Melanie van der Horst is sinds juni dit jaar wethouder van de gemeente Amsterdam, met onder meer de portefeuille Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit. Ook is zij nu voorzitter van de Programmaraad van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB). We legden een aantal vragen voor aan Van der Horst over de uitdagingen van SBaB en over wat er bij het programma de komende tijd op de agenda staat.

Hoe heb je je tijd bij SBaB tot nu toe beleefd als programmavoorzitter?

Het programma SBaB was een nieuwe wereld die voor me openging en ik sprong direct op een rijdende sneltrein. Toen ik in juni begon, stapte ik direct middenin gesprekken tussen het Rijk en de regio over enorme schaalspronginvesteringen en het megaproject Zuidasdok. Het was een spannende periode en we hebben hard gewerkt om over dit soort belangrijke onderwerpen ieders belangen bij elkaar te brengen. Ik ben trots dat het uiteindelijk in goede samenwerking wel is gelukt. Dit biedt een mooie basis om de komende jaren samen tot nog meer mooie resultaten te komen.

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) komen er tot 2040 250.00 woningen bij en groeit de werkgelegenheid met 230.000 arbeidsplaatsen. Hoe kunnen we het beste de opgave te lijf gaan wat betreft mobiliteit?

Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar op de langere termijn komt er een stad zoals Den Haag bij in onze regio. Dat vang je niet met één of een paar losse maatregelen op, maar vraagt onze continue aandacht, waarbij het steeds zoeken is naar de balans tussen wat op korte termijn moet gebeuren om knelpunten van vandaag op te lossen, en wat op langere termijn nodig is om de groei van straks te kunnen faciliteren. Op de korte termijn gaat het vaak om zaken die mensen nu al dagelijks zien en beleven, bijvoorbeeld drukke fietspaden en drukke ponten. Maar voor de lange termijn moeten we echt naar het hele mobiliteitssysteem kijken en bedenken hoe we de verwachte groei opvangen en waar mogelijk zelfs afvlakken. Dat moeten we op regionale en nationale schaal oppakken. Wat mij betreft is inzetten op het OV daarom de duurzame oplossing van de toekomst.

Wat gaan inwoners merken van de verstedelijking in de MRA?

Als de stad en de regio groeien, gaat het drukker worden. In de MRA gaan mensen dat merken; er komen nieuwe inwoners en er komen meer banen. Op die banen komen weer mensen uit de omliggende gebieden af. Door goede afspraken met elkaar te maken, kunnen we deze groei aangenamer, slimmer en duurzamer maken.

Wat is je visie op de uitdaging die de verstedelijking met zich meebrengt?

We moeten echt toe naar gedurfde keuzes en andere oplossingen. Echt inzetten op de fiets, beter richten op deur tot deur en soms ook minder reizen en de gedragsverandering die daarbij hoort stimuleren. Dat kunnen we alleen maar bereiken als we samenwerken. Met de regio, de provincie, met het Rijk. Dat is iets waarvan ik de grote waarde heb gezien de afgelopen tijd.

Hoe denk je over het multimodaal toekomstbeeld (MTB)? Wat vind je van het rapport?

Het is heel belangrijk dat dit rapport er ligt. Het geeft ons een kompas in de gesprekken die we als regio over mobiliteit moeten voeren met elkaar in de komende jaren. Het geeft aan waar de opgaven zitten, maar vooral ook aan welke knoppen we kunnen draaien om voor oplossingen te zorgen.

Hoe zie je het komende jaar van SBaB? Wat zijn de aandachtspunten en waar moet het accent op komen te liggen?

De komende tijd moeten we de focus leggen op de uitvoering, maar we moeten zeker voor de komende jaren de opgaven op de agenda houden die ook nodig zijn voor de regio. Tegelijk wil ik oog voor beleid en regelgeving. Want met alleen investeren komen we er niet. Een mobiliteitstransitie is nodig, met meer OV, fiets en lopen in de stedelijke gebieden. Dit vraagt ook om ander gedrag. Daarvoor kun je mooie OV-verbindingen of fietspaden maken, maar de reiziger moet deze ook willen gebruiken. Hier moeten we de komende jaren mee aan de slag.