Fase 1 van de MIRT-verkenning Rottepolderplein is afgerond en daarmee is de selectie van de meest kansrijke maatregelen een feit.

Hoe deze selectie tot stand is gekomen, staat beschreven in de Notitie Kansrijke Alternatieven, ook wel NKA genoemd. De 10 maatregelen die halverwege deze fase zijn overbleven - na toetsing aan het beoordelingskader - zijn vervolgens opgesplitst in 19 bouwstenen. Zo kunnen de uiteindelijke maatregelen beter geoptimaliseerd worden, bijvoorbeeld door op de ene weghelft een andere maatregel te treffen dan op de weghelft er tegenover. Deze bouwstenen worden gecombineerd in 4 maatregelpakketten (alternatieven) en in de komende fase van de verkenning verder uitgewerkt.

Zo worden in deze ‘beoordelingsfase’ de ontwerpen verfijnd en worden de effecten op verkeer, milieu en de kosten meer in detail in beeld gebracht. Ook in deze fase wordt de omgeving betrokken, onder meer bij het beoordelen van de verschillende alternatieven. De planning van de MIRT-verkenning is erop gericht om komend jaar tot een Voorkeursalternatief te komen.

Onder ‘publicaties’ treft u de documenten aan uit fase 1 van de Verkenning, waaronder de Notitie Kansrijke Alternatieven en bijbehorende achtergronddocumenten.