: kantoren veranderen in woningen. Het zou hier weleens een hoogstedelijk milieu kunnen worden, voorspelde Ad de Bont van URHAHN. Over de andere gebieden van Havenstad was hij minder uitgesproken. Daar kwamen de deelnemers te hulp. De Bont toonde nog drie andere vormen van verstedelijking en gaf aan dat de mate van verstedelijking samenhangt met het bereikbaarheidsprofiel. En omgekeerd: als er infrastructuur is, is een mate van verstedelijking te verwachten.

Beïnvloeden autogebruik

Thomas Straatemeijer van Goudappel liet een weegschaal zien. Wat kunnen we lokaal aan maatregelen treffen om het autogebruik te beperken en wat kan er landelijk gedaan worden? Via de parkeernorm kunnen we daar lokaal invloed op uitoefenen, vindt Straatemeijer. Die norm kan omlaag. Maar, zo betoogde hij ook, de invloed van de kosten voor het autogebruik wegen veel zwaarder. En die kosten gaan in de toekomst omlaag. Want elektriciteit is goedkoper dan benzine.

Discussie aan vier tafels

Aan de vier tafels van het werkatelier werden vervolgens vier verschillende strategieën van ontwikkeling besproken. De meningen liepen uiteen en waren soms ook kritisch. De deelnemers concludeerden dat twee strategieën kunnen worden samengevoegd met twee andere. Met deze inzichten kan URHAHN binnenkort een rapport opleveren, waarin de bouwstenen worden beschreven. Die bouwstenen zijn dan weer de input voor de ontwikkelperspectieven verstedelijking en bereikbaarheid MRA die het programma gaat ontwikkelen.

Meer weten?

Voor meer informatie over de werkateliers: Pascal le Gras (p.gras@zaanstad.nl) en Marcus Potters (marcus.potters@minIenW.nl).